Summary
Spanish Synonyms:   more detail...
  1. avestruz:


Spanish

Detailed Synonyms for avestruz in Spanish

avestruz:

avestruz [el ~] noun

  1. el avestruz
    el avestruz

Related Words for "avestruz":


Related Synonyms for avestruz