Summary
Spanish Synonyms:   more detail...
  1. mañana de Navidad:


Spanish

Detailed Synonyms for mañana de Navidad in Spanish

mañana de Navidad:

mañana de Navidad [la ~] noun

  1. la mañana de Navidad

Related Synonyms for mañana de Navidad