Summary
Spanish Synonyms:   more detail...
  1. ovación:


Spanish

Detailed Synonyms for ovación in Spanish

ovación:

ovación [la ~] noun

  1. la ovación
    el aplauso; la palmadas; la ovación; la ovaciones; el aplausos

Alternate Synonyms for "ovación":


Related Synonyms for ovación