Summary
Spanish Synonyms:   more detail...
  1. sibarita:


Spanish

Detailed Synonyms for sibarita in Spanish

sibarita:

sibarita [el ~] noun

  1. el sibarita
    el sibarita; el epicúreo
  2. el sibarita
    el sibarita

Related Words for "sibarita":

  • sibaritas

Alternate Synonyms for "sibarita":