Spanish

Detailed Translations for ocultar from Spanish to French

ocultar:

ocultar verb

 1. ocultar (esconder; velar)
  cacher; camoufler; taire; déguiser; abriter; dissimuler; omettre; mettre en sûreté; détenir; receler; retenir; voiler; farder
  • cacher verb (cache, caches, cachons, cachez, )
  • camoufler verb (camoufle, camoufles, camouflons, camouflez, )
  • taire verb (tais, tait, taisons, taisez, )
  • déguiser verb (déguise, déguises, déguisons, déguisez, )
  • abriter verb (abrite, abrites, abritons, abritez, )
  • dissimuler verb (dissimule, dissimules, dissimulons, dissimulez, )
  • omettre verb (omets, omet, omettons, omettez, )
  • détenir verb (détiens, détient, détenons, détenez, )
  • receler verb (recèle, recèles, recelons, recelez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • voiler verb (voile, voiles, voilons, voilez, )
  • farder verb (farde, fardes, fardons, fardez, )
 2. ocultar (esconder; disimular)
  cacher; camoufler; déguiser; mettre en sûreté; abriter; dissimuler; détenir; omettre; receler; retenir; voiler; farder; celer; se taire de quelque chose
  • cacher verb (cache, caches, cachons, cachez, )
  • camoufler verb (camoufle, camoufles, camouflons, camouflez, )
  • déguiser verb (déguise, déguises, déguisons, déguisez, )
  • abriter verb (abrite, abrites, abritons, abritez, )
  • dissimuler verb (dissimule, dissimules, dissimulons, dissimulez, )
  • détenir verb (détiens, détient, détenons, détenez, )
  • omettre verb (omets, omet, omettons, omettez, )
  • receler verb (recèle, recèles, recelons, recelez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • voiler verb (voile, voiles, voilons, voilez, )
  • farder verb (farde, fardes, fardons, fardez, )
  • celer verb (cèle, cèles, celons, celez, )
 3. ocultar (callar; no mencionar; pasar por alto; encubrir)
  taire; celer; se taire de quelque chose; cacher; dissimuler; passer sous silence
  • taire verb (tais, tait, taisons, taisez, )
  • celer verb (cèle, cèles, celons, celez, )
  • cacher verb (cache, caches, cachons, cachez, )
  • dissimuler verb (dissimule, dissimules, dissimulons, dissimulez, )
 4. ocultar (disfrazar; enmascarar; disfrazarse)
  déguiser; masquer; camoufler
  • déguiser verb (déguise, déguises, déguisons, déguisez, )
  • masquer verb (masque, masques, masquons, masquez, )
  • camoufler verb (camoufle, camoufles, camouflons, camouflez, )
 5. ocultar (disimular)
  dissimuler
  • dissimuler verb (dissimule, dissimules, dissimulons, dissimulez, )
 6. ocultar (encubrir; velar; enmascarar; cubrir; esconder)
  couvrir; cacher; voiler; déguiser; envelopper; dissimuler; masquer; camoufler; couvrir de; envelopper de; se revêtir de; se draper dans
  • couvrir verb (couvre, couvres, couvrons, couvrez, )
  • cacher verb (cache, caches, cachons, cachez, )
  • voiler verb (voile, voiles, voilons, voilez, )
  • déguiser verb (déguise, déguises, déguisons, déguisez, )
  • envelopper verb (enveloppe, enveloppes, enveloppons, enveloppez, )
  • dissimuler verb (dissimule, dissimules, dissimulons, dissimulez, )
  • masquer verb (masque, masques, masquons, masquez, )
  • camoufler verb (camoufle, camoufles, camouflons, camouflez, )
  • couvrir de verb
 7. ocultar (taponar; pararse; detenerse; )
  stopper; faire halte; s'arrêter
  • stopper verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
  • s'arrêter verb
 8. ocultar
  masquer
  • masquer verb (masque, masques, masquons, masquez, )
 9. ocultar
  détacher
  • détacher verb (détache, détaches, détachons, détachez, )

Conjugations for ocultar:

presente
 1. oculto
 2. ocultas
 3. oculta
 4. ocultamos
 5. ocultáis
 6. ocultan
imperfecto
 1. ocultaba
 2. ocultabas
 3. ocultaba
 4. ocultábamos
 5. ocultabais
 6. ocultaban
indefinido
 1. oculté
 2. ocultaste
 3. ocultó
 4. ocultamos
 5. ocultasteis
 6. ocultaron
fut. de ind.
 1. ocultaré
 2. ocultarás
 3. ocultará
 4. ocultaremos
 5. ocultaréis
 6. ocultarán
condic.
 1. ocultaría
 2. ocultarías
 3. ocultaría
 4. ocultaríamos
 5. ocultaríais
 6. ocultarían
pres. de subj.
 1. que oculte
 2. que ocultes
 3. que oculte
 4. que ocultemos
 5. que ocultéis
 6. que oculten
imp. de subj.
 1. que ocultara
 2. que ocultaras
 3. que ocultara
 4. que ocultáramos
 5. que ocultarais
 6. que ocultaran
miscelánea
 1. ¡oculta!
 2. ¡ocultad!
 3. ¡no ocultes!
 4. ¡no ocultéis!
 5. ocultado
 6. ocultando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for ocultar:

NounRelated TranslationsOther Translations
s'arrêter detenerse
VerbRelated TranslationsOther Translations
abriter disimular; esconder; ocultar; velar abrigar; albergar; amparar; camuflar; cercar; cubrir; defensar; disimular; encerrar; encubrir; esconder; guardar; proteger; proteger contra; tapar
cacher callar; cubrir; disimular; encubrir; enmascarar; esconder; no mencionar; ocultar; pasar por alto; velar arrancar; camuflir; defensar; disimular; empujar; encubrir; esconder; esconder sentimientos; guardar; guardarse bien; ocultar sentimientos; proteger; proteger contra; reprimir; suplantar; suprimir; suprimir sentimientos; tapar; velar
camoufler cubrir; disfrazar; disfrazarse; disimular; encubrir; enmascarar; esconder; ocultar; velar camuflir; encubrir; tapar; velar
celer callar; disimular; encubrir; esconder; no mencionar; ocultar; pasar por alto
couvrir cubrir; encubrir; enmascarar; esconder; ocultar; velar abovedar; abrigar; apretar; blindar; calcar; camuflar; cercar; ceñir; comentar sobre; compensar; cubrir; cubrir de vegetación; cumplir con; declarar; decorar; embalar; empaquetar; encerrar; encubrir; envolver; esparcir; espolvorear; forrar; guardar; informar; informar de; notificar; poner cubierta a; poner un techo; proteger; recompensar; recubrir; remunerar; rendir informe; reportar; resarcir de; revestir; tapar; tapizar; techar; tomar tiempo
couvrir de cubrir; encubrir; enmascarar; esconder; ocultar; velar colmar de; cubrir de
dissimuler callar; cubrir; disimular; encubrir; enmascarar; esconder; no mencionar; ocultar; pasar por alto; velar disimular; encubrir; proteger contra
déguiser cubrir; disfrazar; disfrazarse; disimular; encubrir; enmascarar; esconder; ocultar; velar cambiar de ropa; cambiarse de ropa; camuflir; disfrazarse; disimular; encubrir; tapar; tergiversar las palabras; velar
détacher ocultar abandonar; abrir; abrir bruscamente; apartar; arrancar; asignar; censurar; cortar; criticar; dejar; dejar de; desabrochar; desacoplar; desanclar; desanudar; desarmar; desasociar; desatar; descolgar; desconectar; descoser; desempedrar; desemprender; desencajar; desenganchar; desentenderse; desgajar; desgarrar; deshacer; desmontar; desnudarse; despertar; despojarse de; desprenderse; destinar; desvincular; dividir; emplear; enjuagadurar; enjuaguer; estirar; estirar el brazo; estirar el pie; extraer; forzar; hacer; irse; largarse; limpiar a fondo; lograr desabrochar; lograr desanudar; lograr desprender; marcharse; mullir; parar; partir; quedar eliminado; quitarse; rasgar; recoger; relajar; reprochar; resumir; retirarse; romper las amarras; sacar; sacar el estiércol; salir; salir de; separar; separar cortando; separarse; soltar; soltarse; tirar de; vaciar
détenir disimular; esconder; ocultar; velar adentrar; atar; calzar; detener; encarcelar; internar; tener agarrado; tener detenido; tener presa a una persona
envelopper cubrir; encubrir; enmascarar; esconder; ocultar; velar abarcar; abrazar; abrigar con algo; acompañar; acorralar; adjuntar; agregar; aislar; atar; añadir; cercar; comprimir; contener; contornear; copar; cubrir; dar cierta forma a; dominar; embalar; empaquetar; encapsular; encauzar; encerrar; encintar; englobar; envolver; expresar; expresarse; formular; frasear; hacer las maletas; incluir; limitar; neutralizar; redactar; restringir; rodear
envelopper de cubrir; encubrir; enmascarar; esconder; ocultar; velar
faire halte detenerse; estreñir; llenar con masilla; ocultar; pararse; taponar; zurcir detenerse; estar inmóvil; no seguir; pararse; quedarse en su lugar; quedarse quieto
farder disimular; esconder; ocultar; velar adornar; ataviar; disimular; embellecer; embellecerse; encubrir; engalanar; maquillarse
masquer cubrir; disfrazar; disfrazarse; encubrir; enmascarar; esconder; ocultar; velar descartar; esconder
mettre en sûreté disimular; esconder; ocultar; velar defensar; disimular; esconder; guardar; proteger; proteger contra; salvar
omettre disimular; esconder; ocultar; velar faltar a; incumplir; omitir; omititr; pasar por alto; saltarse; ser infiel
passer sous silence callar; encubrir; no mencionar; ocultar; pasar por alto
receler disimular; esconder; ocultar; velar encubrir; proteger contra; receptar; vender cosas robadas
retenir disimular; esconder; ocultar; velar alquilar; arrendar; captar; contener; contenerse; contrariar; contrarrestar; contratar; controlar; dar en arriendo; deducir; dejar de lado; detener; detenerse; dificultar; dominar; encarcelar; estar inmóvil; estorbar; fletar; guardar; hacer la contra; impedir; implicar; llevar la contraria; malograr; mantener; mantenerse; no seguir; obstaculizar; parar; pararse; quedarse en su lugar; quedarse quieto; recordar; refrenar; reprimir; reservarse; retener; tener agarrado; tener bajo control; tener cogido; tener seguro; tener sujetado; tomar en alquiler; tomar en arrendamiento; tomar en arriendo
s'arrêter detenerse; estreñir; llenar con masilla; ocultar; pararse; taponar; zurcir avanzar; declinar; detenerse; estar inmóvil; expirar; no seguir; paralizarse; pararse; pasar; permanecer; quedar; quedarse en su lugar; quedarse quieto; quedarse temporaneamente; residir temporalmente; transcurrir
se draper dans cubrir; encubrir; enmascarar; esconder; ocultar; velar envolver en; poner una venda; vendar
se revêtir de cubrir; encubrir; enmascarar; esconder; ocultar; velar
se taire de quelque chose callar; disimular; encubrir; esconder; no mencionar; ocultar; pasar por alto
stopper detenerse; estreñir; llenar con masilla; ocultar; pararse; taponar; zurcir acabar; acabar con una; acabar de; acordar; apagar; avanzar; caducar; cesar; completar; concluir; contrariar; contrarrestar; convenir en; dar fin a; dar fin a una; decidir; decidirse a; declinar; desconectar; detener; detenerse; dificultar; efectuar; encontrarse en la recta final; estorbar; expirar; extinguirse; finalizar; hacer la contra; impedir; llegar; llegar al fin; llevar la contraria; malograr; obstaculizar; parar; pararse; pasar; poner fin a; poner fin a una; poner freno a; poner término a; poner término a una; realizar; resolver; retener; terminar; transcurrir; ultimar; vencer
taire callar; encubrir; esconder; no mencionar; ocultar; pasar por alto; velar
voiler cubrir; disimular; encubrir; enmascarar; esconder; ocultar; velar camuflir; disimular; encubrir; tapar; velar
OtherRelated TranslationsOther Translations
cacher cubrir

Synonyms for "ocultar":


Wiktionary Translations for ocultar:

ocultar
verb
 1. mettre (une personne ou une chose) en un lieu où on ne peut pas la voir, la découvrir.

Cross Translation:
FromToVia
ocultar cacher; dissimuler conceal — to hide something
ocultar couvrir cover — to conceal or protect
ocultar dissimuler; cacher; masquer hide — (transitive)
ocultar → laisser quelqu'un pour compte keep someone in the dark — to keep someone uninformed
ocultar obscurcir obscure — to hide, put out of sight
ocultar obstruer; éclipser obstruct — To get in the way of so as to hide from sight
ocultar cacher; couvrir; occulter; enterrer; passer sous silence; taire; celer; dissimuler; étouffer; mettre sous le boisseau shill — to put under cover, to sheal
ocultar cacher verstoppen — iets stoppen waar het niet gemakkelijk gevonden zal worden
ocultar déguiser verhullen — iets niet openlijk zeggen of tonen
ocultar masquer maskeren — refl|nld zich ~: een masker opzetten.
ocultar cacher verstecken — sich oder jemand anderen oder etwas an einen Ort bringen, der anderen nicht bekannt ist, wo man nicht gesehen wird

Related Translations for ocultar