Spanish

Detailed Translations for alzar from Spanish to Dutch

alzar:

alzar verb

 1. alzar (aprender; estudiar; comenzar; )
  leren; verwerven; opsteken; aanleren; oppikken; eigen maken
  • leren verb (leer, leert, leerde, leerden, geleerd)
  • verwerven verb (verwerf, verwerft, verwierf, verwierven, verworven)
  • opsteken verb (steek op, steekt op, stak op, staken op, opgestoken)
  • aanleren verb (leer aan, leert aan, leerde aan, leerden aan, aangeleerd)
  • oppikken verb (pik op, pikt op, pikte op, pikten op, opgepikt)
 2. alzar (levantar; elevar)
  opheffen; heffen; hijsen; omhoog heffen
  • opheffen verb (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
  • heffen verb (hef, heft, hief, hieffen, geheven)
  • hijsen verb (hijs, hijst, hees, hesen, gehesen)
 3. alzar (ascender; levantarse; despegar; )
  opstijgen; omhoogkomen; opvliegen
  • opstijgen verb (stijg op, stijgt op, steeg op, stegen op, opgestegen)
  • omhoogkomen verb (kom omhoog, komt omhoog, kwam omhoog, kwamen omhoog, omhooggekomen)
  • opvliegen verb (vlieg op, vliegt op, vloog op, vlogen op, opgevlogen)
 4. alzar (renovar; levantar; rehabilitar; )
  hernieuwen; renoveren; herstellen; vernieuwen; verbeteren
  • hernieuwen verb (hernieuw, hernieuwt, hernieuwde, hernieuwden, hernieuwd)
  • renoveren verb (renoveer, renoveert, renoveerde, renoveerden, gerenoveerd)
  • herstellen verb (herstel, herstelt, herstelde, herstelden, hersteld)
  • vernieuwen verb (vernieuw, vernieuwt, vernieuwde, vernieuwden, vernieuwd)
  • verbeteren verb (verbeter, verbetert, verbeterde, verbeterden, verbeterd)
 5. alzar (incluir; añadir; adjuntar; )
  toevoegen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen; bijdoen
  • toevoegen verb (voeg toe, voegt toe, voegde toe, voegden toe, toegevoegd)
  • bijsluiten verb
  • bijvoegen verb (voeg bij, voegt bij, voegde bij, voegden bij, bijgevoegd)
  • erbij voegen verb (voeg erbij, voegt erbij, voegde erbij, voegden erbij, erbij gevoegd)
  • bijdoen verb (doe bij, doet bij, deed bij, deden bij, bijgedaan)
 6. alzar (elevar; subir; levantar)
  verhogen; hoger maken
 7. alzar (subir; elevar)
  heffen; omhoog doen
 8. alzar (restaurar; subsanar; renovar; )
  restaureren
  • restaureren verb (restaureer, restaureert, restaureerde, restaureerden, gerestaureerd)
 9. alzar (levantar)
  verhelpen
  • verhelpen verb (verhelp, verhelpt, verhielp, verhielpen, verholpen)
 10. alzar (levantar)
  omhoogtillen
  • omhoogtillen verb (til omhoog, tilt omhoog, tilde omhoog, tilden omhoog, omhooggetild)
 11. alzar (acotar; cerrar; definir; )
  begrenzen; afbakenen; afzetten; omlijnen; afpalen
  • begrenzen verb (begrens, begrenst, begrenste, begrensten, begrenst)
  • afbakenen verb (baken af, bakent af, bakende af, bakenden af, afgebakend)
  • afzetten verb (zet af, zette af, zetten af, afgezet)
  • omlijnen verb (omlijn, omlijnt, omlijnde, omlijnden, omlijnd)
  • afpalen verb (paal af, paalt af, paalde af, paalden af, afgepaald)
 12. alzar (cobrar; recaudar; levantar; )
  casseren
  • casseren verb (casseer, casseert, casseerde, casseerden, gecasseerd)
 13. alzar (enlucir; levantar; amanecer; robar con engaño)
  aansteken; doen ontvlammen; aanstrijken
  • aansteken verb (steek aan, steekt aan, stak aan, staken aan, aangestoken)
  • aanstrijken verb (strijk aan, strijkt aan, streek aan, streken aan, aangestreken)
 14. alzar (incendiar; levantar; comenzar; encender)
  aansteken; in de fik steken
  • aansteken verb (steek aan, steekt aan, stak aan, staken aan, aangestoken)
  • in de fik steken verb (steek in de fik, steekt in de fik, stak in de fik, staken in de fik, in de fik gestoken)
 15. alzar (clarear; enlucir; amanecer; clarecer; sacar brillo)
  lichter worden van kleur; oplichten
 16. alzar (timar; estafar; colocar; )
  neppen
  • neppen verb (nep, nept, nepte, nepten, genept)
 17. alzar (levantar; alzarse)
  omhoogsteken; in de hoogte steken
 18. alzar (bordear; cercar; amanecer; )
  afzetten; omranden
  • afzetten verb (zet af, zette af, zetten af, afgezet)
  • omranden verb (omrand, omrandt, omrandde, omrandden, omrand)
 19. alzar (beberse haciendo ruido; acoger; coger; )
  opnemen; absorberen; opslorpen; opslurpen
  • opnemen verb (neem op, neemt op, nam op, namen op, opgenomen)
  • absorberen verb (absorbeer, absorbeert, absorbeerde, absorbeerden, geabsorbeerd)
  • opslorpen verb (slorp op, slorpt op, slorpte op, slorpten op, opgeslorpt)
  • opslurpen verb (slurp op, slurpt op, slurpte op, slurpten op, opgeslurpt)
 20. alzar (encender un sigarrillo; comenzar)
  aansteken; opsteken; sigaret opsteken
  • aansteken verb (steek aan, steekt aan, stak aan, staken aan, aangestoken)
  • opsteken verb (steek op, steekt op, stak op, staken op, opgestoken)
 21. alzar (destronar; joder; engañar; )
  verneuken
  • verneuken verb (verneuk, verneukt, verneukte, verneukten, verneukt)
 22. alzar (levantar; izar)
  lichten; buslichten
 23. alzar (levantarse; escalar; alzarse; )
  oprijzen; rijzen; omhoogrijzen
  • oprijzen verb (rijs op, rijst op, rees op, rezen op, opgerezen)
  • rijzen verb (rijs, rijst, rees, rezen, gerezen)
  • omhoogrijzen verb (rijs omhoog, rijst omhoog, rees omhoog, rezen omhoog, omhooggerezen)
 24. alzar (levantar a tiros; izar; levantar)
  omhoogrukken
  • omhoogrukken verb (ruk omhoog, rukt omhoog, rukte omhoog, rukten omhoog, omhooggerukt)
 25. alzar (levantar; aupar)
  omhoogheffen; naar boven tillen
 26. alzar (subir a fuerza de rodar; arrollar; enrollar; dar cuerda)
  opdraaien; omhoogdraaien; hoger draaien
  • opdraaien verb (draai op, draait op, draaide op, draaiden op, opgedraaid)
  • omhoogdraaien verb (draai omhoog, draait omhoog, draaide omhoog, draaiden omhoog, omhooggedraaid)
  • hoger draaien verb (draai hoger, draait hoger, draaide hoger, draaiden hoger, hoger gedraaid)
 27. alzar (levantar; elevar; subir; timar)
  opheffen
  – omhoog tillen 1
  • opheffen verb (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
   • hij hief de beker op1
  heffen; tillen; omhoog brengen; lichten; omhoogheffen
  • heffen verb (hef, heft, hief, hieffen, geheven)
  • tillen verb (til, tilt, tilde, tilden, getild)
  • omhoog brengen verb (breng omhoog, brengt omhoog, bracht omhoog, brachten omhoog, omhoog gebracht)
  • lichten verb (licht, lichtte, lichtten, gelicht)
  • omhoogheffen verb (hef omhoog, heft omhoog, hief omhoog, hieven omhoog, omhooggeheven)
  optillen
  – omhoog brengen 1
  • optillen verb (til op, tilt op, tilde op, tilden op, opgetild)
   • hij tilde de zware stoel op1

Conjugations for alzar:

presente
 1. alzo
 2. alzas
 3. alza
 4. alzamos
 5. alzáis
 6. alzan
imperfecto
 1. alzaba
 2. alzabas
 3. alzaba
 4. alzábamos
 5. alzabais
 6. alzaban
indefinido
 1. alcé
 2. alzaste
 3. alzó
 4. alzamos
 5. alzasteis
 6. alzaron
fut. de ind.
 1. alzaré
 2. alzarás
 3. alzará
 4. alzaremos
 5. alzaréis
 6. alzarán
condic.
 1. alzaría
 2. alzarías
 3. alzaría
 4. alzaríamos
 5. alzaríais
 6. alzarían
pres. de subj.
 1. que alce
 2. que alces
 3. que alce
 4. que alcemos
 5. que alcéis
 6. que alcen
imp. de subj.
 1. que alzara
 2. que alzaras
 3. que alzara
 4. que alzáramos
 5. que alzarais
 6. que alzaran
miscelánea
 1. ¡alza!
 2. ¡alzad!
 3. ¡no alces!
 4. ¡no alcéis!
 5. alzado
 6. alzando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

alzar [el ~] noun

 1. el alzar (levantar)
  opsteken; omhoog steken

Translation Matrix for alzar:

NounRelated TranslationsOther Translations
aanleren enseñar
aansteken contaminación; intoxicación
absorberen absorbencia; absorbimiento; absorción
afbakenen delimitar; demarcar; trazarado
afpalen delimitar; demarcar; trazarado
afzetten amputar; extirpar; quitar
bijvoegen añadir; incorporar
leren aprender; estudiar
lichten luzes
omhoog steken alzar; levantar
omhoogkomen alza; aumento; crecimiento; despegue; incremento
opheffen abolición; anular; cancelación; cierre; desdecirse; liquidación; revocar
oplichten clarear
opnemen absorbencia; absorber; absorbimiento; absorción; el acto de grabar en cinta; grabación
opslorpen absorber
opsteken alzar; levantar
opstijgen alza; aumento; crecimiento; despegue; incremento
opvliegen brincar; encolerizarse
toevoegen añadir; incorporar
verbeteren mejorar
verhelpen resolver
verhogen acumulación; amontonamiento; aumento
VerbRelated TranslationsOther Translations
aanleren adquirir; alzar; aprender; comenzar; cursar; encender; estallar; estudiar; seguir estudios
aansteken alzar; amanecer; comenzar; encender; encender un sigarrillo; enlucir; incendiar; levantar; robar con engaño contagiar; contaminar; encender; incendiar; infectar; prender fuego a
aanstrijken alzar; amanecer; enlucir; levantar; robar con engaño
absorberen absorber; acoger; alzar; beberse; beberse haciendo ruido; coger; empaparse; grabar; incorporar; sorber; sorber haciendo ruido; sorber ruidosamente; tomarse con fruición absorber
afbakenen abrir; acorralar; acotar; agrandarse; alzar; amanecer; amañar; amover; amputar; apagar; apear; apoyarse en; atrabancar; camelar; cercar; cerrar; chafallar; chapucear; clarear; clarecer; colocar; dar salida; dar un sablazo; definir; delimitar; demarcar; depositar; derrocar; desahuciar; desalojar; desconectar; deslindar; destituir; destronar; elaborar; embarullar; embaucar; emporcarse; enredar; ensuciarse; estafar; formular; frangollar; hacer mal; hacer una mala jugada; levantar; mancharse; mentir; pegarle a una persona; perfilar; proyectar; robar con engaño; sablear; socaliñar; timar; tomar el pelo
afpalen abrir; acorralar; acotar; agrandarse; alzar; amanecer; amañar; amover; amputar; apagar; apear; apoyarse en; atrabancar; camelar; cercar; cerrar; chafallar; chapucear; clarear; clarecer; colocar; dar salida; dar un sablazo; definir; delimitar; demarcar; depositar; derrocar; desahuciar; desalojar; desconectar; deslindar; destituir; destronar; elaborar; embarullar; embaucar; emporcarse; enredar; ensuciarse; estafar; formular; frangollar; hacer mal; hacer una mala jugada; levantar; mancharse; mentir; pegarle a una persona; perfilar; proyectar; robar con engaño; sablear; socaliñar; timar; tomar el pelo
afzetten abrir; acorralar; acotar; agrandarse; alzar; amanecer; amañar; amover; amputar; apagar; apear; apoyarse en; atrabancar; bordear; camelar; cercar; cerrar; chafallar; chapucear; clarear; clarecer; colocar; dar salida; dar un sablazo; definir; delimitar; demarcar; depositar; derrocar; desahuciar; desalojar; desconectar; deslindar; destituir; destronar; elaborar; embarullar; embaucar; emporcarse; enredar; ensuciarse; estafar; formular; frangollar; hacer mal; hacer una mala jugada; levantar; mancharse; mentir; pegarle a una persona; perfilar; proyectar; robar con engaño; sablear; socaliñar; timar; tomar el pelo amputar; apagar; dar el pego; dar salida; defraudar; dejar; dejar bajar; dejar salir; depositar; derrocar; desconectar; desenchufar; destituir; destronar; embaucar; engañar; estafar; frangollar; hacer bajar; hacer mal; joder; llevar hasta; mentir; parar; quedar defraudado; sacar; timar; tomar el pelo
begrenzen abrir; acorralar; acotar; agrandarse; alzar; amanecer; amañar; amover; amputar; apagar; apear; apoyarse en; atrabancar; camelar; cercar; cerrar; chafallar; chapucear; clarear; clarecer; colocar; dar salida; dar un sablazo; definir; delimitar; demarcar; depositar; derrocar; desahuciar; desalojar; desconectar; deslindar; destituir; destronar; elaborar; embarullar; embaucar; emporcarse; enredar; ensuciarse; estafar; formular; frangollar; hacer mal; hacer una mala jugada; levantar; mancharse; mentir; pegarle a una persona; perfilar; proyectar; robar con engaño; sablear; socaliñar; timar; tomar el pelo limitar
bijdoen acceder; acompañar; adjuntar; agregar; alzar; ampliar; añadir; incluir
bijsluiten acceder; acompañar; adjuntar; agregar; alzar; ampliar; añadir; incluir abarcar; abrazar; acompañar; acorralar; adjuntar; agregar; aislar; añadir; comprimir; contener; contornear; copar; cubrir; dominar; encapsular; encerrar; englobar; envolver; incluir; limitar; restringir
bijvoegen acceder; acompañar; adjuntar; agregar; alzar; ampliar; añadir; incluir abarcar; abrazar; acompañar; acorralar; adjuntar; agregar; aislar; añadir; comprimir; contener; contornear; copar; cubrir; dominar; encapsular; encerrar; englobar; envolver; incluir; limitar; restringir
buslichten alzar; izar; levantar
casseren alzar; cobrar; elevar; imponer; levantar; percibir; recaudar
doen ontvlammen alzar; amanecer; enlucir; levantar; robar con engaño
eigen maken adquirir; alzar; aprender; comenzar; cursar; encender; estallar; estudiar; seguir estudios adquirir; adueñarse de; apoderarse de; apropiarse; captar; conseguir; obtener; recibir
erbij voegen acceder; acompañar; adjuntar; agregar; alzar; ampliar; añadir; incluir
heffen alzar; elevar; levantar; subir; timar
hernieuwen actualizar; alzar; cambiar; florecer; innovar; levantar; modernizar; prosperar; reformar; rehabilitar; renovar; reorganizar; reparar; restaurar; sanear actualizar; hacer de nuevo; innovar; modernizar; modificar; reconocer; reformar; refrescar; rehabilitar; rehacer; renovar; reorganizar; repetir
herstellen actualizar; alzar; cambiar; florecer; innovar; levantar; modernizar; prosperar; reformar; rehabilitar; renovar; reorganizar; reparar; restaurar; sanear ajustar; arreglar; corregir; despachar; fijar; mejorar; modificar; perfeccionar; poner en orden; reajustar; rectificar; recuperar; rehabilitar; remendar; renovar; reparar; reponerse; restablecer; restablecerse; restaurar
hijsen alzar; elevar; levantar elevar; izar; levantar; subir
hoger draaien alzar; arrollar; dar cuerda; enrollar; subir a fuerza de rodar
hoger maken alzar; elevar; levantar; subir
in de fik steken alzar; comenzar; encender; incendiar; levantar
in de hoogte steken alzar; alzarse; levantar
leren adquirir; alzar; aprender; comenzar; cursar; encender; estallar; estudiar; seguir estudios aclimatarse; acostumbrar; acostumbrarse; acostumbrarse a; adaptarse; adquirir; amarrar; apoderarse de; aprender; capacitarse para; conseguir; contraer el hábito de; cursar; dar clases; educar; enseñar; estudiar; familiarizarse con; formar; habituarse a; hacerse a; practicar; reanimar; recibir; sacar; seguir estudios; seguir una carrera
lichten alzar; elevar; izar; levantar; subir; timar alborear; alejarse; amanecer; clarecer; destellar; disparar el flash; distanciar; expulsar; extirpar; levantar; levantar a tiros; quitar; relampaguear; relàmpaguear; romper el día; sacar
lichter worden van kleur alzar; amanecer; clarear; clarecer; enlucir; sacar brillo
naar boven tillen alzar; aupar; levantar llevar arriba; llevar hacia arriba
neppen acotar; alzar; amanecer; amañar; apagar; apear; atrabancar; camelar; cercar; chafallar; chapucear; clarear; colocar; dar un sablazo; defraudar; destronar; embarullar; emporcarse; enredar; estafar; frangollar; hacer mal; hacer una mala jugada; mancharse; mentir; pegarle a una persona; robar con engaño; sablear; socaliñar; timar; tomar el pelo
omhoog brengen alzar; elevar; levantar; subir; timar
omhoog doen alzar; elevar; subir
omhoog heffen alzar; elevar; levantar
omhoogdraaien alzar; arrollar; dar cuerda; enrollar; subir a fuerza de rodar
omhoogheffen alzar; aupar; elevar; levantar; subir; timar
omhoogkomen alzar; alzar el vuelo; ascender; despegar; echarse a volar; elevarse; emerger; enarcar; levantar; levantar el vuelo; levantarse; levantarse de un salto; subir; tirar hacia arriba; tomar velocidad; volarse ascender; emerger; incorporarse; levantarse; llegar arriba; ponerse de pie; subir; surgir
omhoogrijzen alzar; alzarse; elevarse; escalar; inclinarse hacia arriba; levantarse; venir hacia arriba erectar; ponerse de pie
omhoogrukken alzar; izar; levantar; levantar a tiros
omhoogsteken alzar; alzarse; levantar
omhoogtillen alzar; levantar
omlijnen abrir; acorralar; acotar; agrandarse; alzar; amanecer; amañar; amover; amputar; apagar; apear; apoyarse en; atrabancar; camelar; cercar; cerrar; chafallar; chapucear; clarear; clarecer; colocar; dar salida; dar un sablazo; definir; delimitar; demarcar; depositar; derrocar; desahuciar; desalojar; desconectar; deslindar; destituir; destronar; elaborar; embarullar; embaucar; emporcarse; enredar; ensuciarse; estafar; formular; frangollar; hacer mal; hacer una mala jugada; levantar; mancharse; mentir; pegarle a una persona; perfilar; proyectar; robar con engaño; sablear; socaliñar; timar; tomar el pelo
omranden acotar; alzar; amanecer; amañar; apear; apoyarse en; atrabancar; bordear; cercar; dar salida; destituir; emporcarse
opdraaien alzar; arrollar; dar cuerda; enrollar; subir a fuerza de rodar
opheffen alzar; elevar; levantar; subir; timar anular; cancelar; derretirse; descomponer; disipar; disociar; disolver; disolverse; interrumpir; liquidar; quebrar; rescindir; romper; separar; suprimir
oplichten alzar; amanecer; clarear; clarecer; enlucir; sacar brillo dar el pego; defraudar; destellar; disparar el flash; embaucar; engañar; estafar; quedar defraudado; relampaguear; timar
opnemen absorber; acoger; alzar; beberse; beberse haciendo ruido; coger; empaparse; grabar; incorporar; sorber; sorber haciendo ruido; sorber ruidosamente; tomarse con fruición absorber; acoger; capturar; ciudar de; coger; grabar un texto en la cinta; recordar; reservarse; retener
oppikken adquirir; alzar; aprender; comenzar; cursar; encender; estallar; estudiar; seguir estudios adquirir; apoderarse de; aprender; buscar; conseguir; recibir; recoger; recoger del suelo; recoger y llevar consigo; sacar
oprijzen alzar; alzarse; elevarse; escalar; inclinarse hacia arriba; levantarse; venir hacia arriba acontecer; alzarse; ascender; convertirse en; dar lugar a; efectuarse; emerger; empezar; encontrar; enseñar; erguirse; fermentar; formarse; hacerse; inclinarse hacia arriba; levantarse; mostrar; mostrarse; ocurrir; pasar; ponerse; presentarse; producirse; resucitar; sacar del agua; subir; suceder; surgir; volverse
opslorpen absorber; acoger; alzar; beberse; beberse haciendo ruido; coger; empaparse; grabar; incorporar; sorber; sorber haciendo ruido; sorber ruidosamente; tomarse con fruición
opslurpen absorber; acoger; alzar; beberse; beberse haciendo ruido; coger; empaparse; grabar; incorporar; sorber; sorber haciendo ruido; sorber ruidosamente; tomarse con fruición
opsteken adquirir; alzar; aprender; comenzar; cursar; encender; encender un sigarrillo; estallar; estudiar; seguir estudios adquirir; apoderarse de; aprender; conseguir; recibir; sacar
opstijgen alzar; alzar el vuelo; ascender; despegar; echarse a volar; elevarse; emerger; enarcar; levantar; levantar el vuelo; levantarse; levantarse de un salto; subir; tirar hacia arriba; tomar velocidad; volarse alzar el vuelo; alzarse; ascender; desencajarse; despegar; echarse a volar; elevarse; escalar; inclinarse hacia arriba; montarse; subir; surgir; venir hacia arriba; volarse
optillen alzar; elevar; levantar; subir; timar
opvliegen alzar; alzar el vuelo; ascender; despegar; echarse a volar; elevarse; emerger; enarcar; levantar; levantar el vuelo; levantarse; levantarse de un salto; subir; tirar hacia arriba; tomar velocidad; volarse arrebatarse; encolerizarse; ir volando; remontar el vuelo

Synonyms for "alzar":


Wiktionary Translations for alzar:

alzar
verb
 1. tillen, opheffen
 2. (overgankelijk) op opwaartse richting doen bewegen
 3. iets in opwaartse richting brengen
 4. (overgankelijk) in de hand nemen en van de grond opheffen
 5. met spierkracht iets van de grond opheffen

Cross Translation:
FromToVia
alzar optillen; oplichten aufheben — etwas nehmen, aufnehmen (was auf dem Boden liegt)
alzar opheffen raise — to cause to rise
alzar doen zwellen; oppompen; verhogen hausserrendre plus haut, mettre dans une situation plus haute, élever.
alzar beuren; heffen; ophalen; oprichten; tillen; verheffen souleverlever à une faible hauteur.

Related Translations for alzar