Spanish

Detailed Translations for ejecutar from Spanish to Dutch

ejecutar:

ejecutar verb

 1. ejecutar
  volvoeren
  • volvoeren verb (volvoer, volvoert, volvoerde, volvoerden, volvoerd)
 2. ejecutar
  uitvoeren
  • uitvoeren verb (voer uit, voert uit, voerde uit, voerden uit, uitgevoerd)
 3. ejecutar (hacer sentencia de muerte; exterminar; abatir; someter a ejecución forzosa)
  executeren; doodvonnis uitvoeren; vermoorden; doodschieten; om het leven brengen; ombrengen
 4. ejecutar (llevar a cabo; efectuar)
  voltrekken
  • voltrekken verb (voltrek, voltrekt, voltrok, voltrokken, voltrokken)
 5. ejecutar (matar)
  terechtstellen; ter dood brengen; executeren
  • terechtstellen verb (stel terecht, stelt terecht, stelde terecht, stelden terecht, terechtgesteld)
  • executeren verb (executeer, executeert, executeerde, executeerden, geëxecuteerd)
 6. ejecutar (efectuar; realizar)
  voor elkaar krijgen; bewerkstelligen; klaarspelen; bedingen; fixen; lappen
  • bewerkstelligen verb (bewerkstellig, bewerkstelligt, bewerkstelligde, bewerkstelligden, bewerkstelligd)
  • klaarspelen verb (speel klaar, speelt klaar, speelde klaar, speelden klaar, klaargespeeld)
  • bedingen verb (beding, bedingt, bedong, bedongen, bedongen)
  • fixen verb
  • lappen verb (lap, lapt, lapte, lapten, gelapt)

Conjugations for ejecutar:

presente
 1. ejecuto
 2. ejecutas
 3. ejecuta
 4. ejecutamos
 5. ejecutáis
 6. ejecutan
imperfecto
 1. ejecutaba
 2. ejecutabas
 3. ejecutaba
 4. ejecutábamos
 5. ejecutabais
 6. ejecutaban
indefinido
 1. ejecuté
 2. ejecutaste
 3. ejecutó
 4. ejecutamos
 5. ejecutasteis
 6. ejecutaron
fut. de ind.
 1. ejecutaré
 2. ejecutarás
 3. ejecutará
 4. ejecutaremos
 5. ejecutaréis
 6. ejecutarán
condic.
 1. ejecutaría
 2. ejecutarías
 3. ejecutaría
 4. ejecutaríamos
 5. ejecutaríais
 6. ejecutarían
pres. de subj.
 1. que ejecute
 2. que ejecutes
 3. que ejecute
 4. que ejecutemos
 5. que ejecutéis
 6. que ejecuten
imp. de subj.
 1. que ejecutara
 2. que ejecutaras
 3. que ejecutara
 4. que ejecutáramos
 5. que ejecutarais
 6. que ejecutaran
miscelánea
 1. ¡ejecuta!
 2. ¡ejecutad!
 3. ¡no ejecutes!
 4. ¡no ejecutéis!
 5. ejecutado
 6. ejecutando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for ejecutar:

NounRelated TranslationsOther Translations
doodschieten caza; derribar; matar a tiros; tumbar
lappen lienzos; retales
uitvoeren efectuación; ejecución; fase de ejecución; realización
VerbRelated TranslationsOther Translations
bedingen efectuar; ejecutar; realizar
bewerkstelligen efectuar; ejecutar; realizar desarrollar; explotar; hacer realidad; realizar
doodschieten abatir; ejecutar; exterminar; hacer sentencia de muerte; someter a ejecución forzosa asesinar; fusilar; matar; matar a tiros; matar de un tiro
doodvonnis uitvoeren abatir; ejecutar; exterminar; hacer sentencia de muerte; someter a ejecución forzosa
executeren abatir; ejecutar; exterminar; hacer sentencia de muerte; matar; someter a ejecución forzosa
fixen efectuar; ejecutar; realizar
klaarspelen efectuar; ejecutar; realizar apañárselas; arreglarse; arreglárselas; conseguir; hacérselas; ingeniárselas; lograr; manejárselas
lappen efectuar; ejecutar; realizar jugar a uno una mala pasada
om het leven brengen abatir; ejecutar; exterminar; hacer sentencia de muerte; someter a ejecución forzosa asesinar; matar
ombrengen abatir; ejecutar; exterminar; hacer sentencia de muerte; someter a ejecución forzosa asesinar; dar muerte a; efectuar; interrumpir; liquidar a una persona; matar; poner fin a una; poner término a una; realizar; terminar
ter dood brengen ejecutar; matar executar
terechtstellen ejecutar; matar
uitvoeren ejecutar actuar; efectuar; exportar; hacer; hacer realizar; realizar
vermoorden abatir; ejecutar; exterminar; hacer sentencia de muerte; someter a ejecución forzosa asesinar; dar muerte a; efectuar; interrumpir; liquidar a una persona; matar; poner fin a una; poner término a una; realizar; terminar
voltrekken efectuar; ejecutar; llevar a cabo
volvoeren ejecutar
voor elkaar krijgen efectuar; ejecutar; realizar apañárselas; arreglarse; arreglárselas; componer; confeccionar; conseguir; ganar; hacérselas; ingeniárselas; lograr; manejárselas; plasmar; realizar; remendar; reparar

Synonyms for "ejecutar":


Wiktionary Translations for ejecutar:

ejecutar
verb
 1. juridisch|nld uitvoeren van een vonnis, tenuitvoerbrengen, voltrekken
 2. het beëindigen van een mensenleven op gerechtelijk bevel
 3. afhandelen, voltrekken, ten uitvoer brengen
 4. software runnen
 5. ten uitvoer brengen

Cross Translation:
FromToVia
ejecutar executeren execute — to kill as punishment
ejecutar bewerkstelligen; uitvoeren execute — To start a defined process and run it to completion
ejecutar uitvoeren execute — To start, launch or run software
ejecutar opvoeren perform — to do something in front of an audience
ejecutar typeren beschreiben — einen Sachverhalt in Worten wiedergeben
ejecutar nakomen; naleven; uitvoeren; verrichten; vervullen; voltrekken accomplirachever entièrement.
ejecutar executeren; ter dood brengen; terechtstellen exécuter — Traductions à trier suivant le sens
ejecutar bewerkstelligen; realiseren; verwerkelijken; uitvoeren; nakomen; naleven; verrichten; vervullen; voltrekken; doorvoeren; tot stand brengen; verwezenlijken réaliser — construire

Related Translations for ejecutar