Spanish

Detailed Translations for expreso from Spanish to Dutch

expreso:

expreso [el ~] noun

 1. el expreso (correo especial; estafeta; mensajero)
  de koerier; de renbode; de ijlbode
 2. el expreso (tren rápido; rápido; exprés; tren expreso)
  de sneltrein; de exprestrein

Translation Matrix for expreso:

NounRelated TranslationsOther Translations
exprestrein expreso; exprés; rápido; tren expreso; tren rápido
ijlbode correo especial; estafeta; expreso; mensajero
koerier correo especial; estafeta; expreso; mensajero correo urgente; distribuidor; mensajero; mozo; repartidor
renbode correo especial; estafeta; expreso; mensajero
sneltrein expreso; exprés; rápido; tren expreso; tren rápido

Related Words for "expreso":

 • expresos

Synonyms for "expreso":


Wiktionary Translations for expreso:

expreso
noun
 1. drinken|nld geconcentreerde koffie, gebrouwen door het stuwen van heet (niet-kokend) water onder hoge druk door fijngemalen koffie
 2. beroep|nld zeer snelle bode

Cross Translation:
FromToVia
expreso expliciet; uitdrukkelijk ausdrücklich — klar und deutlich gesagt, entschieden geäußert

expresar:

expresar verb

 1. expresar (apagar; decir; pronunciarse; )
  uiten; uitdrukken; verwoorden; uiting geven aan; uitdrukking geven aan; vertolken
  • uiten verb (uit, uitte, uitten, geuit)
  • uitdrukken verb (druk uit, drukt uit, drukte uit, drukten uit, uitgedrukt)
  • verwoorden verb (verwoord, verwoordt, verwoordde, verwoordden, verwoord)
  • uitdrukking geven aan verb (geef uitdrukking aan, geeft uitdrukking aan, gaf uitdrukking aan, gaven uitdrukking aan, uitdrukking gegeven aan)
  • vertolken verb (vertolk, vertolkt, vertolkte, vertolkten, vertolkt)
 2. expresar (describir; reflejar; interpretar; reproducir; hacerse eco de)
  beschrijven; weergeven
  • beschrijven verb (beschrijf, beschrijft, beschreef, beschrijfden, beschreven)
  • weergeven verb (geef weer, geeft weer, gaf weer, gaven weer, weergegeven)
 3. expresar (dar voz a)
  uiten; spuien
  • uiten verb (uit, uitte, uitten, geuit)
  • spuien verb (spui, spuit, spuide, spuiden, gespuid)
 4. expresar (manifestar; mostrar)
  betuigen; betonen
  • betuigen verb (betuig, betuigt, betuigde, betuigden, betuigd)
  • betonen verb (betoon, betoont, betoonde, betoonden, betoond)
 5. expresar (traducir; interpretar; hacerse eco de; reproducir; reflejar)
  vertalen; translateren; vertolken; overzetten
  • vertalen verb (vertaal, vertaalt, vertaalde, vertaalden, vertaald)
  • vertolken verb (vertolk, vertolkt, vertolkte, vertolkten, vertolkt)
  • overzetten verb (zet over, zette over, zetten over, overgezet)
 6. expresar (formular; dar cierta forma a; frasear; expresarse; redactar)
  inkleden
  • inkleden verb (kleed in, kleedt in, kleedde in, kleedden in, ingekleed)
 7. expresar (demostrar; enseñar; mostrar; )
  presenteren; laten zien; tonen; vertonen
  • presenteren verb (presenteer, presenteert, presenteerde, presenteerden, gepresenteerd)
  • laten zien verb (laat zien, liet zien, lieten zien, laten zien)
  • tonen verb (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • vertonen verb (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
 8. expresar (formular; redactar; frasear; expresarse)
  verwoorden; verbaliseren; formuleren
  • verwoorden verb (verwoord, verwoordt, verwoordde, verwoordden, verwoord)
  • verbaliseren verb (verbaliseer, verbaliseert, verbaliseerde, verbaliseerden, verbaliseerd)
  • formuleren verb (formuleer, formuleert, formuleerde, formuleerden, geformuleerd)
 9. expresar (frasear; redactar; formular; expresarse)
  fraseren
  • fraseren verb (fraseer, fraseert, fraseerde, fraseerden, gefraseerd)
 10. expresar (personificar; encarnar; interpretar; )
  verpersonificeren; uitbeelden; verbeelden; vertolken
  • uitbeelden verb (beeld uit, beeldt uit, beeldde uit, beeldden uit, uitgebeeld)
  • verbeelden verb (verbeeld, verbeeldt, verbeeldde, verbeeldden, verbeeld)
  • vertolken verb (vertolk, vertolkt, vertolkte, vertolkten, vertolkt)

Conjugations for expresar:

presente
 1. expreso
 2. expresas
 3. expresa
 4. expresamos
 5. expresáis
 6. expresan
imperfecto
 1. expresaba
 2. expresabas
 3. expresaba
 4. expresábamos
 5. expresabais
 6. expresaban
indefinido
 1. expresé
 2. expresaste
 3. expresó
 4. expresamos
 5. expresasteis
 6. expresaron
fut. de ind.
 1. expresaré
 2. expresarás
 3. expresará
 4. expresaremos
 5. expresaréis
 6. expresarán
condic.
 1. expresaría
 2. expresarías
 3. expresaría
 4. expresaríamos
 5. expresaríais
 6. expresarían
pres. de subj.
 1. que exprese
 2. que expreses
 3. que exprese
 4. que expresemos
 5. que expreséis
 6. que expresen
imp. de subj.
 1. que expresara
 2. que expresaras
 3. que expresara
 4. que expresáramos
 5. que expresarais
 6. que expresaran
miscelánea
 1. ¡expresa!
 2. ¡expresad!
 3. ¡no expreses!
 4. ¡no expreséis!
 5. expresado
 6. expresando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for expresar:

NounRelated TranslationsOther Translations
laten zien demostración; exhibición; manifestación; muestra
spuien vertido
tonen exhibición; representación
VerbRelated TranslationsOther Translations
beschrijven describir; expresar; hacerse eco de; interpretar; reflejar; reproducir contar; definir; describir; detallar; escribir en; explicar; exponer; hacer un boceto; narrar
betonen expresar; manifestar; mostrar acentuar; destacar; hacer híncapie en; hacer notar; hacer resaltar; poner énfasis en; realzar; recalcar; subrayar
betuigen expresar; manifestar; mostrar
formuleren expresar; expresarse; formular; frasear; redactar formular; frasear; redactar
fraseren expresar; expresarse; formular; frasear; redactar
inkleden dar cierta forma a; expresar; expresarse; formular; frasear; redactar
laten zien demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar aparecer; atestiguar; dar muestras de; demostrar; emitir; enseñar; exhibir; hacer aparecer; hacer la presentación de; lanzar; manifestar; mostrar; ofertar; ofrecer; parecer; poner; presentar; proyectar; representar; sacar; sacar una cosa; someter a; testimoniar; traer a colación
overzetten expresar; hacerse eco de; interpretar; reflejar; reproducir; traducir transferir; transponer; trasladar; trasvasar
presenteren demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar aparecer; demostrar; enseñar; entregar; exhibir; hacer la presentación de; manifestar; mostrar; ofertar; ofrecer; parecer; poner; presentar; proyectar; representar; someter a
spuien dar voz a; expresar desaguar
tonen demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar aparecer; demostrar; enseñar; exhibir; exponer; hacer la presentación de; lucir; manifestar; mostrar; ofertar; ofrecer; ostentar; parecer; poner; presentar; proyectar; representar; revelar; someter a
translateren expresar; hacerse eco de; interpretar; reflejar; reproducir; traducir interpretar; traducir
uitbeelden caracterizar; encarnar; expresar; imitar; interpretar; personificar; pintar
uitdrukken apagar; caracterizar; decir; desembrollar; desenmarañar; desentrañar; deshilarse; dictar; escoger; expresar; hablar; parlar; pronunciarse exprimir
uitdrukking geven aan apagar; caracterizar; decir; desembrollar; desenmarañar; desentrañar; deshilarse; dictar; escoger; expresar; hablar; parlar; pronunciarse
uiten apagar; caracterizar; dar voz a; decir; desembrollar; desenmarañar; desentrañar; deshilarse; dictar; escoger; expresar; hablar; parlar; pronunciarse
uiting geven aan apagar; caracterizar; decir; desembrollar; desenmarañar; desentrañar; deshilarse; dictar; escoger; expresar; hablar; parlar; pronunciarse
verbaliseren expresar; expresarse; formular; frasear; redactar
verbeelden caracterizar; encarnar; expresar; imitar; interpretar; personificar; pintar
verpersonificeren caracterizar; encarnar; expresar; imitar; interpretar; personificar; pintar
vertalen expresar; hacerse eco de; interpretar; reflejar; reproducir; traducir interpretar; traducir
vertolken apagar; caracterizar; decir; desembrollar; desenmarañar; desentrañar; deshilarse; dictar; encarnar; escoger; expresar; hablar; hacerse eco de; imitar; interpretar; parlar; personificar; pintar; pronunciarse; reflejar; reproducir; traducir interpretar; traducir
vertonen demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar demostrar; enseñar; exhibir; exponer; hacer la presentación de; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar
verwoorden apagar; caracterizar; decir; desembrollar; desenmarañar; desentrañar; deshilarse; dictar; escoger; expresar; expresarse; formular; frasear; hablar; parlar; pronunciarse; redactar poner sobre el tapete; sacar a relucir
weergeven describir; expresar; hacerse eco de; interpretar; reflejar; reproducir presentar; representar; ver; visualizar

Synonyms for "expresar":


Wiktionary Translations for expresar:

expresar
verb
 1. in woorden omzetten

Cross Translation:
FromToVia
expresar overbrengen convey — to communicate
expresar uitdrukken express — to convey meaning
expresar uitdrukken exprimer — Manifester une pensée
expresar vertegenwoordigen; staan voor; beschrijven; spelen; uitvoeren; voorspelen; betuigen; opperen; uitdrukken; uiten; uitspreken; verwoorden; zetten représenterprésenter de nouveau.

expreso form of expresarse:

expresarse verb

 1. expresarse (formular; dar cierta forma a; expresar; frasear; redactar)
  inkleden
  • inkleden verb (kleed in, kleedt in, kleedde in, kleedden in, ingekleed)
 2. expresarse (formular; redactar; expresar; frasear)
  verwoorden; verbaliseren; formuleren
  • verwoorden verb (verwoord, verwoordt, verwoordde, verwoordden, verwoord)
  • verbaliseren verb (verbaliseer, verbaliseert, verbaliseerde, verbaliseerden, verbaliseerd)
  • formuleren verb (formuleer, formuleert, formuleerde, formuleerden, geformuleerd)
 3. expresarse (frasear; expresar; redactar; formular)
  fraseren
  • fraseren verb (fraseer, fraseert, fraseerde, fraseerden, gefraseerd)

Conjugations for expresarse:

presente
 1. me expreso
 2. te expresas
 3. se expresa
 4. nos expresamos
 5. os expresáis
 6. se expresan
imperfecto
 1. me expresaba
 2. te expresabas
 3. se expresaba
 4. nos expresábamos
 5. os expresabais
 6. se expresaban
indefinido
 1. me expresé
 2. te expresaste
 3. se expresó
 4. nos expresamos
 5. os expresasteis
 6. se expresaron
fut. de ind.
 1. me expresaré
 2. te expresarás
 3. se expresará
 4. nos expresaremos
 5. os expresaréis
 6. se expresarán
condic.
 1. me expresaría
 2. te expresarías
 3. se expresaría
 4. nos expresaríamos
 5. os expresaríais
 6. se expresarían
pres. de subj.
 1. que me exprese
 2. que te expreses
 3. que se exprese
 4. que nos expresemos
 5. que os expreséis
 6. que se expresen
imp. de subj.
 1. que me expresara
 2. que te expresaras
 3. que se expresara
 4. que nos expresáramos
 5. que os expresarais
 6. que se expresaran
miscelánea
 1. ¡expresate!
 2. ¡expresaos!
 3. ¡no te expreses!
 4. ¡no os expreséis!
 5. expresado
 6. expresándose
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for expresarse:

VerbRelated TranslationsOther Translations
formuleren expresar; expresarse; formular; frasear; redactar formular; frasear; redactar
fraseren expresar; expresarse; formular; frasear; redactar
inkleden dar cierta forma a; expresar; expresarse; formular; frasear; redactar
verbaliseren expresar; expresarse; formular; frasear; redactar
verwoorden expresar; expresarse; formular; frasear; redactar apagar; caracterizar; decir; desembrollar; desenmarañar; desentrañar; deshilarse; dictar; escoger; expresar; hablar; parlar; poner sobre el tapete; pronunciarse; sacar a relucir

Synonyms for "expresarse":

 • explicarse; hacerse entender

Wiktionary Translations for expresarse:

expresarse
verb
 1. een gevoel of gedachte in taal verwoorden

Related Translations for expreso