Spanish

Detailed Translations for revelar from Spanish to Dutch

revelar:

revelar verb

 1. revelar (desarrollar; elaborar; desplegar; )
  ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen
 2. revelar (traicionar; delatar)
  verraden; uitbrengen; verklikken; verklappen; aangeven; verlinken; aanbrengen
  • verraden verb (verraad, verraadt, verried, verrieden, verraden)
  • uitbrengen verb (breng uit, brengt uit, bracht uit, brachten uit, uitgebracht)
  • verklikken verb (verklik, verklikt, verklikte, verklikten, verklikt)
  • verklappen verb (verklap, verklapt, verklapte, verklapten, verklapt)
  • aangeven verb (geef aan, geeft aan, gaf aan, gaven aan, aangegeven)
  • verlinken verb (verlink, verlinkt, verlinkte, verlinkten, verlinkt)
  • aanbrengen verb (breng aan, brengt aan, bracht aan, brachten aan, aangebracht)
 3. revelar (exhibir; mostrar; enseñar; )
  tonen; vertonen; tentoonstellen; exposeren
  • tonen verb (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • vertonen verb (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
  • tentoonstellen verb (stel tentoon, stelt tentoon, stelde tentoon, stelden tentoon, tentoongesteld)
  • exposeren verb (exposeer, exposeert, exposeerde, exposeerden, geëxposeerd)
 4. revelar (levantar el velo)
  ontsluieren
  • ontsluieren verb (ontsluier, ontsluiert, ontsluierde, ontsluierden, ontsluierd)
 5. revelar (alterar; cambiar; modificar; )
  veranderen; wijzigen; verwisselen; afwisselen; herzien
  • veranderen verb (verander, verandert, veranderde, veranderden, veranderd)
  • wijzigen verb (wijzig, wijzigt, wijzigde, wijzigden, gewijzigd)
  • verwisselen verb (verwissel, verwisselt, verwisselde, verwisselden, verwisseld)
  • afwisselen verb (wissel af, wisselt af, wisselde af, wisselden af, afgewisseld)
  • herzien verb (herzie, herziet, herzag, herzagen, herzien)
 6. revelar (descubrir)
  bloot leggen; reveleren
  • bloot leggen verb (leg bloot, legt bloot, legde bloot, legden bloot, bloot gelegd)
  • reveleren verb (reveleer, reveleert, reveleerde, reveleerden, gereveleerd)
 7. revelar (proclamar; difundir; divulgar; )
  bekendmaken; proclameren; afkondigen
  • bekendmaken verb (maak bekend, maakt bekend, maakte bekend, maakten bekend, bekendgemaakt)
  • proclameren verb (proclameer, proclameert, proclameerde, proclameerden, geproclameerd)
  • afkondigen verb (kondig af, kondigt af, kondigde af, kondigden af, afgekondigd)
 8. revelar (chivarse; descubrir; denunciar; )
  ontpoppen
  • ontpoppen verb (ontpop, ontpopt, ontpopte, ontpopten, ontpopt)

Conjugations for revelar:

presente
 1. revelo
 2. revelas
 3. revela
 4. revelamos
 5. reveláis
 6. revelan
imperfecto
 1. revelaba
 2. revelabas
 3. revelaba
 4. revelábamos
 5. revelabais
 6. revelaban
indefinido
 1. revelé
 2. revelaste
 3. reveló
 4. revelamos
 5. revelasteis
 6. revelaron
fut. de ind.
 1. revelaré
 2. revelarás
 3. revelará
 4. revelaremos
 5. revelaréis
 6. revelarán
condic.
 1. revelaría
 2. revelarías
 3. revelaría
 4. revelaríamos
 5. revelaríais
 6. revelarían
pres. de subj.
 1. que revele
 2. que reveles
 3. que revele
 4. que revelemos
 5. que reveléis
 6. que revelen
imp. de subj.
 1. que revelara
 2. que revelaras
 3. que revelara
 4. que reveláramos
 5. que revelarais
 6. que revelaran
miscelánea
 1. ¡revela!
 2. ¡revelad!
 3. ¡no reveles!
 4. ¡no reveléis!
 5. revelado
 6. revelando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for revelar:

NounRelated TranslationsOther Translations
aanbrengen delación; denuncia
aangeven atestado; declaración; denuncia; denunciación
bekendmaken declaración; información
ontwikkelen civilizar; cultivar; desarrollar
tonen exhibición; representación
veranderen adaptación; alteración; cambio; enmienda; modificación; reforma; transformación
wijzigen adaptación; alteración; cambio; enmienda; modificación; reforma; transformación
VerbRelated TranslationsOther Translations
aanbrengen delatar; revelar; traicionar construir
aangeven delatar; revelar; traicionar abandonar; alcanzar; anunciar; avisar; dar; declarar; entregar; hacer entrega; imponer; localizar un sitio para bombardear; ofrecer; presentar; proporcionar; transmitir; traspasar
afkondigen anunciar; avisar; comunicar; declarar; difundir; divulgar; emitir; informar de; proclamar; promulgar; publicar; revelar anunciar; declarar; decretar; hacer público; levantar la prohibición de; notificar; ordenar; proclamar; promulgar; publicar
afwisselen alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar diferir; variar
bekendmaken anunciar; avisar; comunicar; declarar; difundir; divulgar; emitir; informar de; proclamar; promulgar; publicar; revelar anunciar; hacer público; levantar la prohibición de; notificar; publicar
bloot leggen descubrir; revelar descubrir
exposeren demostrar; enseñar; exhibir; exponer; hacer la presentación de; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar exhibir; exponer
herzien alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar alterar; cambiar; convertir; corregir; enmendar; mejorar; modificar; perfeccionar; rectificar; reformar; rehabilitar; renovar; reparar; rever; revisar
ontpoppen chivar; chivarse; delatar; denunciar; descubrir; desertar; manifestarse; revelar; revelarse
ontsluieren levantar el velo; revelar
ontwikkelen cultivar; desarrollar; desplegar; educar; elaborar; evolucionar; explotar; revelar; roturar; seguir desarrollando civilizar; convertirse en; desarrollarse; ejercer; ejercitarse; elaborar; evolucionar; prepararse para
proclameren anunciar; avisar; comunicar; declarar; difundir; divulgar; emitir; informar de; proclamar; promulgar; publicar; revelar
reveleren descubrir; revelar
tentoonstellen demostrar; enseñar; exhibir; exponer; hacer la presentación de; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar exhibir; exponer; presentar
tonen demostrar; enseñar; exhibir; exponer; hacer la presentación de; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar aparecer; demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer la presentación de; hacer postura; manifestar; mostrar; ofertar; ofrecer; parecer; poner; presentar; proyectar; representar; someter a
tot ontwikkeling brengen cultivar; desarrollar; desplegar; educar; elaborar; evolucionar; explotar; revelar; roturar; seguir desarrollando
uitbrengen delatar; revelar; traicionar publicar
veranderen alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar alterar; cambiar; convertir; diferir; enmendar; modificar; reformar; variar
verklappen delatar; revelar; traicionar cantar; chismorrear; chivar; chivarse; delatar; denunciar; desertar; difundir; soltar; soplar; tirar de la manta; traicionar
verklikken delatar; revelar; traicionar chismorrear; chivar; chivarse; delatar; denunciar; desertar; difundir; traicionar
verlinken delatar; revelar; traicionar chismorrear; chivar; chivarse; denunciar; desertar; difundir; traicionar
verraden delatar; revelar; traicionar cantar; chismorrear; chivar; chivarse; delatar; denunciar; desertar; difundir; soltar; soplar; tirar de la manta; traicionar
vertonen demostrar; enseñar; exhibir; exponer; hacer la presentación de; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar
verwisselen alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar cambiar; cambiar de sitio; cambiar por; canjear; canjear por; confundir; conmutar; convertir; intercambiar; mezclar; reconstruir; reemplazar; renovar; reponer; sustituir
wijzigen alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar alterar; cambiar; convertir; enmendar; modificar; reformar

Synonyms for "revelar":


Wiktionary Translations for revelar:

revelar
verb
 1. openbaren van onbekende feiten
 2. een film ~ het latente beeld van een belicht fotografisch materiaal chemisch zichtbaar maken
 3. wat voorheen een geheim was algemeen bekend maken
 4. een geheim prijsgeven

Cross Translation:
FromToVia
revelar aanduiden denote — to make overt
revelar ontwikkelen develop — to bring out photographic images
revelar ontsluieren; onthullen disclose — physically expose to view
revelar aantonen; vertonen; bewijzen evince — show or demonstrate clearly
revelar blootleggen; [[zichtbaar maken]] expose — to uncover, make visible, bring to daylight, introduce to
revelar manifesteren manifest — to show plainly; to make to appear distinctly
revelar onthullen reveal — to uncover
revelar ontwikkelen; openbaren; ontpoppen révélerdécouvrir, déclarer, faire savoir une chose qui était inconnue et secrète.

Related Translations for revelar