Summary
Spanish to Swedish:   more detail...
 1. deponer:


Spanish

Detailed Translations for deponer from Spanish to Swedish

deponer:

deponer verb

 1. deponer (depositar; poner; situar; )
  lägga ner; sätta ner
  • lägga ner verb (lägger ner, lade ner, lagt ner)
  • sätta ner verb (sätter ner, satte ner, sätt ner)
 2. deponer (enviar; mandar; despedir; )
  skicka; sända
  • skicka verb (skickar, skickade, skickat)
  • sända verb (sänder, sändde, sänt)
 3. deponer (rechazar; despedir; rehusar; )
  avböja; neka; refusera
  • avböja verb (avböjer, avböjde, avböjt)
  • neka verb (nekar, nekade, nekat)
  • refusera verb (refuserar, refuserade, refuserat)

Conjugations for deponer:

presente
 1. depongo
 2. depones
 3. depone
 4. deponemos
 5. deponéis
 6. deponen
imperfecto
 1. deponía
 2. deponías
 3. deponía
 4. deponíamos
 5. deponíais
 6. deponían
indefinido
 1. depuse
 2. depusiste
 3. depuso
 4. depusimos
 5. depusisteis
 6. depusieron
fut. de ind.
 1. depondré
 2. depondrás
 3. depondrá
 4. depondremos
 5. depondréis
 6. depondrán
condic.
 1. depondría
 2. depondrías
 3. depondría
 4. depondríamos
 5. depondríais
 6. depondrían
pres. de subj.
 1. que deponga
 2. que depongas
 3. que deponga
 4. que depongamos
 5. que depongáis
 6. que depongan
imp. de subj.
 1. que depusiera
 2. que depusieras
 3. que depusiera
 4. que depusiéramos
 5. que depusierais
 6. que depusieran
miscelánea
 1. ¡depon!
 2. ¡deponed!
 3. ¡no depongas!
 4. ¡no depongáis!
 5. depuesto
 6. deponiendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for deponer:

NounRelated TranslationsOther Translations
skicka enviar
sätta ner colocar; dejar; depositar
VerbRelated TranslationsOther Translations
avböja anular; denegar; deponer; descartar; despedir; enviar; negar; no aceptar; no dejar entrar; no funcionar; rebotar; rechazar; rehusar; suspender
lägga ner deponer; depositar; depositar sobre; derribar; destinar; estacionar; mover; poner; publicar; situar acomodar; arrellanarse; colocar; depositar; meter; poner; situar; tender suavemente; tumbar; tumbar suavemente
neka anular; denegar; deponer; descartar; despedir; enviar; negar; no aceptar; no dejar entrar; no funcionar; rebotar; rechazar; rehusar; suspender desaprobar
refusera anular; denegar; deponer; descartar; despedir; enviar; negar; no aceptar; no dejar entrar; no funcionar; rebotar; rechazar; rehusar; suspender
skicka apartar; deponer; despedir; destituir; echar; emitir; enviar; expedir; expulsar; mandar; rechazar; retransmitir alcanzar; dar; echar; echar al correo; emitir; entregar; entregar a domicilio; enviar; excarcelar; expedir; llevar; mandar; ofertar; ofrecer; presentar; presentar una petición; rechazar; remitir; repartir; repartir a domicilio; retransmitir; soltar; suministrar; traer
sända apartar; deponer; despedir; destituir; echar; emitir; enviar; expedir; expulsar; mandar; rechazar; retransmitir difundir; echar; echar al correo; emitir; enviar; excarcelar; expedir; irradiar; mandar; radiar; rechazar; remitir; repartir; retransmitir; soltar; suministrar
sätta ner deponer; depositar; depositar sobre; derribar; destinar; estacionar; mover; poner; publicar; situar colocar; depositar; poner

Synonyms for "deponer":