Spanish

Detailed Translations for despedir from Spanish to Swedish

despedir:

despedir [el ~] noun

 1. el despedir
 2. el despedir (dimisión)

despedir verb

 1. despedir (enviar; mandar; expedir; )
  skicka; sända
  • skicka verb (skickar, skickade, skickat)
  • sända verb (sänder, sändde, sänt)
 2. despedir (rechazar; rehusar; negar; )
  avböja; neka; refusera
  • avböja verb (avböjer, avböjde, avböjt)
  • neka verb (nekar, nekade, nekat)
  • refusera verb (refuserar, refuserade, refuserat)
 3. despedir (enseñarle la puerta a una; desechar; arrumbar; ser despedido; echar fuera)
  släppa; sparka; avskeda; säga upp
  • släppa verb (släpper, släppte, släppt)
  • sparka verb (sparkar, sparkade, sparkat)
  • avskeda verb (avskedar, avskedade, avskedat)
  • säga upp verb (säger upp, sa upp, sagt upp)
 4. despedir (descartar; desechar; echar; tirar)
  förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort
  • förkasta verb (förkastar, förkastade, förkastat)
  • kassera verb (kasserar, kasserade, kasserat)
  • kasta bort verb (kastar bort, kastade bort, kastat bort)
  • lägga bort verb (lägger bort, lade bort, legat bort)
 5. despedir
  avskeda; entlediga; tvinga att avgå; låta gå
  • avskeda verb (avskedar, avskedade, avskedat)
  • entlediga verb (entledigar, entledigade, entledigat)
  • tvinga att avgå verb (tvingar att avgå, tvingade att avgå, tvingat att avgå)
  • låta gå verb (låter gå, låt gå, låtit gå)
 6. despedir (declamar; orar; proponer; )
  upprepa; citera
  • upprepa verb (upprepar, upprepade, upprepat)
  • citera verb (citerar, citerade, citerat)
 7. despedir (decir adiós con la mano)
  säga hejdå; ta adjö; vinka farväl
  • säga hejdå verb (säger hejdå, sa hejdå, sagt hejdå)
  • ta adjö verb (tar adjö, tog adjö, tagit adjö)
  • vinka farväl verb (vinkar farväl, vinkade farväl, vinkat farväl)

Conjugations for despedir:

presente
 1. despido
 2. despides
 3. despide
 4. despedimos
 5. despedís
 6. despiden
imperfecto
 1. despedía
 2. despedías
 3. despedía
 4. despedíamos
 5. despedíais
 6. despedían
indefinido
 1. despedí
 2. despediste
 3. despidió
 4. despedimos
 5. despedisteis
 6. despidieron
fut. de ind.
 1. despediré
 2. despedirás
 3. despedirá
 4. despediremos
 5. despediréis
 6. despedirán
condic.
 1. despediría
 2. despedirías
 3. despediría
 4. despediríamos
 5. despediríais
 6. despedirían
pres. de subj.
 1. que despida
 2. que despidas
 3. que despida
 4. que despidamos
 5. que despidáis
 6. que despidan
imp. de subj.
 1. que despidiera
 2. que despidieras
 3. que despidiera
 4. que despidiéramos
 5. que despidierais
 6. que despidieran
miscelánea
 1. ¡despide!
 2. ¡despedid!
 3. ¡no despidas!
 4. ¡no despidáis!
 5. despedido
 6. despediendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for despedir:

NounRelated TranslationsOther Translations
kasta bort echar; tirar
skicka enviar
slänga ut despedir
uppsägning despedir; dimisión despedido; despido
VerbRelated TranslationsOther Translations
avböja anular; denegar; deponer; descartar; despedir; enviar; negar; no aceptar; no dejar entrar; no funcionar; rebotar; rechazar; rehusar; suspender
avskeda arrumbar; desechar; despedir; echar fuera; enseñarle la puerta a una; ser despedido despachar; destituir; disolver; echar; enviar; expulsar; mandar
citera declamar; despedir; orar; perorar; pronunciar un discurso; proponer; recitar citar
entlediga despedir
förkasta descartar; desechar; despedir; echar; tirar abolir; declinar; denegar; descartar; desconocer; desechar; deshacerse de; despedir a; negar; no aceptar; no aprobar; rebatir; rechazar; rehusar; renunciar a; repeler; sacudir; subastar; suprimir; suspender
kassera descartar; desechar; despedir; echar; tirar abolir; caer; dejar suprimir; desechar; deshacerse de; despedir a; irse de trompa; joder; pegarse un porrazo; suprimir; venirse abajo
kasta bort descartar; desechar; despedir; echar; tirar arrojar; derrochar; desaprovechar; descartar; desechar; desperdiciar; despilfarrar; dilapidar; echar; echar a perder; echar abajo; lanzar; malgastar; perder el tiempo; tirar
lägga bort descartar; desechar; despedir; echar; tirar aplicar; depositar; encajar; engarzar; meter; poner; situar
låta gå despedir aflojar; arriar; dejar; dejar correr; dejar ir a una persona; dejar marchar a una persona; dejar pasar
neka anular; denegar; deponer; descartar; despedir; enviar; negar; no aceptar; no dejar entrar; no funcionar; rebotar; rechazar; rehusar; suspender desaprobar
refusera anular; denegar; deponer; descartar; despedir; enviar; negar; no aceptar; no dejar entrar; no funcionar; rebotar; rechazar; rehusar; suspender
skicka apartar; deponer; despedir; destituir; echar; emitir; enviar; expedir; expulsar; mandar; rechazar; retransmitir alcanzar; dar; echar; echar al correo; emitir; entregar; entregar a domicilio; enviar; excarcelar; expedir; llevar; mandar; ofertar; ofrecer; presentar; presentar una petición; rechazar; remitir; repartir; repartir a domicilio; retransmitir; soltar; suministrar; traer
slänga ut arrojar; desechar; echar; lanzar; tirar
släppa arrumbar; desechar; despedir; echar fuera; enseñarle la puerta a una; ser despedido abandonar; amnistiar; arrojar; caer; ceder; cerrar; dar libertad; dejar abajo; dejar caer; dejar descender; dejar ir a una persona; dejar libre; dejar marchar a una persona; dejar sin ocupar; depositar; derrocar; desatar; desenganchar; despeñar; excarcelar; hacer bajar; hacer descender; lanzar; liberar; libertar; librar; poner en libertad; precipitar; quitar; reflejarse; regresar; retornar; soltar; soltarse; suspender; tirar; volver
sparka arrumbar; desechar; despedir; echar fuera; enseñarle la puerta a una; ser despedido arrancar; dar patadas; despachar; destituir; disolver; echar; enviar; expulsar; iniciar; mandar; poner en función; poner en marcha; prender
säga hejdå decir adiós con la mano; despedir
säga upp arrumbar; desechar; despedir; echar fuera; enseñarle la puerta a una; ser despedido amortizar; anular; cancelar; invalidar
sända apartar; deponer; despedir; destituir; echar; emitir; enviar; expedir; expulsar; mandar; rechazar; retransmitir difundir; echar; echar al correo; emitir; enviar; excarcelar; expedir; irradiar; mandar; radiar; rechazar; remitir; repartir; retransmitir; soltar; suministrar
ta adjö decir adiós con la mano; despedir
tvinga att avgå despedir
upprepa declamar; despedir; orar; perorar; pronunciar un discurso; proponer; recitar hacer eco; reiterar; repasar; repercutir; repetir; resonar; volver a contar
vinka farväl decir adiós con la mano; despedir
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
släppa versión

Synonyms for "despedir":


Wiktionary Translations for despedir:


Cross Translation:
FromToVia
despedir sparka; avskeda; upplösa; entlediga dismiss — to discharge
despedir sparka; avskeda fire — to terminate the employment of
despedir sparka; entlediga entlassen — jemanden eine Arbeitsstelle kündigen
despedir avskeda; säga upp licenciercongédier un employé.
despedir förjaga renvoyerenvoyer de nouveau.

Related Translations for despedir