Summary
Spanish to Swedish:   more detail...
 1. echar fuera:


Spanish

Detailed Translations for echar fuera from Spanish to Swedish

echar fuera:

echar fuera verb

 1. echar fuera (enseñarle la puerta a una; despedir; desechar; arrumbar; ser despedido)
  släppa; sparka; avskeda; säga upp
  • släppa verb (släpper, släppte, släppt)
  • sparka verb (sparkar, sparkade, sparkat)
  • avskeda verb (avskedar, avskedade, avskedat)
  • säga upp verb (säger upp, sa upp, sagt upp)

Translation Matrix for echar fuera:

VerbRelated TranslationsOther Translations
avskeda arrumbar; desechar; despedir; echar fuera; enseñarle la puerta a una; ser despedido despachar; despedir; destituir; disolver; echar; enviar; expulsar; mandar
släppa arrumbar; desechar; despedir; echar fuera; enseñarle la puerta a una; ser despedido abandonar; amnistiar; arrojar; caer; ceder; cerrar; dar libertad; dejar abajo; dejar caer; dejar descender; dejar ir a una persona; dejar libre; dejar marchar a una persona; dejar sin ocupar; depositar; derrocar; desatar; desenganchar; despeñar; excarcelar; hacer bajar; hacer descender; lanzar; liberar; libertar; librar; poner en libertad; precipitar; quitar; reflejarse; regresar; retornar; soltar; soltarse; suspender; tirar; volver
sparka arrumbar; desechar; despedir; echar fuera; enseñarle la puerta a una; ser despedido arrancar; dar patadas; despachar; destituir; disolver; echar; enviar; expulsar; iniciar; mandar; poner en función; poner en marcha; prender
säga upp arrumbar; desechar; despedir; echar fuera; enseñarle la puerta a una; ser despedido amortizar; anular; cancelar; invalidar
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
släppa versión

Related Translations for echar fuera