Spanish

Detailed Translations for guardar from Spanish to Swedish

guardar:

guardar verb

 1. guardar (retener; contener)
  återhålla; lägga band på; hindra; avhålla från
  • återhålla verb (återhåller, återhöll, återhållit)
  • lägga band på verb (lägger band på, lade band på, lagt band på)
  • hindra verb (hindrar, hindrade, hindrat)
  • avhålla från verb (avhåller från, avhöll från, avhållit från)
 2. guardar (proteger; conservar)
  bevaka från
  • bevaka från verb (bevakar från, bevakade från, bevakat från)
 3. guardar (mantener)
  behålla; hålla fast; inte släppa
  • behålla verb (behåller, behöll, behållit)
  • hålla fast verb (håller fast, höll fast, hållit fast)
  • inte släppa verb (inte släpper, inte släppde, inte släppt)
 4. guardar (conservar)
  förvara; bevara; inlägga
  • förvara verb (förvarar, förvarade, förvarat)
  • bevara verb (bevarar, bevarade, bevarat)
  • inlägga verb (inlägger, inläggde, inlagt)
 5. guardar (conservar)
  upprätthålla; bevara; underhålla
  • upprätthålla verb (upprätthåller, upprätthöll, upprätthållit)
  • bevara verb (bevarar, bevarade, bevarat)
  • underhålla verb (underhåller, underhöll, underhållit)
 6. guardar (depositar; salvar; almacenar)
  lagra; bevara
  • lagra verb (lagrar, lagrade, lagrat)
  • bevara verb (bevarar, bevarade, bevarat)
 7. guardar (salvar)
  bärga; rädda
  • bärga verb (bärgar, bärgade, bärgat)
  • rädda verb (räddar, räddade, räddat)
 8. guardar (encerrar)
  låsa in
  • låsa in verb (låser in, låste in, låst in)
 9. guardar (encubrir; proteger; cubrir; )
  täcka; skydda
  • täcka verb (täcker, täckte, täckt)
  • skydda verb (skyddar, skyddade, skyddat)
 10. guardar (controlar; patrullar)
  ge akt på; övervaka; tillse; hålla ett öga på; ha uppsikt över
  • ge akt på verb (ger akt på, gav akt på, givit akt på)
  • övervaka verb (övervakar, övervakade, övervakat)
  • tillse verb (tillser, tillsåg, tillsett)
  • hålla ett öga på verb (håller ett öga på, höll ett öga på, hållit ett öga på)
  • ha uppsikt över verb (har uppsikt över, hade uppsikt över, haft uppsikt över)
 11. guardar (cerrar; pasar; cerrarse; )
  stänga; sluta till; bomma igen
  • stänga verb (stänger, stängde, stängt)
  • sluta till verb (slutar till, slutade till, slutat till)
  • bomma igen verb (bommar igen, bommade igen, bommat igen)
 12. guardar (proteger; esconder; defensar; disimular)
  bevara; skydda; vakta
  • bevara verb (bevarar, bevarade, bevarat)
  • skydda verb (skyddar, skyddade, skyddat)
  • vakta verb (vaktar, vaktade, vaktat)
 13. guardar (amparar; vigilar; proteger; salvaguardar; proteger contra)
  vakta över
  • vakta över verb (vaktar över, vaktade över, vaktat över)
 14. guardar (acumular a escondidas; atesorar; plantar en tiesto; )
  lägga åt sidan; hamstra
  • lägga åt sidan verb (lägger åt sidan, lade åt sidan, lagt åt sidan)
  • hamstra verb (hamstrar, hamstrade, hamstrat)
 15. guardar (dejar en casa)
  hålla kvar hemma
 16. guardar (observar; mirar; percatarse de; prestar atención)
  bevaka; observera; iaktta; åse
  • bevaka verb (bevakar, bevakade, bevakat)
  • observera verb (observerar, observerade, observerat)
  • iaktta verb (iakttar, iakttade, iakttat)
  • åse verb (åser, åsåg, åsett)
 17. guardar (poner aparte; aislar; separar; apartar)
  sära
  • sära verb (särar, särade, särat)
 18. guardar (vigilar)
  övervaka; se till; beskåda; åse
  • övervaka verb (övervakar, övervakade, övervakat)
  • se till verb (ser till, såg till, sett till)
  • beskåda verb (beskådar, beskådade, beskådat)
  • åse verb (åser, åsåg, åsett)
 19. guardar (esconder; guardarse bien)
  gömma undan
  • gömma undan verb (gömmer undan, gömmrade undan, gömt undan)
 20. guardar
  spara
  • spara verb (sparar, sparade, sparat)

Conjugations for guardar:

presente
 1. guardo
 2. guardas
 3. guarda
 4. guardamos
 5. guardáis
 6. guardan
imperfecto
 1. guardaba
 2. guardabas
 3. guardaba
 4. guardábamos
 5. guardabais
 6. guardaban
indefinido
 1. guardé
 2. guardaste
 3. guardó
 4. guardamos
 5. guardasteis
 6. guardaron
fut. de ind.
 1. guardaré
 2. guardarás
 3. guardará
 4. guardaremos
 5. guardaréis
 6. guardarán
condic.
 1. guardaría
 2. guardarías
 3. guardaría
 4. guardaríamos
 5. guardaríais
 6. guardarían
pres. de subj.
 1. que guarde
 2. que guardes
 3. que guarde
 4. que guardemos
 5. que guardéis
 6. que guarden
imp. de subj.
 1. que guardara
 2. que guardaras
 3. que guardara
 4. que guardáramos
 5. que guardarais
 6. que guardaran
miscelánea
 1. ¡guarda!
 2. ¡guardad!
 3. ¡no guardes!
 4. ¡no guardéis!
 5. guardado
 6. guardando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for guardar:

VerbRelated TranslationsOther Translations
avhålla från contener; guardar; retener
behålla guardar; mantener tener al lado
beskåda guardar; vigilar
bevaka guardar; mirar; observar; percatarse de; prestar atención contemplar; controlar; defender; mirar; observar; percatarse de; percibir; preservar; preservar de; prestar atención; proteger; proteger contra; seguir el hilo; vigilar; viligar
bevaka från conservar; guardar; proteger
bevara almacenar; conservar; defensar; depositar; disimular; esconder; guardar; proteger; salvar conservar; preservar
bomma igen atacar; celebrar; cerrar; cerrar con llave; cerrar de golpe; cerrarse; concertar; concluir; cuadrar; guardar; importar; pasar; suceder
bärga guardar; salvar
förvara conservar; guardar almacenar; archivar
ge akt på controlar; guardar; patrullar
gömma undan esconder; guardar; guardarse bien
ha uppsikt över controlar; guardar; patrullar pasar por alto
hamstra acumular a escondidas; atesorar; entalegar; guardar; plantar en tiesto; poner aparte; separar
hindra contener; guardar; retener bloquear; contener; contrariar; contrarrestar; cortar; desbaratar; detener; dificultar; estorbar; frustrar; hacer imposible; hacer la contra; hacer parar; impedir; importunar; interrumpir; levantar barricadas en; llevar la contraria; malograr; obstaculizar; parar; refrenar; reprimir; retener
hålla ett öga på controlar; guardar; patrullar contemplar; controlar; mirar; observar; percatarse de; percibir; prestar atención; tener los ojos puestos en; vigilar
hålla fast guardar; mantener abrazarse a; agarrar; agarrotarse; atrancar; clavar con alfileres; darse por aludido; detener; encajar; encarcelar; enganchar; escurrir; estrechar; estrujar; pillar; retorcer; sujetar en; tener agarrado; tener cogido; tener seguro; tener sujetado
hålla kvar hemma dejar en casa; guardar
iaktta guardar; mirar; observar; percatarse de; prestar atención
inlägga conservar; guardar conservar
inte släppa guardar; mantener
lagra almacenar; depositar; guardar; salvar almacenar; apartar; depositar sobre; poner a un lado; poner en el establo; poner en el garaje
lägga band på contener; guardar; retener controlar; dominar; refrenar
lägga åt sidan acumular a escondidas; atesorar; entalegar; guardar; plantar en tiesto; poner aparte; separar
låsa in encerrar; guardar asegurar; cerrar; encarcelar; encerrar
observera guardar; mirar; observar; percatarse de; prestar atención advertir; constatar; contemplar; controlar; dar un vistazo a; darse cuenta de; distinguir; estar presente; estudiar; examinar; hojear; inspeccionar; lorear; mirar; notar; observar; percatarse de; percibir; prestar atención; señalar; ver; vigilar
rädda guardar; salvar salvar
se till guardar; vigilar arreglar; arreglarse; poner en orden
skydda abrigar; camuflar; cercar; cubrir; defensar; disimular; encerrar; encubrir; esconder; guardar; proteger; tapar amparar; buscar refugio; defender; esconderse; ponerse a cubierto; proteger; refugiarse; salvaguardar
sluta till atacar; celebrar; cerrar; cerrar con llave; cerrar de golpe; cerrarse; concertar; concluir; cuadrar; guardar; importar; pasar; suceder
spara guardar ahorrar; archivar; contener; dejar de lado; economizar; gastar menos; negar; no aceptar; perdonar; poner aparte; rechazar; reducir los gastos; reservar; reservar un viaje; reservarse; respetar
stänga atacar; celebrar; cerrar; cerrar con llave; cerrar de golpe; cerrarse; concertar; concluir; cuadrar; guardar; importar; pasar; suceder cerrar; cerrar con llave; cerrar de golpe; cerrar herméticamente; cerrarse; cortar; descartar; desconectar; sellar; tapar
sära aislar; apartar; guardar; poner aparte; separar cortar; desenganchar; deshacer; desmontar; desvincular; dividir; divorciarse; fisionar; partir; separar; separarse
tillse controlar; guardar; patrullar
täcka abrigar; camuflar; cercar; cubrir; encerrar; encubrir; guardar; proteger; tapar abovedar; adoquinar; cubrir; cubrirse; decorar; pavimentar; poner cubierta a; poner un techo; recubrir; revestir; techar
underhålla conservar; guardar acoger; apoyar financieramente; convidar; festejar; mantener; recibir; regocijarse
upprätthålla conservar; guardar conservar; dárselas de valiente; mantener
vakta defensar; disimular; esconder; guardar; proteger amparar; defender; preservar; proteger; salvaguardar; viligar
vakta över amparar; guardar; proteger; proteger contra; salvaguardar; vigilar
åse guardar; mirar; observar; percatarse de; prestar atención; vigilar distinguir; estudiar; examinar; hojear; inspeccionar; lorear; mirar; notar; observar; percibir; ver
återhålla contener; guardar; retener contener; refrenar; reprimir
övervaka controlar; guardar; patrullar; vigilar defender; pasar por alto; preservar; proteger; tener cuidado; viligar
OtherRelated TranslationsOther Translations
täcka cubrir
ModifierRelated TranslationsOther Translations
täcka cubierto

Synonyms for "guardar":


Wiktionary Translations for guardar:


Cross Translation:
FromToVia
guardar bevaka; vakta guard — To protect from some offence
guardar hålla; behålla keep — to maintain possession of
guardar bevara keep — to maintain the condition of; to preserve
guardar spara save — store for future use
guardar spara save — to write a file to a disk
guardar låsa in shut up — put (an object) in a secure enclosed place
guardar se efter gaumen — (transitiv), Schweiz: auf jemandem, etwas aufpassen; in seine Obhut nehmen
guardar försvara; bevara gaumen — (transitiv), Schweiz: nicht antasten lassen, schützen, verteidigen
guardar skydda; sköta om; vårda hegen — (transitiv): aufmerksam schützen und versorgen
guardar tiga schweigen — (intransitiv) still sein oder nicht reden
guardar beskydda; freda; skydda; värja; värna; vakta protégerprendre la défense de quelqu’un, de quelque chose ; prêter secours et appui.
guardar skydda; bevara préserver — préserver

Related Translations for guardar