Spanish

Detailed Translations for mandar from Spanish to Swedish

mandar:

mandar verb

 1. mandar (enviar; despedir; expedir; )
  skicka; sända
  • skicka verb (skickar, skickade, skickat)
  • sända verb (sänder, sändde, sänt)
 2. mandar (enviar; remitir; echar al correo; )
  skicka; sända; avsända
  • skicka verb (skickar, skickade, skickat)
  • sända verb (sänder, sändde, sänt)
  • avsända verb (avsänder, avsände, avsänt)
 3. mandar (enviar; mandar a)
  skicka vidare till; eftersända
  • skicka vidare till verb (skickar vidare till, skickade vidare till, skickat vidare till)
  • eftersända verb (eftersänder, eftersände, eftersänt)
 4. mandar (entregar a domicilio; traer; llevar; )
  hemleverera
  • hemleverera verb (hemlevererar, hemlevererade, hemlevererat)
 5. mandar (encabezar; guiar; llevar; )
  befalla; kommandera; föra befälet över; föra kommando över
  • befalla verb (befaller, befallde, befallt)
  • kommandera verb (kommanderar, kommanderade, kommanderat)
  • föra befälet över verb (för befälet över, förde befälet över, fört befälet över)
  • föra kommando över verb (för kommando över, förde kommando över, fört kommando över)
 6. mandar (despachar; echar; enviar; )
  sparka; avskeda
  • sparka verb (sparkar, sparkade, sparkat)
  • avskeda verb (avskedar, avskedade, avskedat)
 7. mandar (dirigir; gobernar; guiar; )
  kommendera; leda; anföra
  • kommendera verb (kommenderar, kommenderade, kommenderat)
  • leda verb (ledar, ledade, ledat)
  • anföra verb (anför, anförde, anfört)
 8. mandar (ordenar; decretar; dar orden de)
  beordra; befalla; kommendera
  • beordra verb (beordrar, beordrade, beordrat)
  • befalla verb (befaller, befallde, befallt)
  • kommendera verb (kommenderar, kommenderade, kommenderat)
 9. mandar (enviar; contribuir; exponer)
  skicka in
  • skicka in verb (skickar in, skickade in, skickat in)
 10. mandar (encomendar; encargar; instruir; dar un encargo; ordenar)
  ge i uppdrag till
  • ge i uppdrag till verb (ger i uppdrag till, gav i uppdrag till, givit i uppdrag till)
 11. mandar (llevar adelante; atacar; forzar; )
  tvinga
  • tvinga verb (tvingar, tvingade, tvingat)
 12. mandar (dominar; subyugar; imperar; reinar)
  vara rådande; bemäktiga
  • vara rådande verb (är rådande, var rådande, varit rådande)
  • bemäktiga verb (bemäktigar, bemäktigade, bemäktigat)
 13. mandar (decretar; encargar; encomendar; )
  påbjuda; kungöra
  • påbjuda verb (påbjuder, påbjöd, påbjudit)
  • kungöra verb (kungörar, kungjorde, kungjort)
 14. mandar (dictar; decretar; fijar; estipular; ordenar)
  föreskriva; diktera; förestava
  • föreskriva verb (föreskriver, föreskrev, föreskrivit)
  • diktera verb (dikterar, dikterade, dikterat)
  • förestava verb (förestavar, förestavade, förestavat)
 15. mandar (reinar; dominar)
  råda; förhärska; härska
  • råda verb (råder, rådde, rått)
  • förhärska verb (förhärskar, förhärskade, förhärskat)
  • härska verb (härskar, härskade, härskat)
 16. mandar (prevalecer; imperar; reinar; dominar)
  vara rådande; råda; ha överhanden
  • vara rådande verb (är rådande, var rådande, varit rådande)
  • råda verb (råder, rådde, rått)
  • ha överhanden verb (har överhanden, hade överhanden, haft överhanden)
 17. mandar (ordenar; prescribir; disponer; )
  beställa; ordna
  • beställa verb (beställer, beställde, beställt)
  • ordna verb (ordnar, ordnade, ordnat)
 18. mandar (comandar; mandonear)
  majorisera
  • majorisera verb (majoriserar, majoriserade, majoriserat)
 19. mandar (ordenar; encargar; agobiar; )
  belasta; betunga
  • belasta verb (belastar, belastade, belastat)
  • betunga verb (betungar, betungade, betungat)
 20. mandar (devolver; entregar a; enviar; remitir; retransmitir)
  kapitulera; överlämna sig; ge upp
  • kapitulera verb (kapitulerar, kapitulerade, kapitulerat)
  • överlämna sig verb (överlämnar sig, överlämnade sig, överlämnat sig)
  • ge upp verb (ger upp, gav upp, givit upp)

Conjugations for mandar:

presente
 1. mando
 2. mandas
 3. manda
 4. mandamos
 5. mandáis
 6. mandan
imperfecto
 1. mandaba
 2. mandabas
 3. mandaba
 4. mandábamos
 5. mandabais
 6. mandaban
indefinido
 1. mandé
 2. mandaste
 3. mandó
 4. mandamos
 5. mandasteis
 6. mandaron
fut. de ind.
 1. mandaré
 2. mandarás
 3. mandará
 4. mandaremos
 5. mandaréis
 6. mandarán
condic.
 1. mandaría
 2. mandarías
 3. mandaría
 4. mandaríamos
 5. mandaríais
 6. mandarían
pres. de subj.
 1. que mande
 2. que mandes
 3. que mande
 4. que mandemos
 5. que mandéis
 6. que manden
imp. de subj.
 1. que mandara
 2. que mandaras
 3. que mandara
 4. que mandáramos
 5. que mandarais
 6. que mandaran
miscelánea
 1. ¡manda!
 2. ¡mandad!
 3. ¡no mandes!
 4. ¡no mandéis!
 5. mandado
 6. mandando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for mandar:

NounRelated TranslationsOther Translations
skicka enviar
VerbRelated TranslationsOther Translations
anföra dirigir; encabezar; estar en cabeza; gobernar; guiar; ir a la cabeza; ir delante; mandar acompañar; arrojar; barrer; citar; conducir; convoyar; echar; escoltar
avskeda despachar; destituir; disolver; echar; enviar; expulsar; mandar arrumbar; desechar; despedir; echar fuera; enseñarle la puerta a una; ser despedido
avsända echar; echar al correo; emitir; enviar; excarcelar; expedir; mandar; rechazar; remitir; repartir; retransmitir; soltar; suministrar
befalla conducir; dar orden de; decretar; dirigir; encabezar; estar en cabeza; gobernar; guiar; ir a la cabeza; ir delante; liderar; llevar; mandar; ordenar; pilotar; preceder; presidir; ser primero
belasta agobiar; cargar; encargar; gravar; mandar; ordenar; pesar sobre encajarle una cosa a una persona
bemäktiga dominar; imperar; mandar; reinar; subyugar
beordra dar orden de; decretar; mandar; ordenar encargar; entregar; pedir; repartir
beställa decretar; dictar; disponer; mandar; obligar; ordenar; prescribir adelantar; aplazarse; avanzar; avanzar sobre; progresar
betunga agobiar; cargar; encargar; gravar; mandar; ordenar; pesar sobre
diktera decretar; dictar; estipular; fijar; mandar; ordenar dictar; dictar una carta; prescribir; recetar
eftersända enviar; mandar; mandar a enviar; reenviar; reexpedir
föra befälet över conducir; dar orden de; decretar; dirigir; encabezar; estar en cabeza; gobernar; guiar; ir a la cabeza; ir delante; liderar; llevar; mandar; ordenar; pilotar; preceder; presidir; ser primero
föra kommando över conducir; dar orden de; decretar; dirigir; encabezar; estar en cabeza; gobernar; guiar; ir a la cabeza; ir delante; liderar; llevar; mandar; ordenar; pilotar; preceder; presidir; ser primero
föreskriva decretar; dictar; estipular; fijar; mandar; ordenar
förestava decretar; dictar; estipular; fijar; mandar; ordenar
förhärska dominar; mandar; reinar dominar; predominar
ge i uppdrag till dar un encargo; encargar; encomendar; instruir; mandar; ordenar
ge upp devolver; entregar a; enviar; mandar; remitir; retransmitir abandonar; acceder; bajar; capitular; ceder; decreder; descender; desistir de; empatar; entregar; entregarse; excretar; hacer sacrificios; parar; prescendir de; rendir; rendirse; renunciar a; sacrificar parte de los ingresos; suspender; terminar
ha överhanden dominar; imperar; mandar; prevalecer; reinar
hemleverera acompañar; entregar a; entregar a domicilio; llevar; mandar; suministrar; traer
härska dominar; mandar; reinar dominar; predominar
kapitulera devolver; entregar a; enviar; mandar; remitir; retransmitir capitular; entregarse; rendirse
kommandera conducir; dar orden de; decretar; dirigir; encabezar; estar en cabeza; gobernar; guiar; ir a la cabeza; ir delante; liderar; llevar; mandar; ordenar; pilotar; preceder; presidir; ser primero dominar; ejercer el poder; imperar; predominar; prevalecer; reinar
kommendera dar orden de; decretar; dirigir; encabezar; estar en cabeza; gobernar; guiar; ir a la cabeza; ir delante; mandar; ordenar
kungöra dar orden de; decretar; encargar; encomendar; mandar; obligar; ordenar anunciar; comunicar; declarar; decretar; informar de; mencionar; ordenar; presentar; proclamar; promulgar
leda dirigir; encabezar; estar en cabeza; gobernar; guiar; ir a la cabeza; ir delante; mandar acompañar; arrojar; barrer; conducir; convoyar; echar; escoltar; ir adelante
majorisera comandar; mandar; mandonear
ordna decretar; dictar; disponer; mandar; obligar; ordenar; prescribir archivar; arreglar; arreglarse; clasificar; colocar; colocarse; comenzar; concebir; constituir; construir; destinar; dirigir; erigir; establecer; estacionar; estructurar; formar; formar filas; fundar; hacer recto; iniciar; instalar; juntarse; levantar; montar; ordenar; organizar; poner; poner en orden; poner en pie; reglamentar; seleccionar; sortear
påbjuda dar orden de; decretar; encargar; encomendar; mandar; obligar; ordenar anunciar; decretar; notificar; ordenar; proclamar; promulgar
råda dominar; imperar; mandar; prevalecer; reinar aconsejar; dominar; nombrar; predominar; proponer; recomendar
skicka apartar; deponer; despedir; destituir; echar; echar al correo; emitir; enviar; excarcelar; expedir; expulsar; mandar; rechazar; remitir; repartir; retransmitir; soltar; suministrar alcanzar; dar; entregar; entregar a domicilio; enviar; llevar; ofertar; ofrecer; presentar; presentar una petición; repartir; repartir a domicilio; suministrar; traer
skicka in contribuir; enviar; exponer; mandar enviar
skicka vidare till enviar; mandar; mandar a
sparka despachar; destituir; disolver; echar; enviar; expulsar; mandar arrancar; arrumbar; dar patadas; desechar; despedir; echar fuera; enseñarle la puerta a una; iniciar; poner en función; poner en marcha; prender; ser despedido
sända apartar; deponer; despedir; destituir; echar; echar al correo; emitir; enviar; excarcelar; expedir; expulsar; mandar; rechazar; remitir; repartir; retransmitir; soltar; suministrar difundir; emitir; irradiar; radiar
tvinga acometer; agraviar; arrebatar; asaltar; asediar; atacar; atracar; avanzar; disponer; endilgar; forzar; forzarse; inculcar; infringir; llevar adelante; machacar; mandar; transgredir acometer; agraviar; coaccionar; compeler; extorcer; forzar; forzarse; imponer; imponerse; infringir; insistir; instar; machacar; obligar; obligar a hacer; ordenar
vara rådande dominar; imperar; mandar; prevalecer; reinar; subyugar
överlämna sig devolver; entregar a; enviar; mandar; remitir; retransmitir capitular; entregarse; rendirse
ModifierRelated TranslationsOther Translations
belasta agobiado; cargado
ge upp revoltijo

Synonyms for "mandar":


Wiktionary Translations for mandar:


Cross Translation:
FromToVia
mandar bossa boss — to exercise authority over (someone)
mandar ge order order — to issue a command
mandar styra; regera rule — to regulate, be in charge of, make decisions for, reign over
mandar skicka; sända send — make something go somewhere
mandar avsända absenden — Brief, Päckchen oder andere Sendungsarten oder Waren bei einem Logistikunternehmen zwecks Transport an ein Ziel aufgeben
mandar befalla; påbjuda commander — Ordonner, enjoindre quelque chose à quelqu’un. (Sens général).
mandar ordna; anordna; inrätta ordonner — Disposer suivant un certain ordre.

Related Translations for mandar