Spanish

Detailed Translations for manifestar from Spanish to Swedish

manifestar:

manifestar verb

 1. manifestar
  manifestera
  • manifestera verb (manifesterar, manifesterade, manifesterat)
 2. manifestar
  uttrycka
  • uttrycka verb (uttrycker, uttryckte, uttryckt)
 3. manifestar (mostrar; expresar)
  förklara; tillkännagiva; betyga
  • förklara verb (förklarar, förklarade, förklarat)
  • tillkännagiva verb (tillkännagiver, tillkännagav, tillkännagivet)
  • betyga verb (betygar, betygade, betygat)
 4. manifestar (exhibir; mostrar; enseñar; )
  förevisa; visa
  • förevisa verb (förevisar, förevisade, förevisat)
  • visa verb (visar, visade, visat)
 5. manifestar (presentar; mostrar; parecer; )
  visa; sätta fram för visning
  • visa verb (visar, visade, visat)
  • sätta fram för visning verb (sätter fram för visning, satte fram för visning, satt fram för visning)
 6. manifestar (denotar; explicar; indicar; )
  förklara
  • förklara verb (förklarar, förklarade, förklarat)
 7. manifestar (explicar; exponer; detallar; )
  klargöra; göra tydligt; förklara
  • klargöra verb (klargör, klargjorde, klargjort)
  • göra tydligt verb (gör tydligt, gjorde tydligt, gjort tydligt)
  • förklara verb (förklarar, förklarade, förklarat)

Conjugations for manifestar:

presente
 1. manifiesto
 2. manifiestas
 3. manifiesta
 4. manifestamos
 5. manifestáis
 6. manifiestan
imperfecto
 1. manifestaba
 2. manifestabas
 3. manifestaba
 4. manifestábamos
 5. manifestabais
 6. manifestaban
indefinido
 1. manifesté
 2. manifestaste
 3. manifestó
 4. manifestamos
 5. manifestasteis
 6. manifestaron
fut. de ind.
 1. manifestaré
 2. manifestarás
 3. manifestará
 4. manifestaremos
 5. manifestaréis
 6. manifestarán
condic.
 1. manifestaría
 2. manifestarías
 3. manifestaría
 4. manifestaríamos
 5. manifestaríais
 6. manifestarían
pres. de subj.
 1. que manifieste
 2. que manifiestes
 3. que manifieste
 4. que manifestemos
 5. que manifestéis
 6. que manifiesten
imp. de subj.
 1. que manifestara
 2. que manifestaras
 3. que manifestara
 4. que manifestáramos
 5. que manifestarais
 6. que manifestaran
miscelánea
 1. ¡manifiesta!
 2. ¡manifestad!
 3. ¡no manifiestes!
 4. ¡no manifestéis!
 5. manifestado
 6. manifestando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for manifestar:

NounRelated TranslationsOther Translations
visa aire; demostración; exhibición; manifestación; melodía; muestra; tonadilla
VerbRelated TranslationsOther Translations
betyga expresar; manifestar; mostrar
förevisa demostrar; enseñar; exhibir; exponer; hacer la presentación de; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar
förklara aclarar; certificar; declarar; denotar; desplegar; detallar; elucidar; explicar; exponer; expresar; ilustrar; indicar; interpretar; manifestar; mostrar; poner en claro aclarar; aclararse; argumentar; avisar; certificar; comunicar; contar; desdoblar; despejarse; desplegar; detallar; especificar; explicar; explicarse mejor; exponer; hacer una manifestación; iluminarse; interpretar; manifestarse; narrar; parafrasear; precisar
göra tydligt aclarar; declarar; desplegar; detallar; elucidar; explicar; exponer; ilustrar; interpretar; manifestar; poner en claro
klargöra aclarar; declarar; desplegar; detallar; elucidar; explicar; exponer; ilustrar; interpretar; manifestar; poner en claro aclarar; alumbrar; elucidar; enfocar; esclarecer; explicar; exponer; iluminar; reflejar
manifestera manifestar
sätta fram för visning aparecer; demostrar; enseñar; exhibir; hacer la presentación de; manifestar; mostrar; ofertar; ofrecer; parecer; poner; presentar; proyectar; representar; someter a
tillkännagiva expresar; manifestar; mostrar
uttrycka manifestar expresar; expresarse; formular; frasear; redactar
visa aparecer; demostrar; enseñar; exhibir; exponer; hacer la presentación de; lucir; manifestar; mostrar; ofertar; ofrecer; ostentar; parecer; poner; presentar; proyectar; representar; revelar; someter a argumentar; asignar; demostrar; emitir; enseñar; exhibir; expandir; exponer; expresar; hacer aparecer; hacer postura; hacer una manifestación; indicar; lanzar; manifestarse; mostrar; presentar; sacar; sacar una cosa; señalar; traer a colación; ver; visualizar

Synonyms for "manifestar":


Wiktionary Translations for manifestar: