French

Detailed Translations for épuiser from French to Dutch

épuiser:

épuiser verb (épuise, épuises, épuisons, épuisez, )

 1. épuiser (besogner; peiner; se tuer)
  zwoegen; ploeteren; sloven; afbeulen; sappelen; afjakkeren; afsloven; zich afsloven
  • zwoegen verb (zwoeg, zwoegt, zwoegde, zwoegden, gezwoegd)
  • ploeteren verb (ploeter, ploetert, ploeterde, ploeterden, geploeterd)
  • sloven verb (sloof, slooft, sloofte, slooften, geslooft)
  • afbeulen verb (beul af, beult af, beulde af, beulden af, afgebeuld)
  • sappelen verb (sappel, sappelt, sappelde, sappelden, gesappeld)
  • afjakkeren verb (jakker af, jakkert af, jakkerde af, jakkerden af, afgejakkerd)
  • afsloven verb (sloof af, slooft af, sloofde af, sloofden af, afgesloofd)
 2. épuiser (élaguer; couper; déboiser; éclaircir; décimer)
  uitdunnen; wegkappen
  • uitdunnen verb (dun uit, dunt uit, dunde uit, dunden uit, uitgedund)
  • wegkappen verb (kap weg, kapt weg, kapte weg, kapten weg, weggekapt)
 3. épuiser (fatiguer; dépérir; exténuer)
  uitputten; vermoeien; slopen; afmatten; moe maken
  • uitputten verb (put uit, putte uit, putten uit, uitgeput)
  • vermoeien verb (vermoei, vermoeit, vermoeide, vermoeiden, vermoeid)
  • slopen verb (sloop, sloopt, sloopte, sloopten, gesloopt)
  • afmatten verb (mat af, matte af, matten af, afgemat)
  • moe maken verb (maak moe, maakt moe, maakte moe, maakten moe, moe gemaakt)
 4. épuiser (finir; user; manger; )
  opmaken; opkrijgen; opgebruiken
  • opmaken verb (maak op, maakt op, maakte op, maakten op, opgemaakt)
  • opkrijgen verb (krijg op, krijgt op, kreeg op, kregen op, opgekregen)
  • opgebruiken verb (gebruik op, gebruikt op, gebruikte op, gebruikten op, opgebruikt)
 5. épuiser (s'affaiblir; affaiblir; atténuer; perdre sa force)
  verzwakken; uitputten; verslappen; zwakker worden; aan kracht inboeten; zwak worden
 6. épuiser (décimer)
  decimeren; dunnen; minder talrijk maken
 7. épuiser (dépérir)
  verdorsten
  • verdorsten verb (verdorst, verdorstte, verdorstten, verdorst)

Conjugations for épuiser:

Présent
 1. épuise
 2. épuises
 3. épuise
 4. épuisons
 5. épuisez
 6. épuisent
imparfait
 1. épuisais
 2. épuisais
 3. épuisait
 4. épuisions
 5. épuisiez
 6. épuisaient
passé simple
 1. épuisai
 2. épuisas
 3. épuisa
 4. épuisâmes
 5. épuisâtes
 6. épuisèrent
futur simple
 1. épuiserai
 2. épuiseras
 3. épuisera
 4. épuiserons
 5. épuiserez
 6. épuiseront
subjonctif présent
 1. que j'épuise
 2. que tu épuises
 3. qu'il épuise
 4. que nous épuisions
 5. que vous épuisiez
 6. qu'ils épuisent
conditionnel présent
 1. épuiserais
 2. épuiserais
 3. épuiserait
 4. épuiserions
 5. épuiseriez
 6. épuiseraient
passé composé
 1. ai épuisé
 2. as épuisé
 3. a épuisé
 4. avons épuisé
 5. avez épuisé
 6. ont épuisé
divers
 1. épuise!
 2. épuisez!
 3. épuisons!
 4. épuisé
 5. épuisant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for épuiser:

NounRelated TranslationsOther Translations
afbeulen éreintement
afmatten fatiguer; harasser; épuisement
opmaken edition; mise en page; rédaction
uitputten fatiguer; harasser; épuisement
vermoeien fatiguer; harasser; épuisement
verslappen affaiblissement
verzwakken affaiblissement
VerbRelated TranslationsOther Translations
aan kracht inboeten affaiblir; atténuer; perdre sa force; s'affaiblir; épuiser
afbeulen besogner; peiner; se tuer; épuiser peiner; se tuer à la tâche; surmener; travailler dur; trimer
afjakkeren besogner; peiner; se tuer; épuiser
afmatten dépérir; exténuer; fatiguer; épuiser
afsloven besogner; peiner; se tuer; épuiser
decimeren décimer; épuiser
dunnen décimer; épuiser
minder talrijk maken décimer; épuiser
moe maken dépérir; exténuer; fatiguer; épuiser
opgebruiken brûler; consumer; finir; flamber; manger; user; vider; épuiser
opkrijgen brûler; consumer; finir; flamber; manger; user; vider; épuiser
opmaken brûler; consumer; finir; flamber; manger; user; vider; épuiser claquer son argent; consommer; consumer; digérer; décorer; dépenser; dépenser follement; embellir; farder; garnir; garnir des plats; gaspiller; maquiller; mettre en page; orner; parer; s'apprêter pour; se consumer; se corroder; se maquiller; se préparer; user; utiliser
ploeteren besogner; peiner; se tuer; épuiser
sappelen besogner; peiner; se tuer; épuiser
slopen dépérir; exténuer; fatiguer; épuiser abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; ruiner; s'arracher; s'écrouler; saccager; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine
sloven besogner; peiner; se tuer; épuiser peiner; se tuer à la tâche; surmener; travailler dur; trimer
uitdunnen couper; déboiser; décimer; éclaircir; élaguer; épuiser
uitputten affaiblir; atténuer; dépérir; exténuer; fatiguer; perdre sa force; s'affaiblir; épuiser
verdorsten dépérir; épuiser
vermoeien dépérir; exténuer; fatiguer; épuiser se fatiguer
verslappen affaiblir; atténuer; perdre sa force; s'affaiblir; épuiser mollir; pâlir; s'affaiblir; s'amollir
verzwakken affaiblir; atténuer; perdre sa force; s'affaiblir; épuiser affaiblir; atténuer
wegkappen couper; déboiser; décimer; éclaircir; élaguer; épuiser
zich afsloven besogner; peiner; se tuer; épuiser
zwak worden affaiblir; atténuer; perdre sa force; s'affaiblir; épuiser
zwakker worden affaiblir; atténuer; perdre sa force; s'affaiblir; épuiser
zwoegen besogner; peiner; se tuer; épuiser

Synonyms for "épuiser":


Wiktionary Translations for épuiser:

épuiser
verb
 1. (overgankelijk) uitputtend vermoeien

Cross Translation:
FromToVia
épuiser uitputten; verminderen exhaust — to empty by drawing or letting out the contents
épuiser opraken run out — to use up

Related Translations for épuiser