French

Detailed Translations for gaspiller from French to Dutch

gaspiller:

gaspiller verb (gaspille, gaspilles, gaspillons, gaspillez, )

 1. gaspiller (dilapider; claquer son argent; gâcher; dépenser follement; jeter)
  verspillen; verkwanselen; verbrassen; verkwisten; verkopen; verboemelen
  • verspillen verb (verspil, verspilt, verspilde, verspilden, verspild)
  • verkwanselen verb (verkwansel, verkwanselt, verkwanselde, verkwanselden, verkwanseld)
  • verbrassen verb (verbras, verbrast, verbraste, verbrasten, verbrast)
  • verkwisten verb (verkwist, verkwistte, verkwistten, verkwist)
  • verkopen verb (verkoop, verkoopt, verkocht, verkochten, verkocht)
  • verboemelen verb (verboemel, verboemelt, verboemelde, verboemelden, verboemeld)
 2. gaspiller (gâcher; dissiper; dépenser follement)
  verspillen; verdoen
  • verspillen verb (verspil, verspilt, verspilde, verspilden, verspild)
  • verdoen verb (verdoe, verdoet, verdeed, verdeden, verdaan)
 3. gaspiller (laisser en gage; hypothéquer; mettre en gage; dépenser follement; claquer son argent)
  verpanden; verpatsen; belenen
  • verpanden verb (verpand, verpandt, verpandde, verpandden, verpand)
  • verpatsen verb (verpats, verpatst, verpatste, verpatsten, verpatst)
  • belenen verb (beleen, beleent, beleende, beleenden, beleend)
 4. gaspiller (claquer son argent; dépenser follement)
  opmaken; potverteren
  • opmaken verb (maak op, maakt op, maakte op, maakten op, opgemaakt)
  • potverteren verb (potverteer, potverteert, potverteerde, potverteerden, potverteerd)
 5. gaspiller (dissiper)
  verbeuzelen; verknoeien; verlummelen
  • verbeuzelen verb (verbeuzel, verbeuzelt, verbeuzelde, verbeuzelden, verbeuzeld)
  • verknoeien verb (verknoei, verknoeit, verknoeide, verknoeiden, verknoeid)
  • verlummelen verb (verlummel, verlummelt, verlummelde, verlummelden, verlummeld)
 6. gaspiller (bousiller; détériorer; gâcher; )
  verpesten; bederven; verknoeien; stukmaken; verklungelen; verzieken; verbroddelen; verknallen
  • verpesten verb (verpest, verpestte, verpestten, verpest)
  • bederven verb (bederf, bederft, bedierf, bedierven, bedorven)
  • verknoeien verb (verknoei, verknoeit, verknoeide, verknoeiden, verknoeid)
  • stukmaken verb (maak stuk, maakt stuk, maakte stuk, maakten stuk, stukgemaakt)
  • verklungelen verb (verklungel, verklungelt, verklungelde, verklungelden, verklungeld)
  • verzieken verb
  • verbroddelen verb (verbroddel, verbroddelt, verbroddelde, verbroddelden, verbroddeld)
  • verknallen verb (verknal, verknalt, verknalde, verknalden, verknald)
 7. gaspiller (bazarder; claquer son argent)
  versjacheren
  • versjacheren verb (versjacher, versjachert, versjacherde, versjacherden, versjacherd)

Conjugations for gaspiller:

Présent
 1. gaspille
 2. gaspilles
 3. gaspille
 4. gaspillons
 5. gaspillez
 6. gaspillent
imparfait
 1. gaspillais
 2. gaspillais
 3. gaspillait
 4. gaspillions
 5. gaspilliez
 6. gaspillaient
passé simple
 1. gaspillai
 2. gaspillas
 3. gaspilla
 4. gaspillâmes
 5. gaspillâtes
 6. gaspillèrent
futur simple
 1. gaspillerai
 2. gaspilleras
 3. gaspillera
 4. gaspillerons
 5. gaspillerez
 6. gaspilleront
subjonctif présent
 1. que je gaspille
 2. que tu gaspilles
 3. qu'il gaspille
 4. que nous gaspillions
 5. que vous gaspilliez
 6. qu'ils gaspillent
conditionnel présent
 1. gaspillerais
 2. gaspillerais
 3. gaspillerait
 4. gaspillerions
 5. gaspilleriez
 6. gaspilleraient
passé composé
 1. ai gaspillé
 2. as gaspillé
 3. a gaspillé
 4. avons gaspillé
 5. avez gaspillé
 6. ont gaspillé
divers
 1. gaspille!
 2. gaspillez!
 3. gaspillons!
 4. gaspillé
 5. gaspillant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for gaspiller:

NounRelated TranslationsOther Translations
bederven dissolution; décomposition; pourriture; putréfaction
opmaken edition; mise en page; rédaction
verkopen vente
VerbRelated TranslationsOther Translations
bederven abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner abîmer; blesser; briser; brouiller; broyer; casser; corrompre; décomposer; dégrader; dégénérer; démolir; détruire; empester; empoisonner; endommager; esquinter; faire mal à; fracasser; gâcher; gâter; nuire; nuire à; pervertir; pourrir; ruiner; s'avarier; se corroder; se décomposer; se détériorer; se gâter; se pourrir; se putréfier
belenen claquer son argent; dépenser follement; gaspiller; hypothéquer; laisser en gage; mettre en gage
opmaken claquer son argent; dépenser follement; gaspiller brûler; consommer; consumer; digérer; décorer; dépenser; embellir; farder; finir; flamber; garnir; garnir des plats; manger; maquiller; mettre en page; orner; parer; s'apprêter pour; se consumer; se corroder; se maquiller; se préparer; user; utiliser; vider; épuiser
potverteren claquer son argent; dépenser follement; gaspiller
stukmaken abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser
verbeuzelen dissiper; gaspiller
verboemelen claquer son argent; dilapider; dépenser follement; gaspiller; gâcher; jeter
verbrassen claquer son argent; dilapider; dépenser follement; gaspiller; gâcher; jeter
verbroddelen abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner
verdoen dissiper; dépenser follement; gaspiller; gâcher
verklungelen abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner
verknallen abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner
verknoeien abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; dissiper; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner aigrir; corrompre; empester; empoisonner; enfieller; exaspérer; gâcher; gâter; irriter
verkopen claquer son argent; dilapider; dépenser follement; gaspiller; gâcher; jeter négocier; traiter; vendre
verkwanselen claquer son argent; dilapider; dépenser follement; gaspiller; gâcher; jeter
verkwisten claquer son argent; dilapider; dépenser follement; gaspiller; gâcher; jeter
verlummelen dissiper; gaspiller
verpanden claquer son argent; dépenser follement; gaspiller; hypothéquer; laisser en gage; mettre en gage
verpatsen claquer son argent; dépenser follement; gaspiller; hypothéquer; laisser en gage; mettre en gage
verpesten abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner contaminer; corrompre; empester; empoisonner; gâcher; gâter; gâter quelque chose; infecter; intoxiquer; souiller
versjacheren bazarder; claquer son argent; gaspiller
verspillen claquer son argent; dilapider; dissiper; dépenser follement; gaspiller; gâcher; jeter
verzieken abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner brouiller; dégrader; ruiner

Synonyms for "gaspiller":


Wiktionary Translations for gaspiller:

gaspiller
verb
 1. Dépenser, consommer avec prodigalité. (Sens général).
gaspiller
verb
 1. iets gebruiken zonder dat je het goed of volledig benut
 2. door nalatigheid verloren laten gaan

Cross Translation:
FromToVia
gaspiller verspillen; verkwanselen; verbrassen squander — to waste
gaspiller verspillen; verkwisten; vermorsen; verdoen; verklungelen waste — to squander