French

Detailed Translations for s'enfuir from French to Dutch

s'enfuir:

s'enfuir verb

 1. s'enfuir (filer; échapper; se sauver; )
  ervandoor gaan; zich uit de voeten maken; de plaat poetsen; hem smeren
 2. s'enfuir (déserter de l'armée; déserter; fuir; )
  deserteren; het leger ontvluchten
 3. s'enfuir (échapper; se sauver)
  ontvlieden
  • ontvlieden verb (ontvlied, ontvliedt, ontvloot, ontvloten, ontvloten)
 4. s'enfuir (s'échapper; fuir; filer; )
  vluchten; wegkomen; ontvluchten; weglopen; ontsnappen aan; zich vrijmaken; ontkomen; wegrennen; ontglippen
  • vluchten verb (vlucht, vluchtte, vluchtten, gevlucht)
  • wegkomen verb (kom weg, komt weg, kwam weg, kwamen weg, weggekomen)
  • ontvluchten verb (ontvlucht, ontvluchtte, ontvluchtten, ontvlucht)
  • weglopen verb (loop weg, loopt weg, liep weg, liepen weg, weggelopen)
  • ontkomen verb (ontkom, ontkomt, ontkwam, ontkwamen, ontkomen)
  • wegrennen verb (ren weg, rent weg, rende weg, renden weg, weggerend)
  • ontglippen verb (ontglip, ontglipt, ontglipte, ontglipten, ontglipt)
 5. s'enfuir (s'écarter; éviter; fuir; )
 6. s'enfuir (fuir; déserter; filer; s'échapper)
  weglopen; van huis weglopen
 7. s'enfuir (s'écouler; fuir; couler)
  vluchten; wegvluchten; vlieden
 8. s'enfuir (fuir)
  vluchten; ontvluchten; ontsnappen; wegvluchten; uitwijken; ontkomen
  • vluchten verb (vlucht, vluchtte, vluchtten, gevlucht)
  • ontvluchten verb (ontvlucht, ontvluchtte, ontvluchtten, ontvlucht)
  • ontsnappen verb (ontsnap, ontsnapt, ontsnapte, ontsnapten, ontsnapt)
  • uitwijken verb
  • ontkomen verb (ontkom, ontkomt, ontkwam, ontkwamen, ontkomen)
 9. s'enfuir (se libérer avec force; échapper; fuir; )
  losbreken; zich met geweld losbreken
 10. s'enfuir (partir en coup de vent; partir en courant; filer; détaler; s'en aller en courant)
  wegspoeden; wegsnellen; wegrennen; weghollen; wegijlen; weghaasten
  • wegspoeden verb (spoed weg, spoedt weg, spoedde weg, spoedden weg, weggespoed)
  • wegsnellen verb
  • wegrennen verb (ren weg, rent weg, rende weg, renden weg, weggerend)
  • weghollen verb (hol weg, holt weg, holde weg, holden weg, weggehold)
  • wegijlen verb (ijl weg, ijlt weg, ijlde weg, ijlden weg, weggeijld)
  • weghaasten verb (haast weg, haastte weg, haastten weg, weggehaast)
 11. s'enfuir (se sauver)

Translation Matrix for s'enfuir:

VerbRelated TranslationsOther Translations
de plaat poetsen décamper; déguerpir; déserter; esquiver; ficher le camp; filer; s'en aller; s'enfuir; s'échapper; s'évader; se sauver; se tirer; échapper; échapper à
deserteren déserter; déserter de l'armée; esquiver; fuir; s'en aller; s'enfuir; s'échapper; s'évader; se sauver; se tirer; échapper; échapper à
ervandoor gaan décamper; déguerpir; déserter; esquiver; ficher le camp; filer; s'en aller; s'enfuir; s'échapper; s'évader; se sauver; se tirer; échapper; échapper à
heenkomen s'enfuir; se sauver
hem smeren décamper; déguerpir; déserter; esquiver; ficher le camp; filer; s'en aller; s'enfuir; s'échapper; s'évader; se sauver; se tirer; échapper; échapper à
het leger ontvluchten déserter; déserter de l'armée; esquiver; fuir; s'en aller; s'enfuir; s'échapper; s'évader; se sauver; se tirer; échapper; échapper à
losbreken fuir; s'enfuir; s'échapper; s'évader; se libérer avec force; se sauver; échapper; échapper à décoder; détacher; enfoncer; forcer; ouvrir brusquement; éclater
ontglippen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader dire quelque chose par accident; échapper à
ontkomen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader
ontsnappen fuir; s'enfuir se débarrasser de; se délivrer de; se libérer; se soulager de
ontsnappen aan ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader
ontvlieden s'enfuir; se sauver; échapper
ontvluchten ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader
uitwijken fuir; s'enfuir déverser; faire ventre; gauchir; s'abriter; s'exiler; s'écarter; se cacher; se mettre à l'abri; se réfugier; émigrer
uitwijken voor iets fuir; s'enfuir; s'écarter; s'échapper; s'évader; se sauver; échapper; échapper à; éviter
van huis weglopen déserter; filer; fuir; s'enfuir; s'échapper
vlieden couler; fuir; s'enfuir; s'écouler
vluchten couler; ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'écouler; s'évader
weghaasten détaler; filer; partir en coup de vent; partir en courant; s'en aller en courant; s'enfuir ficher le camp; filer; fuir; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; s'en aller en courant; s'éloigner en courant
weghollen détaler; filer; partir en coup de vent; partir en courant; s'en aller en courant; s'enfuir ficher le camp; filer; fuir; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; s'en aller en courant; s'éloigner en courant
wegijlen détaler; filer; partir en coup de vent; partir en courant; s'en aller en courant; s'enfuir ficher le camp; filer; fuir; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; s'en aller en courant; s'éloigner en courant
wegkomen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader réussir à sortir
weglopen déserter; ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader partir; s'en aller
wegrennen détaler; ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en coup de vent; partir en courant; réussir à sortir; s'en aller en courant; s'enfuir; s'échapper; s'évader ficher le camp; filer; fuir; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; s'en aller en courant; s'éloigner en courant
wegsnellen détaler; filer; partir en coup de vent; partir en courant; s'en aller en courant; s'enfuir ficher le camp; filer; fuir; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; s'en aller en courant; s'éloigner en courant
wegspoeden détaler; filer; partir en coup de vent; partir en courant; s'en aller en courant; s'enfuir ficher le camp; filer; fuir; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; s'en aller en courant; s'éloigner en courant
wegvluchten couler; fuir; s'enfuir; s'écouler
zich met geweld losbreken fuir; s'enfuir; s'échapper; s'évader; se libérer avec force; se sauver; échapper; échapper à
zich uit de voeten maken décamper; déguerpir; déserter; esquiver; ficher le camp; filer; s'en aller; s'enfuir; s'échapper; s'évader; se sauver; se tirer; échapper; échapper à
zich vrijmaken ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader

Wiktionary Translations for s'enfuir:


Cross Translation:
FromToVia
• s'enfuir wegvluchten; vluchten; ontsnappen flee — to run away; to escape
• s'enfuir vluchten; weglopen run away — to flee by running