French

Detailed Translations for se consumer from French to Dutch

se consumer:

se consumer verb

 1. se consumer (user; se corroder; consommer; s'user)
  verslijten; slijten; verteren; afdragen
  • verslijten verb (verslijt, versleet, versleten, versleten)
  • slijten verb (slijt, sleet, sleten, gesleten)
  • verteren verb (verteer, verteert, verteerde, verteerden, verteerd)
  • afdragen verb (draag af, draagt af, droeg af, droegen af, afgedragen)
 2. se consumer (consommer; utiliser; consumer; )
  verbruiken; opmaken; doorjagen
  • verbruiken verb (verbruik, verbruikt, verbruikte, verbruikten, verbruikt)
  • opmaken verb (maak op, maakt op, maakte op, maakten op, opgemaakt)
  • doorjagen verb
 3. se consumer (dépérir; languir; s'affaiblir)
  wegkwijnen; kwijnen; verkwijnen
  • wegkwijnen verb (kwijn weg, kwijnt weg, kwijnde weg, kwijnden weg, weggekwijnd)
  • kwijnen verb (kwijn, kwijnt, kwijnde, kwijnden, gekwijnd)
  • verkwijnen verb (verkwijn, verkwijnt, verkwijnde, verkwijnden, verkwijnd)
 4. se consumer (brûler complètement; réduire en cendres; incendier; être détruit par un incendie; dévaster par le feu)
  afbranden; platbranden; leegbranden; uitbranden
  • afbranden verb (brand af, brandt af, brandde af, brandden af, afgebrand)
  • platbranden verb (brand plat, brandt plat, brandde plat, brandden plat, plat gebrand)
  • uitbranden verb (brand uit, brandt uit, brandde uit, brandden uit, uitgebrand)
 5. se consumer (dépenser; digérer; se corroder; consommer; user)
  verteren; uitgeven voor een maaltijd

Translation Matrix for se consumer:

NounRelated TranslationsOther Translations
afdragen port de vêtements jusqu'à l'usure
opmaken edition; mise en page; rédaction
slijten diminuer; usure
verslijten diminuer; usure
VerbRelated TranslationsOther Translations
afbranden brûler complètement; dévaster par le feu; incendier; réduire en cendres; se consumer; être détruit par un incendie
afdragen consommer; s'user; se consumer; se corroder; user transmettre
doorjagen consommer; consumer; digérer; dépenser; se consumer; se corroder; user; utiliser
kwijnen dépérir; languir; s'affaiblir; se consumer aspirer à; avoir très envie; désirer ardemment; languir; souhaiter ardemment; soupirer après
leegbranden brûler complètement; dévaster par le feu; incendier; réduire en cendres; se consumer; être détruit par un incendie
opmaken consommer; consumer; digérer; dépenser; se consumer; se corroder; user; utiliser brûler; claquer son argent; consumer; décorer; dépenser follement; embellir; farder; finir; flamber; garnir; garnir des plats; gaspiller; manger; maquiller; mettre en page; orner; parer; s'apprêter pour; se maquiller; se préparer; user; vider; épuiser
platbranden brûler complètement; dévaster par le feu; incendier; réduire en cendres; se consumer; être détruit par un incendie
slijten consommer; s'user; se consumer; se corroder; user passer; passer le temps; vender
uitbranden brûler complètement; dévaster par le feu; incendier; réduire en cendres; se consumer; être détruit par un incendie brûler
uitgeven voor een maaltijd consommer; digérer; dépenser; se consumer; se corroder; user
verbruiken consommer; consumer; digérer; dépenser; se consumer; se corroder; user; utiliser consumer; user; utiliser
verkwijnen dépérir; languir; s'affaiblir; se consumer
verslijten consommer; s'user; se consumer; se corroder; user
verteren consommer; digérer; dépenser; s'user; se consumer; se corroder; user débourser; décomposer; dépenser; endurer; gâcher; pourrir; périr; se consommer; se corroder; se décomposer; se gâter; se putréfier; sombrer; souffrir; soutenir; subir; supporter; tenir le coup; tolérer; tomber en pourriture; traverser
wegkwijnen dépérir; languir; s'affaiblir; se consumer dépérir; languir
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
verbruiken consommer

Wiktionary Translations for se consumer:

se consumer
verb
 1. fysiek in steeds minder goede staat komen te verkeren

Related Translations for se consumer