Dutch

Detailed Translations for land from Dutch to German

land:

land [het ~] noun

 1. het land (landmassa)
  Land; Ufer; der Wall
 2. het land (natie; staat; rijk)
  Land; der Staat; Reich; die Nation
 3. het land (landschap)
  die Landschaft; Land
 4. het land (platteland)
  die Provinz

Translation Matrix for land:

NounRelated TranslationsOther Translations
Land land; landmassa; landschap; natie; rijk; staat bakermat; geboorteland; land van herkomst; land van oorsprong; platteland; thuisland; vaderland
Landschaft land; landschap bakermat; geboorteland; land van herkomst; land van oorsprong; thuisland; vaderland
Nation land; natie; rijk; staat bakermat; geboorteland; land van herkomst; land van oorsprong; natie; thuisland; vaderland; volk
Provinz land; platteland gebied; gewest; platteland; provincie; rayon; rechtsgebied; regio; ressort; rijksonderdeel; streek
Reich land; natie; rijk; staat koninkrijk; rijk
Staat land; natie; rijk; staat autoriteiten; openbaar gezag; overheid; rijksbestuur; staat
Ufer land; landmassa oever; oevers; vaste grond; wal; wallen; waterkant
Wall land; landmassa dam; dijk; keerdam; stadswal; stuw; stuwdam; vaste grond; veste; wal; waterkering
- rijk; staat

Related Words for "land":


Synonyms for "land":


Related Definitions for "land":

 1. wat geen stad is1
  • wij wonen op het (platte)land1
 2. wat niet door water bedekt is1
  • we stappen uit de boot, we gaan aan land1
 3. gebied binnen bepaalde grenzen met eigen regering1
  • in dit land wonen 14 miljoen mensen1

Wiktionary Translations for land:

land
noun
 1. gedeelte van het aardoppervlak dat boven water uitsteekt
 2. dat deel van de aardbodem dat geschikt is voor of gebruikt wordt voor bebouwing of landbouw en veeteelt
 3. een geografisch gebied aan één bepaald gezag onderworpen
 4. niet verstedelijkt gebied
 5. het eigen land, het land waar men geboren is

Cross Translation:
FromToVia
land Land country — region of land
land Land; Staat; Vaterland country — nation state
land Land land — part of Earth which is not covered by oceans or other bodies of water
land Land land — real estate or landed property
land Land land — country or region
land binnen- landlocked — surrounded by land
land Feld; Flur; Land; Acker; Parzelle champ — Terrain de campagne
land Bereich; Gebiet; Gegend; Region; Land contrée — géographie|fr certain étendue de pays.
land Scholle glèbeterre du domaine auquel un serf était attacher, à l’époque féodale, en sorte qu’on le vendre avec le fonds.
land Land; Erde terre — Surface de notre planète qui n’est pas recouverte par l’eau
land Boden; Erdboden; Grund; Terrain terresol sur lequel nous marcher, sur lequel les maisons construire, qui produire et nourrir les végétaux.

Land:


Translation Matrix for Land:

Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Land/Region Land

Åland:

Åland [znw.] noun

 1. Åland

Translation Matrix for Åland:

NounRelated TranslationsOther Translations
Alandinseln Åland
OtherRelated TranslationsOther Translations
Ålandinseln Åland

Wiktionary Translations for Åland:


Cross Translation:
FromToVia
Åland Åland Åland — Autonomous province of Finland

landen:

landen [de ~] noun, plural

 1. de landen
  die Länder

landen verb (land, landt, landde, landden, geland)

 1. landen (aankomen op vliegveld)
  landen; einfliegen
  • landen verb (lande, landst, landt, landte, landtet, gelandet)
  • einfliegen verb (fliege ein, fliegst ein, fliegt ein, flog ein, flogt ein, eingeflogen)
 2. landen (terechtkomen; neerkomen; op de grond komen)
  zurechtkommen; hinunterkommen; hinkommen; an Land gehen; hingeraten; anlegen; herabsteigen
  • zurechtkommen verb (komme zurecht, kommst zurecht, kommt zurecht, kam zurecht, kamet zurecht, zurechtgekommen)
  • hinunterkommen verb (komme hinunter, kommst hinunter, kommt hinunter, kam hinunter, kamt hinunter, hinuntergekommen)
  • hinkommen verb (komme hin, kommst hin, kommt hin, kam hin, kamt hin, hingekommen)
  • hingeraten verb (gerate hin, geratest hin, geratet hin, geratete hin, geratetet hin, hingeratet)
  • anlegen verb (lege an, legst an, legt an, legte an, legtet an, angelegt)
  • herabsteigen verb (steige herab, steigst herab, steigt herab, stieg herab, stiegt herab, herabgestiegen)
 3. landen (neerdalen; afdalen; neerkomen; )
  absteigen; hinabsteigen; hinunterkommen; hinuntersteigen; niedersteigen; heruntersteigen; herabsteigen
  • absteigen verb (steige ab, steigst ab, steigt ab, stieg ab, stieget ab, abgestiegen)
  • hinabsteigen verb (steige hinab, steigst hinab, steigt hinab, stieg hinab, stieget hinab, hinabgestiegen)
  • hinunterkommen verb (komme hinunter, kommst hinunter, kommt hinunter, kam hinunter, kamt hinunter, hinuntergekommen)
  • hinuntersteigen verb (steige hinunter, steigst hinunter, steigt hinunter, stieg hinunter, stiegt hinunter, hinuntergestiegen)
  • niedersteigen verb (steige nieder, steigst nieder, steigt nieder, stieg nieder, stiegt nieder, niedergestiegen)
  • heruntersteigen verb (steige herunter, steigst herunter, steigt herunter, stieg herunter, stiegt herunter, heruntergestiegen)
  • herabsteigen verb (steige herab, steigst herab, steigt herab, stieg herab, stiegt herab, herabgestiegen)

Conjugations for landen:

o.t.t.
 1. land
 2. landt
 3. landt
 4. landen
 5. landen
 6. landen
o.v.t.
 1. landde
 2. landde
 3. landde
 4. landden
 5. landden
 6. landden
v.t.t.
 1. ben geland
 2. bent geland
 3. is geland
 4. zijn geland
 5. zijn geland
 6. zijn geland
v.v.t.
 1. was geland
 2. was geland
 3. was geland
 4. waren geland
 5. waren geland
 6. waren geland
o.t.t.t.
 1. zal landen
 2. zult landen
 3. zal landen
 4. zullen landen
 5. zullen landen
 6. zullen landen
o.v.t.t.
 1. zou landen
 2. zou landen
 3. zou landen
 4. zouden landen
 5. zouden landen
 6. zouden landen
diversen
 1. land!
 2. landt!
 3. geland
 4. landend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for landen:

NounRelated TranslationsOther Translations
Länder landen naties; volken
VerbRelated TranslationsOther Translations
absteigen afdalen; landen; naar beneden dalen; naar beneden komen; neerdalen; neerkomen; omlaagkomen afklimmen; afstijgen; omlaagklauteren
an Land gehen landen; neerkomen; op de grond komen; terechtkomen aan land gaan; aan wal gaan; debarkeren; ontschepen
anlegen landen; neerkomen; op de grond komen; terechtkomen aan een touw vastleggen; aan land gaan; aan wal gaan; aanbrengen; aandoen; aankleden; aanleggen; aanmeren; aantrekken; afmeren; beleggen; bevestigen; debarkeren; installeren; investeren; meren; monteren en aansluiten; ontschepen; plaatsen; vastbinden; vastleggen; vastmaken; vastmeren; vastzetten; verbinden; verzekeren
einfliegen aankomen op vliegveld; landen binnenstormen; binnenvliegen; invliegen
herabsteigen afdalen; landen; naar beneden dalen; naar beneden komen; neerdalen; neerkomen; omlaagkomen; op de grond komen; terechtkomen afkomen; afstappen; dalen; naar beneden gaan; naar beneden lopen; omlaaggaan; omlaagstappen
heruntersteigen afdalen; landen; naar beneden dalen; naar beneden komen; neerdalen; neerkomen; omlaagkomen afkomen; afstappen; eraf klimmen; naar beneden gaan; naar beneden klimmen; naar beneden lopen; omlaag klauteren; omlaaggaan; omlaagstappen
hinabsteigen afdalen; landen; naar beneden dalen; naar beneden komen; neerdalen; neerkomen; omlaagkomen afstappen; omlaagstappen
hingeraten landen; neerkomen; op de grond komen; terechtkomen belanden; geraken; terecht komen; terechtkomen; verzeild raken; verzeilen
hinkommen landen; neerkomen; op de grond komen; terechtkomen aankomen; arriveren; correct zijn; juist zijn; kloppen; overeenstemmen; raken; slagen voor; terechtkomen; treffen
hinunterkommen afdalen; landen; naar beneden dalen; naar beneden komen; neerdalen; neerkomen; omlaagkomen; op de grond komen; terechtkomen afkomen
hinuntersteigen afdalen; landen; naar beneden dalen; naar beneden komen; neerdalen; neerkomen; omlaagkomen afkomen; afstappen; erafklimmen; omlaagstappen
landen aankomen op vliegveld; landen
niedersteigen afdalen; landen; naar beneden dalen; naar beneden komen; neerdalen; neerkomen; omlaagkomen
zurechtkommen landen; neerkomen; op de grond komen; terechtkomen op zijn pootjes terechtkomen; slagen voor

Related Words for "landen":


Wiktionary Translations for landen:

landen
verb
 1. vanuit de zee, de lucht of de ruimte voet op vaste bodem zetten

Cross Translation:
FromToVia
landen landen land — to descend to a surface, especially from the air
landen landen land — to bring to land
landen landen atterrir — Arriver au voisinage de la terre (Sens général)

Related Translations for landGerman

Detailed Translations for land from German to Dutch

Land:

Land [das ~] noun

 1. Land (Ufer; Wall)
  het land; de landmassa
 2. Land (Nation; Staat; Reich)
  de staat; het land; het rijk; de natie
 3. Land (Landschaft)
  het landschap; het land
 4. Land (Provinz)
  de platteland
 5. Land (Heimatland; Heimat; Herkunftsland; )
  het vaderland; land van herkomst; de bakermat; het thuisland; het geboorteland; land van oorsprong

Translation Matrix for Land:

NounRelated TranslationsOther Translations
bakermat Geburtsland; Heimat; Heimatboden; Heimatland; Herkunftsland; Land; Landschaft; Nation Geburtsort; Ursprung; Wiege
geboorteland Geburtsland; Heimat; Heimatboden; Heimatland; Herkunftsland; Land; Landschaft; Nation
land Land; Landschaft; Nation; Reich; Staat; Ufer; Wall Provinz
land van herkomst Geburtsland; Heimat; Heimatboden; Heimatland; Herkunftsland; Land; Landschaft; Nation
land van oorsprong Geburtsland; Heimat; Heimatboden; Heimatland; Herkunftsland; Land; Landschaft; Nation
landmassa Land; Ufer; Wall
landschap Land; Landschaft
natie Land; Nation; Reich; Staat Nation; Volk
platteland Land; Provinz Provinz
rijk Land; Nation; Reich; Staat Reich
staat Land; Nation; Reich; Staat Aufführung; Aufstellung; Aufzählung; Beschaffenheit; Gemütszustand; Kondition; Liste; Staat; Tabelle; Verfassung; Verzeichnis; Zustand
thuisland Geburtsland; Heimat; Heimatboden; Heimatland; Herkunftsland; Land; Landschaft; Nation
vaderland Geburtsland; Heimat; Heimatboden; Heimatland; Herkunftsland; Land; Landschaft; Nation
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
rijk finanzstark; kapitalkräftig; sehr reich; steinreich

Synonyms for "Land":


Wiktionary Translations for Land:

Land
noun
 1. gedeelte van het aardoppervlak dat boven water uitsteekt
 2. dat deel van de aardbodem dat geschikt is voor of gebruikt wordt voor bebouwing of landbouw en veeteelt
 3. een geografisch gebied aan één bepaald gezag onderworpen
 4. niet verstedelijkt gebied

Cross Translation:
FromToVia
Land land country — region of land
Land land country — nation state
Land open veld; platteland country — the country, rural area, as opposed to the town or city
Land platteland countryside — a rural area, or the rural part of a larger area
Land grond; aarde earth — soil
Land aarde earth — the ground, land
Land grond; bodem ground — surface of the Earth
Land land; grond land — real estate or landed property
Land land land — part of Earth which is not covered by oceans or other bodies of water
Land land land — country or region
Land grond land — ground that is suitable for farming
Land provincie province — A subdivision of government usually one step below the national level
Land staat state — a political division of a federation retaining a degree of autonomy
Land terrein terrain — area
Land land; veld; akker champ — Terrain de campagne
Land gebied; gewest; regio; streek; landstreek; land contrée — géographie|fr certain étendue de pays.
Land land terre — Surface de notre planète qui n’est pas recouverte par l’eau

Related Translations for land