Dutch

Detailed Translations for vordering from Dutch to German

vordering:

vordering [de ~ (v)] noun

 1. de vordering (eis; claim)
  die Forderung
 2. de vordering (eis; vraag)
  die Anfrage; der Antrag; Gesuch; die Bitte; Begehren
 3. de vordering (opvorderen)
  Anfordern
 4. de vordering (vooruitgang; voortgang; verloop; progressie; ontwikkelingsgang)
  der Fortgang; der Verlauf; der Fortschritt; die Entwicklung; die Progression; die Fortgänge
 5. de vordering (invordering; incasso; inning; incassering; innen)
  die Einforderung; Einkassieren; die Forderung
 6. de vordering (vooruitgang; toename)
  der Fortschritt; die Zunahme; Wachstum
 7. de vordering (schuldvordering)
  die Schuldforderung; die Eintreibung

Translation Matrix for vordering:

NounRelated TranslationsOther Translations
Anfordern opvorderen; vordering bestellen; opvragen; opvraging
Anfrage eis; vordering; vraag aanvraag; contract; interpellatie; taak; vraag
Antrag eis; vordering; vraag aanvraag; aanzoek; huwelijksaanzoek; petitie; prijslijst; rekest; rekwest; tarievenlijst; verzoekschrift
Begehren eis; vordering; vraag begeerte; begeren; hevig verlangen; hunkering; lust; smachten; verlangen; wensen; zucht
Bitte eis; vordering; vraag bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek
Einforderung incassering; incasso; innen; inning; invordering; vordering prijslijst; tarievenlijst
Einkassieren incassering; incasso; innen; inning; invordering; vordering
Eintreibung schuldvordering; vordering
Entwicklung ontwikkelingsgang; progressie; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering bekwaming; educatie; evolutie; geestelijke vorming; groei; groeien; groeiproces; kundig maken; onderwijs; ontplooiing; ontwikkeling; scholing; vooruitgang; vorming
Forderung claim; eis; incassering; incasso; innen; inning; invordering; vordering aanvraag; beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; must; petitie; prijslijst; rekest; rekwest; tarievenlijst; vereiste; verzoekschrift; voorwaarde
Fortgang ontwikkelingsgang; progressie; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering geestelijke vorming; ontplooiing; ontwikkeling; prijslijst; tarievenlijst; vooruitgang; vorming
Fortgänge ontwikkelingsgang; progressie; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering geestelijke vorming; ontplooiing; ontwikkeling; vooruitgang; vorming
Fortschritt ontwikkelingsgang; progressie; toename; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering geestelijke vorming; ontplooiing; ontwikkeling; prijslijst; tarievenlijst; vooruitgang; vorming
Gesuch eis; vordering; vraag bede; smeekbede; smeekgebed; smeekschrift; verzoek
Progression ontwikkelingsgang; progressie; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering
Schuldforderung schuldvordering; vordering schuldvordering
Verlauf ontwikkelingsgang; progressie; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering gang van zaken; geschiedenis; toedracht
Wachstum toename; vooruitgang; vordering bloei; expansie; geestelijke vorming; groei; groeien; groeiproces; hausse; hoogconjunctuur; ontplooiing; ontwikkeling; uitbreiding; vooruitgang; vorming; wasdom
Zunahme toename; vooruitgang; vordering aangroei; aanvulling; aanwas; aanwinst; bloei; expansie; expulsie; geestelijke vorming; groei; groter worden; hausse; hoogconjunctuur; ontplooiing; ontwikkeling; stijging; toename; toeneming; uitbreiding; uitzetting; vergroting; verhoging; vermedevuldigen; vermeerdering; versterking; vooruitgang; vorming

Related Words for "vordering":

 • vorderingen

Wiktionary Translations for vordering:

vordering
noun
 1. vooruitgang, progressie
 2. opeisen

Cross Translation:
FromToVia
vordering Forderung accounts receivable — total monetary amount
vordering Fortschritt progress — a moving forward

Related Translations for vordering