Dutch

Detailed Translations for beschermen from Dutch to German

beschermen:

beschermen verb (bescherm, beschermt, beschermde, beschermden, beschermd)

 1. beschermen (beschutten; in bescherming nemen; verdedigen)
  schutzen; behüten
  • schutzen verb
  • behüten verb (behüte, behütest, behütet, behütete, behütetet, behütet)
 2. beschermen (behouden; in bescherming nemen; behoeden)
  beschützen; behüten; bewahren; beaufsichtigen; hüten; aufpassen; achtgeben; abschirmen
  • behüten verb (behüte, behütest, behütet, behütete, behütetet, behütet)
  • bewahren verb (bewahre, bewahrst, bewahrt, bewahrte, bewahrtet, bewahrt)
  • beaufsichtigen verb (beaufsichtige, beaufsichtigst, beaufsichtigt, beaufsichtigte, beaufsichtigtet, beaufsichtigt)
  • hüten verb (hüte, hütest, hütet, hütete, hütetet, gehütet)
  • aufpassen verb (passe auf, passt auf, passte auf, passtet auf, aufgepast)
  • achtgeben verb
  • abschirmen verb (schirme ab, schirmst ab, schirmt ab, schirmte ab, schirmtet ab, abgeschirmt)
 3. beschermen (bescherming bieden; beschutten)
  schützen; erhalten; wahren; abschirmen; bewahren; hegen; Schutz bieten; hüten
  • schützen verb (schütze, schützt, schützte, schütztet, geschützt)
  • erhalten verb (erhalte, erhältst, erhält, erhielt, erhieltet, erhalten)
  • wahren verb (wahre, wahrst, wahrt, wahrte, wahrtet, gewahrt)
  • abschirmen verb (schirme ab, schirmst ab, schirmt ab, schirmte ab, schirmtet ab, abgeschirmt)
  • bewahren verb (bewahre, bewahrst, bewahrt, bewahrte, bewahrtet, bewahrt)
  • hegen verb (hege, hegst, hegt, hegte, hegtet, gehegt)
  • hüten verb (hüte, hütest, hütet, hütete, hütetet, gehütet)
 4. beschermen
  hüten
  • hüten verb (hüte, hütest, hütet, hütete, hütetet, gehütet)
 5. beschermen
  schützen
  • schützen verb (schütze, schützt, schützte, schütztet, geschützt)
 6. beschermen (behoeden; bewaren)
  bewahren; aufheben; aufbewahren
  • bewahren verb (bewahre, bewahrst, bewahrt, bewahrte, bewahrtet, bewahrt)
  • aufheben verb (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)
  • aufbewahren verb (bewahre auf, bewahrst auf, bewahrt auf, bewahrte auf, bewahrtet auf, aufbewahrt)
 7. beschermen (afdekken; afschermen; afschutten; beschutten)
  abdecken; abschirmen; begrenzen; umzäunen; abgrenzen; absperren; abzäunen
  • abdecken verb (decke ab, deckst ab, deckt ab, deckte ab, decktet ab, abgedeckt)
  • abschirmen verb (schirme ab, schirmst ab, schirmt ab, schirmte ab, schirmtet ab, abgeschirmt)
  • begrenzen verb (begrenze, begrenzest, begrenzt, begrenzte, begrenztet, begrenzt)
  • umzäunen verb (zäune um, zäunst um, zäunt um, zäunte um, zäuntet um, umgezäunt)
  • abgrenzen verb (grenze ab, grenzt ab, grenzte ab, grenztet ab, abgegrenzt)
  • absperren verb (sperre ab, sperrst ab, sperrt ab, sperrte ab, sperrtet ab, abgesperrt)
  • abzäunen verb (zäune ab, zäunst ab, zäunt ab, zäunte ab, zäuntet ab, abgezäunt)
 8. beschermen (van alarminstallatie voorzien; bewaken; beveiligen)

Conjugations for beschermen:

o.t.t.
 1. bescherm
 2. beschermt
 3. beschermt
 4. beschermen
 5. beschermen
 6. beschermen
o.v.t.
 1. beschermde
 2. beschermde
 3. beschermde
 4. beschermden
 5. beschermden
 6. beschermden
v.t.t.
 1. heb beschermd
 2. hebt beschermd
 3. heeft beschermd
 4. hebben beschermd
 5. hebben beschermd
 6. hebben beschermd
v.v.t.
 1. had beschermd
 2. had beschermd
 3. had beschermd
 4. hadden beschermd
 5. hadden beschermd
 6. hadden beschermd
o.t.t.t.
 1. zal beschermen
 2. zult beschermen
 3. zal beschermen
 4. zullen beschermen
 5. zullen beschermen
 6. zullen beschermen
o.v.t.t.
 1. zou beschermen
 2. zou beschermen
 3. zou beschermen
 4. zouden beschermen
 5. zouden beschermen
 6. zouden beschermen
diversen
 1. bescherm!
 2. beschermt!
 3. beschermd
 4. beschermend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

beschermen [znw.] noun

 1. beschermen (afschermen; afdekken)
  Beschützen; Abschirmen; Abdecken; Abblenden

Translation Matrix for beschermen:

NounRelated TranslationsOther Translations
Abblenden afdekken; afschermen; beschermen afschotten; afschutten
Abdecken afdekken; afschermen; beschermen
Abschirmen afdekken; afschermen; beschermen afschotten; afschutten
Beschützen afdekken; afschermen; beschermen
abdecken indekken
aufheben deining; ophef
VerbRelated TranslationsOther Translations
Schutz bieten beschermen; bescherming bieden; beschutten
abdecken afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten afdekken; afhalen; afruimen; afstropen; bergen; blinderen; indekken; opruimen; overdekken; stropen; uitbenen; villen
abgrenzen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; beknotten; beperken; omheinen; omlijnen; uitstippelen; uitzetten
abschirmen afdekken; afschermen; afschutten; behoeden; behouden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; in bescherming nemen achterhouden; afdekken; afgrendelen; afruimen; afschermen; beveiligen; blinderen; opruimen; van alarm voorzien; verbergen; verduisteren; verheimelijken; verstoppen; wegstoppen
absperren afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten afgrendelen; afschermen; afsluiten; beknotten; beperken; blokkeren; borgen; dichtdoen; dichtmaken; grendelen; locken; op slot doen; op slot zetten; sluiten; stremmen; vergrendelen
abzäunen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten afbakenen; afpalen; afschotten; afschutten; afzetten; begrenzen; beknotten; beperken; omheinen; omlijnen
achtgeben behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen bewaken; bij de les blijven; hoeden voor; in de gaten houden; in het oog houden; opletten; oppassen; toezien; toezien op; uitkijken; voorzichtig zijn
aufbewahren behoeden; beschermen; bewaren behouden; bergen; bewaren; conserveren; deponeren; leggen; neerleggen; op bankrekening zetten; opruimen; opslaan; plaatsen; sparen; wegleggen
aufheben behoeden; beschermen; bewaren afbestellen; afbetalen; afgelasten; afrekenen; afzeggen; annuleren; archiveren; behouden; bergen; bewaren; conserveren; deponeren; heffen; intrekken; leggen; lichten; naar boven tillen; neerleggen; nietig verklaren; nullificeren; omhoog brengen; omhoogheffen; ondervangen; ontbinden; opbergen; opdoeken; opheffen; oppakken; oppikken; oprapen; oprichten; opruimen; opslaan; opsnappen; optillen; optrekken; overeindzetten; plaatsen; teniet doen; terugdraaien; tillen; uiteen doen gaan; vereffenen; verijdelen; vernietigen; verrekenen; wegleggen
aufpassen behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen aandacht erbij houden; bewaken; hoeden voor; opletten; oppassen; toezien op; uitkijken; uitkijken voor; voorzichtig zijn
ausrüsten mit einer Alarmanlage beschermen; beveiligen; bewaken; van alarminstallatie voorzien
beaufsichtigen behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen bewaken; patrouilleren; surveilleren; toezicht houden; toezien; toezien op; waken; wakker blijven
begrenzen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten afbakenen; afgrenzen; afpalen; afzetten; begrenzen; beknotten; beperken; inperken; omlijnen; van grenzen voorzien
behüten behoeden; behouden; beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen
beschützen behoeden; behouden; beschermen; in bescherming nemen
bewahren behoeden; behouden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; bewaren; in bescherming nemen behouden; bergen; bewaren; conserveren; deponeren; handhaven; instandhouden; leggen; neerleggen; opruimen; opslaan; plaatsen; stand houden; wegleggen
erhalten beschermen; bescherming bieden; beschutten behalen; blijven; conserveren; goed houden; groot houden; handhaven; in ontvangst nemen; innoveren; instandhouden; krijgen; niet veranderen; ontvangen; opstrijken; stand houden; toekomen; toekomen aan; verdiend hebben; verkrijgen; verwerven; winnen
hegen beschermen; bescherming bieden; beschutten aankweken; aanplanten; fokken; genereren; kweken; opkweken; planten; procreëren; telen; verbouwen; voortbrengen
hüten behoeden; behouden; beschermen; bescherming bieden; beschutten; in bescherming nemen bewaken; hoeden; opletten; oppassen; toezien op; uitkijken; uitkijken voor; voorzichtig zijn
schutzen beschermen; beschutten; in bescherming nemen; verdedigen
schützen beschermen; bescherming bieden; beschutten beveiligen; van alarm voorzien; vrijwaren
umzäunen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; beknotten; beperken; omheinen; omlijnen
wahren beschermen; bescherming bieden; beschutten conserveren; handhaven; instandhouden; stand houden

Synonyms for "beschermen":


Related Definitions for "beschermen":

 1. zorgen dat hij veilig is1
  • de politie beschermt ons wel1
 2. zorgen dat je ergens geen last van hebt1
  • deze paraplu beschermt me tegen de regen1

Wiktionary Translations for beschermen:

beschermen
verb
 1. er zo goed mogelijk voor zorgen dat er niets verkeerd gebeurt
beschermen
verb
 1. verteidigen; vor negativen Veränderungen bewahren

Cross Translation:
FromToVia
beschermen erhalten; bewahren preserve — to protect
beschermen schützen protect — to keep safe
beschermen vorbehalten reserve — to keep back; to retain
beschermen beschützen shield — to protect, to defend
beschermen Schutz; schützen; beschützen; schirmen abriter — mettre à l'abri
beschermen begünstigen; beschirmen; protektieren; schützen; beschützen; geloben; verheißen; versprechen; zusagen; ausführen; bestellen; erfüllen; leisten; bürgen; Gewähr leisten; haften; verbürgen; behaupten; bestätigen; vergewissern; versichern; beteuern; zusichern; sicherstellen assurerrendre stable.
beschermen begünstigen; beschirmen; protektieren; schützen; beschützen; hüten; behüten; bewachen; überwachen protégerprendre la défense de quelqu’un, de quelque chose ; prêter secours et appui.