Summary
Dutch to German:   more detail...
  1. de keel toeknijpen:


Dutch

Detailed Translations for de keel toeknijpen from Dutch to German

de keel toeknijpen:

de keel toeknijpen verb

  1. de keel toeknijpen (wurgen)
    würgen; erwürgen; drosseln
    • würgen verb (würge, würgst, würgt, würgte, würgtet, gewürgt)
    • erwürgen verb (erwürge, erwürgst, erwürgt, erwürgte, erwürgtet, erwürgt)
    • drosseln verb (drossele, drosselst, drosselt, drosselte, drosseltet, gedrosselt)

Translation Matrix for de keel toeknijpen:

VerbRelated TranslationsOther Translations
drosseln de keel toeknijpen; wurgen bedaren; kalmeren; sussen; tot kalmte manen
erwürgen de keel toeknijpen; wurgen verstikken; worgen
würgen de keel toeknijpen; wurgen kokhalzen

Related Translations for de keel toeknijpen