Dutch

Detailed Translations for interpretatie from Dutch to German

interpretatie:

interpretatie [de ~ (v)] noun

  1. de interpretatie (zienswijze; gezichtspunt; opvatting; )
    die Ansicht; die Denkweise; die Anschauung; die Ansichtsweise
  2. de interpretatie (vertolking; vertaling)
    die Erklärung; die Auslegung; die Deutung; die Interpretation; die Erläuterung; die Erörterung; die Darlegung
  3. de interpretatie (verklarende uitleg; verklaring; uitleg; duiding)
    die Erklärung; die Deutung; die erklärende Auslegung

Translation Matrix for interpretatie:

NounRelated TranslationsOther Translations
Anschauung denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanschouwing; apperceptie; begrip; benul; gezindheid; mening; mentale voorstelling; observatie; opinie; overtuiging; perceptie; vaststaande mening; waarneming
Ansicht denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze Weergeven; aanblik; aangezicht; aanschouwing; aanzien; allure; ansicht; ansichtkaart; apperceptie; begrip; benul; buitenkant; conceptie; denkbeeld; doorzicht; dunk; gedaante; gezicht; gezindheid; iemand zijn uiterlijk; inzicht; kijk; manier van kijken; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; notie; observatie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; panorama; perceptie; prentbriefkaart; prospect; uiterlijk; uitzicht; vaststaande mening; vergezicht; verschijning; vertoon; visie; voorkomen; vorm; vue; waarneming; weergave; zicht; zienswijze
Ansichtsweise denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze
Auslegung interpretatie; vertaling; vertolking opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitsluitsel; verduidelijking; verklaring
Darlegung interpretatie; vertaling; vertolking aangifte; betoog; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; recital; statement; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitlegging; verduidelijking; verklaring
Denkweise denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; conceptie; denkbeeld; denkrichting; denktrant; denkwijze; gedachte; gedachtewereld; gezindheid; idee; ideeënwereld; kijk; manier van denken; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; vaststaande mening; visie; zienswijze
Deutung duiding; interpretatie; uitleg; verklarende uitleg; verklaring; vertaling; vertolking opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring
Erklärung duiding; interpretatie; uitleg; verklarende uitleg; verklaring; vertaling; vertolking aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uiteenzetting; uiting; uitleg; uitlegging; uitsluitsel; verduidelijking; verklaring
Erläuterung interpretatie; vertaling; vertolking descriptie; nadere beschrijving; omschrijving; opheldering; toelichting; uitbeelding; uiteenzetting; uitleg; uitsluitsel; verduidelijking; verklaring
Erörterung interpretatie; vertaling; vertolking betoog; boekbespreking; debat; discussie; dispuut; meningsverschil; onenigheid; opheldering; recensie; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring; woordenwisseling
Interpretation interpretatie; vertaling; vertolking opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitsluitsel; verduidelijking; verklaring
erklärende Auslegung duiding; interpretatie; uitleg; verklarende uitleg; verklaring
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Erklärung Uitleg

Related Words for "interpretatie":

  • interpretaties