Dutch

Detailed Translations for inzetten from Dutch to German

inzetten:

inzetten verb (zet in, zette in, zetten in, ingezet)

 1. inzetten (speelgeld inzetten)
  eine Wette machen; wetten
 2. inzetten (verwedden; wedden)
  wetten; einsetzen; verwetten
  • wetten verb (wette, wettest, wettet, wettete, wettetet, gewettet)
  • einsetzen verb (setze ein, setzt ein, setzte ein, setztet ein, eingesetzt)
  • verwetten verb (verwette, verwettest, verwettet, verwettete, verwettetet, verwettet)
 3. inzetten (inzet tonen)
  einsetzen; Einsatz zeigen
 4. inzetten (op gang komen; beginnen; intreden)
  beginnen; starten; einsetzen; anfangen; antreten; abheben; anheben
  • beginnen verb (beginne, beginnst, beginnt, begann, begannt, begonnen)
  • starten verb (starte, startest, startet, startete, startetet, gestart)
  • einsetzen verb (setze ein, setzt ein, setzte ein, setztet ein, eingesetzt)
  • anfangen verb (fange an, fängst an, fängt an, fing an, fingt an, angefangen)
  • antreten verb (trete an, trittst an, tritt an, trate an, tratet an, angetreten)
  • abheben verb (hebe ab, hebst ab, hebt ab, hob ab, hobt ab, abgehoben)
  • anheben verb (hebe an, hebst an, hebt an, hob an, hobt an, angehoben)

Conjugations for inzetten:

o.t.t.
 1. zet in
 2. zet in
 3. zet in
 4. zetten in
 5. zetten in
 6. zetten in
o.v.t.
 1. zette in
 2. zette in
 3. zette in
 4. zetten in
 5. zetten in
 6. zetten in
v.t.t.
 1. heb ingezet
 2. hebt ingezet
 3. heeft ingezet
 4. hebben ingezet
 5. hebben ingezet
 6. hebben ingezet
v.v.t.
 1. had ingezet
 2. had ingezet
 3. had ingezet
 4. hadden ingezet
 5. hadden ingezet
 6. hadden ingezet
o.t.t.t.
 1. zal inzetten
 2. zult inzetten
 3. zal inzetten
 4. zullen inzetten
 5. zullen inzetten
 6. zullen inzetten
o.v.t.t.
 1. zou inzetten
 2. zou inzetten
 3. zou inzetten
 4. zouden inzetten
 5. zouden inzetten
 6. zouden inzetten
en verder
 1. ben ingezet
 2. bent ingezet
 3. is ingezet
 4. zijn ingezet
 5. zijn ingezet
 6. zijn ingezet
diversen
 1. zet in!
 2. zet in!
 3. ingezet
 4. inzettend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

inzetten [de ~] noun, plural

 1. de inzetten (geld inzetten)
  die Einlage; der Geldeinsatz
 2. de inzetten

inzetten [het ~] noun

 1. het inzetten (aanheffen)
  Anfangen; Einsetzen; Anheben; Angehen; Anstimmen

Translation Matrix for inzetten:

NounRelated TranslationsOther Translations
Anfangen aanheffen; inzetten aanbreken van de dag; aanvang; aanvangen; begin; beginnen; effectief worden; ingaan; inzet; opening; openingsplechtigheid; start; van kracht worden
Angehen aanheffen; inzetten
Anheben aanheffen; inzetten
Anstimmen aanheffen; inzetten openingsplechtigheid; start
Einlage geld inzetten; inzetten belegging; bijdrage; contributie; geldbelegging; inlay; inlegging; inlegkapitaal; inlegwerk; investering; lidmaatschapsgeld; mozaïek
Einsetzen aanheffen; inzetten
Geldeinsatz geld inzetten; inzetten
VerbRelated TranslationsOther Translations
Einsatz zeigen inzet tonen; inzetten
abheben beginnen; intreden; inzetten; op gang komen de hoogte ingaan; in de lucht omhoogstijgen; lenen; omhoogkomen; ontlenen; opstijgen; opvliegen; stijgen
anfangen beginnen; intreden; inzetten; op gang komen aanbinden; aanbreken; aangaan; aanknopen; aanvangen; beginnen; een begin nemen; introduceren; kennis laten maken; mobiliseren; ondernemen; starten; van start gaan; voorstellen
anheben beginnen; intreden; inzetten; op gang komen aanvangen; beginnen; heffen; lichten; naar boven tillen; omhoog brengen; omhoog doen; omhoogheffen; opheffen; optillen; starten; tillen; van start gaan
antreten beginnen; intreden; inzetten; op gang komen aanstampen; aantreden; toetreden; vaststampen; vasttreden
beginnen beginnen; intreden; inzetten; op gang komen aanbinden; aangaan; aanknopen; aannemen; aanvaarden; aanvangen; accepteren; beginnen; in ontvangst nemen; introduceren; kennis laten maken; ondernemen; ontvangen; starten; van start gaan; voorstellen
eine Wette machen inzetten; speelgeld inzetten
einsetzen beginnen; intreden; inzet tonen; inzetten; op gang komen; verwedden; wedden aangrijpen; aanstellen; aanvangen; aanwenden; afstemmen; beginnen; benoemen; benutten; bezigen; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; in functie aanstellen; inaugureren; inhuldigen; inklinken; inrichten; installeren; instellen; introduceren; invoegen; inwijden; kennis laten maken; mobiliseren; overgaan op nieuwe rijbaan; plaatsen; plechtig bevestigen; posten; posteren; starten; stationeren; toepassen; tussen zetten; van start gaan; voorstellen
starten beginnen; intreden; inzetten; op gang komen aanbinden; aangaan; aanknopen; aannemen; aanvaarden; aanvangen; accepteren; afstemmen; beginnen; bouwen; construeren; in ontvangst nemen; instellen; omhoogkomen; ondernemen; ontvangen; opstarten; opstijgen; opvliegen; starten; van start gaan
verwetten inzetten; verwedden; wedden
wetten inzetten; speelgeld inzetten; verwedden; wedden een gok wagen; gokken; met geld spelen
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Bereitstellung inzetten inrichten
Softwarebereitstellung inzetten

Related Words for "inzetten":inzetten form of inzet:

inzet [de ~ (m)] noun

 1. de inzet (doeleinde; doel; streven)
  Ziel; der Zweck; die Zielsetzung
 2. de inzet (aanwending; toepassing; gebruik)
  die Verwendung
 3. de inzet (speelgeld; poule; pot)
  der Einsatz; der Pool; die Geldeinlage; Spielgeld
 4. de inzet (toewijding; devotie; overgave; )
  der Einsatz; die Ergebenheit; die Hingabe; die Widmung; die Übergabe; die Treue; die Hingebung
 5. de inzet (aanvang; begin; opening; start)
  der Anfang; der Beginn; die Eröffnung; der Start; Anfangen; die Einleitung

Translation Matrix for inzet:

NounRelated TranslationsOther Translations
Anfang aanvang; begin; inzet; opening; start aanhef; aanvangstijd; beginne; begintijd; binnenkomst; entree; hoofd; intocht; intrede; starttijd; titel; vertrektijd
Anfangen aanvang; begin; inzet; opening; start aanbreken van de dag; aanheffen; aanvangen; beginnen; effectief worden; ingaan; inzetten; openingsplechtigheid; start; van kracht worden
Beginn aanvang; begin; inzet; opening; start aanvangstijd; beginne; begintijd; starttijd; vertrektijd
Einleitung aanvang; begin; inzet; opening; start introductie; invoering
Einsatz devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; pot; poule; speelgeld; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid bijdrage; bouwterrein; bouwwerk; contributie; gebied; gebouw; inzetstuk; kavel; lidmaatschapsgeld; pand; perceel; terrein
Ergebenheit devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid
Eröffnung aanvang; begin; inzet; opening; start openbaring; verrassende ontdekking
Geldeinlage inzet; pot; poule; speelgeld
Hingabe devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid genoegen; genot; jool; leut; lust; offer; opoffering; plezier; pret
Hingebung devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid aanhankelijkheid; affectie; drift; gehechtheid; genoegen; genot; lust; verknochtheid; wellust
Pool inzet; pot; poule; speelgeld pool
Spielgeld inzet; pot; poule; speelgeld
Start aanvang; begin; inzet; opening; start Start; beginpunt; lanceren; lancering; start
Treue devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid aanhankelijkheid; affectie; gehechtheid; getrouwheid; loyaliteit; trouw; trouwhartigheid; verknochtheid
Verwendung aanwending; gebruik; inzet; toepassing aanwenden; aanwending; behandeling; gebruik; gewoonte; hantering; toepassing; traditie; usance
Widmung devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid
Ziel doel; doeleinde; inzet; streven bestemming; doel; doel bij voetbalwedstrijd; doel-; doelstelling; doelvoorziening; doelwit; einde; eindpaal; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; goal; intentie; meet; mikpunt; moedwil; reisbestemming; voornemen
Zielsetzung doel; doeleinde; inzet; streven doelstelling
Zweck doel; doeleinde; inzet; streven doel bij voetbalwedstrijd; doelwit; goal; intentie; moedwil; voornemen
Übergabe devotie; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid capitulatie; cessie; doorgifte; handoff; overdracht; overgave

Related Words for "inzet":


Related Definitions for "inzet":

 1. de mate waarin hij zich inspant1
  • deze leerlingen tonen veel inzet1
 2. geld dat je geeft voor een gokwedstrijd1
  • de inzet is 100 gulden1
 3. waar het om gaat1
  • de inzet van die ruzie was de keuze voor een televisieprogramma1

Related Translations for inzetten