Dutch

Detailed Translations for metterdaad from Dutch to German

metterdaad:


Translation Matrix for metterdaad:

OtherRelated TranslationsOther Translations
tatsächlich inderdaad; ja
ModifierRelated TranslationsOther Translations
allerdings daadwerkelijk; metterdaad al; alreeds; desalniettemin; desondanks; doch; echt; echter; evengoed; evenwel; heus; inderdaad; jawel; jazeker; maar; niettegenstaande; niettemin; nochtans; reeds; toch; voorwaar; weliswaar; werkelijk
das stimmt echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk echt; heus; inderdaad; jawel; jazeker; voorwaar; weliswaar; werkelijk
denn daadwerkelijk; metterdaad als; dan; desalniettemin; desondanks; evengoed; immers; naar; niettegenstaande; omdat; toch; want; zoals
echt echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk contemplatief; echt; echte; heus; onvervalst; werkelijk; werkelijke
ehrlich echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk billijk; contemplatief; echt; eerlijk; fair; fideel; geschikt; gewoonweg; heus; klinkklaar; menens; ongeveinsd; open; openhartig; openlijk; oprecht; puur; rechtdoorzee; rechtschapen; redelijk; regelrecht; rondborstig; ronduit; schappelijk; trouwhartig; werkelijk
indertat daadwerkelijk; metterdaad
selbstverständlich daadwerkelijk; metterdaad 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
tatsächlich daadwerkelijk; metterdaad
wahr echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk echt; gewoonweg; heus; juist; klinkklaar; kloppend; openlijk; precies; rechttoe; ronduit; uitgerekend; waar; waarachtig; werkelijk
wahrhaftig echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk daadwerkelijk; echt; ernstig; feitelijk; heus; in feite; in werkelijkheid; inderdaad; jawel; jazeker; serieus; voorwaar; waarachtig; weliswaar; werkelijk; werkelijk menend
wirklich echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk beslist; daadwerkelijk; echt; echte; eigenlijk; feitelijk; geheid; gewis; heus; in feite; in werkelijkheid; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; werkelijk; werkelijke; zeker; zowaar