Dutch

Detailed Translations for vals from Dutch to German

vals:

vals adj

 1. vals (niet echt)
 2. vals (onecht; bedriegelijk; nagemaakt; onwaar; gefingeerd)
 3. vals (slecht; gemeen; min)
 4. vals (met slechte intentie; slecht; gemeen; kwaadwillig)
 5. vals (verraderlijk; gevaarlijk)
 6. vals (schurkachtig; gemeen; gluiperig; boosaardig; boefachtig)
 7. vals (valselijk; ten onrechte)

Translation Matrix for vals:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
fehlerhaft niet echt; vals ernaast; fout; foutief; mis; mislukt; ongepast; onjuist; onkies; onvertogen; onwaar; ten onrechte; verkeerd; vicieus
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
teuflisch duivels; verdoemd
OtherRelated TranslationsOther Translations
boshaft boosaardig; slecht
ModifierRelated TranslationsOther Translations
abgefeimt boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals arglistig; doortrapt; geraffineerd; geslepen; leep; link; listig; slinks; sluw
arg gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; verschrikkelijk; vreselijk
ausgekocht boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals achterbaks; adrem; arglistig; bijdehand; clever; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniaal; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gluiperig; kien; leep; link; listig; pienter; raak; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; stiekem; uitgekookt; uitgeslapen; vernuftig
boshaft gemeen; min; slecht; vals giftig; hatelijk; kwaadaardig; stekelig; venijnig; vijandig
bösartig boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; kwaadwillig; met slechte intentie; min; schurkachtig; slecht; vals achterbaks; boosaardig; bosachtig; donker; doortrapt; dreigend; dubieus; duister; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; giftig; glibberig; gluiperig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; kwaadaardig; leep; listig; luguber; macaber; malicieus; obscuur; onguur; onheilspellend; sinister; slinks; sluw; snood; spookachtig; stiekem; tweetongig; uitgekookt; venijnig; verdacht; verraderlijk
böse boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; kwaadwillig; met slechte intentie; min; schurkachtig; slecht; vals achterbaks; bitter; boos; dol; donker; doortrapt; dreigend; dubieus; duister; furieus; gebelgd; gehaaid; gekwetst; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; giftig; glibberig; gluiperig; hels; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; kwaad; kwaadaardig; laaiend; leep; listig; luguber; macaber; misnoegd; nijdig; obscuur; onguur; onheilspellend; razend; sinister; slinks; sluw; snood; spinnijdig; spookachtig; stiekem; tierend; toornig; uitgekookt; venijnig; verdacht; vergramd; verontwaardigd; verstoord; vertoornd; woedend; woest; zeer boos; ziedend
doppelzüngig gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; leep; listig; op steelse wijze; slinks; sluw; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; tweetongig; uitgekookt
durchtrieben boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals achterbaks; adrem; arglistig; behorende tot de harde kern; bijdehand; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gluiperig; leep; link; listig; raak; slinks; sluw; snedig; snood; stiekem; uitgekookt; van de harde kern
falsch bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; nagemaakt; niet echt; onecht; onwaar; slecht; ten onrechte; vals; valselijk abuis; achterbaks; arglistig; banaal; doortrapt; ernaast; fout; foutief; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; grof; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; link; listig; lomp; mis; niet hoog; onedel; ongepast; onjuist; onkies; onvertogen; onwaar; plat; platvloers; schunnig; slinks; sluw; snood; stiekem; ten onrechte; triviaal; tweetongig; uitgekookt; verkeerd; vunzig
fingiert bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals bedacht; denkbeeldig; fictief; gefantaseerd; gefingeerd; gevingerd; verzonnen
fälschlicherweise ten onrechte; vals; valselijk abusievelijk; ongepast; onkies; onvertogen; ten onrechte; verkeerd
gemein bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; min; nagemaakt; onecht; onwaar; slecht; vals achterbaks; banaal; bosachtig; donker; doortrapt; dubieus; duister; gehaaid; gemeen; gemeenschappelijk; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gewoon; gezamenlijk; glibberig; gluiperig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; luguber; macaber; met zijn allen; normaal; obscuur; onedel; onguur; ploertig; slinks; sluw; snood; spookachtig; stiekem; tezamen; uitgekookt; verdacht; vuig
gerissen boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals achterbaks; adrem; arglistig; bij de pinken; bijdehand; clever; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; gescheurd; geslepen; gevat; gewiekst; gluiperig; goochem; kien; leep; link; listig; pienter; raak; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spitsvondig; stiekem; uitgekiend; uitgekookt; uitgeslapen
handelen mit schlechten Gedanken gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals
heimtückisch bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; gevaarlijk; min; nagemaakt; onecht; onwaar; slecht; vals; verraderlijk achterbaks; banaal; donker; doortrapt; dubieus; duister; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; glibberig; gluiperig; grof; heimelijk; in het geheim; in het geniep; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; lomp; luguber; macaber; obscuur; onedel; onguur; op steelse wijze; plat; platvloers; schunnig; slinks; sluw; snood; spookachtig; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; triviaal; trouweloos; uitgekookt; verdacht; verraderlijk; vunzig
hinterhältig bedriegelijk; boefachtig; boosaardig; gefingeerd; gemeen; gluiperig; min; nagemaakt; onecht; onwaar; schurkachtig; slecht; vals achterbaks; arglistig; banaal; donker; doortrapt; dubieus; duister; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; glibberig; gluiperig; grof; in het geniep; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; link; listig; lomp; luguber; macaber; obscuur; onedel; onguur; plat; platvloers; schunnig; slinks; sluw; snood; spookachtig; stiekem; triviaal; uitgekookt; verdacht; vunzig
hinterlistig bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; min; nagemaakt; onecht; onwaar; slecht; vals achterbaks; arglistig; banaal; clever; donker; doortrapt; dreigend; dubieus; duister; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; glibberig; gluiperig; grof; heimelijk; huiveringwekkend; in het geheim; in het geniep; kien; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; link; listig; lomp; luguber; macaber; obscuur; onedel; onguur; onheilspellend; op steelse wijze; pienter; plat; platvloers; schrander; schunnig; sinister; slim; slinks; sluw; snood; snugger; spookachtig; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; triviaal; tweetongig; uitgekookt; uitgeslapen; verdacht; vunzig
listig boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals achterbaks; arglistig; clever; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; kien; leep; link; listig; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snood; snugger; spitsvondig; stiekem; uitgekiend; uitgekookt; uitgeslapen
mies bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; min; nagemaakt; onecht; onwaar; slecht; vals afgezaagd; donker; dubieus; duister; ellendig; gemeen; glibberig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; langdraadig; langwijlig; lastig; melig; niet hoog; obscuur; onedel; onguur; rot; saai; verdacht; vervelend
niederträchtig bedriegelijk; boefachtig; boosaardig; gefingeerd; gemeen; gluiperig; min; nagemaakt; onecht; onwaar; schurkachtig; slecht; vals achterbaks; donker; doortrapt; dubieus; duister; eerloos; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; glibberig; gluiperig; infaam; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; niet hoog; obscuur; onedel; onguur; ploertig; schandalig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; verdacht; verfoeilijk
schief niet echt; vals aflopend; dwars; faliekant; finaal; flauw hellend; glooiend; hartstikke; helemaal; hellend; ongepast; onkies; onvertogen; scheef; schuin; schuin aflopend; steil; verkeerd; vierkant; volstrekt
schlecht gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; min; slecht; vals akelig; armzalig; bedorven; bekaaid; beroerd; bijkomstig; ellendig; er bekaaid afkomen; gammel; gebrekkig; inferieur; karig; krakkemikkig; luguber; macaber; mager; misplaatst; misselijk; naar; ondergeschikt; onderhorig; onderworpen; ondeugdelijk; onpasselijk; onwel; ploertig; pover; rot; rottig; schamel; schraal; slecht; spookachtig; vergaan; verrot; wankel; zwak
schlimm gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; min; slecht; vals argwaan opwekkend; brutaal; delicaat; erg; ernstig; fel; hachelijk; heel erg; heftig; hevig; hondsbrutaal; ijzingwekkend; krachtig; kritiek; kwalijk; lastig; netelig; ontzettend; penibel; ploertig; precair; schrikbarend; schrikwekkend; snood; van bedenkelijke aard; verdacht; verschrikkelijk; vreselijk; vrijpostig
schofel bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals banaal; dor; grof; honend; hooghartig; laag; laag-bij-de-grond; lomp; minachtend; niet hoog; ondermaats; onvolgroeid; ordinair; plat; platvloers; ploertig; schraal; schunnig; smalend; spottend; triviaal; vulgair; vunzig
schuftig bedriegelijk; boefachtig; boosaardig; gefingeerd; gemeen; gluiperig; nagemaakt; onecht; onwaar; schurkachtig; vals achterbaks; banaal; donker; doortrapt; dreigend; dubieus; duister; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; glibberig; gluiperig; grof; huiveringwekkend; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; lomp; luguber; macaber; niet hoog; obscuur; onduidelijk; onedel; onguur; onheilspellend; plat; platvloers; ploerterig; ploertig; schofterig; schunnig; sinister; slinks; sluw; smiechterig; snood; spookachtig; stiekem; triviaal; uitgekookt; verdacht; vunzig; wollig
schurkisch boefachtig; boosaardig; gemeen; gluiperig; schurkachtig; vals achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; ploerterig; ploertig; slinks; sluw; smiechterig; snood; stiekem; uitgekookt
schweinisch bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals amoreel; goor; immoreel; laag; luguber; macaber; obsceen; onverkwikkelijk; onzedelijk; onzedig; ploertig; ranzig; schuin; smeerachtig; smerig; spookachtig; stuitend; verachtelijk; vies; vunzig; walgelijk; weerzinwekkend; zedeloos; zwijnachtig
schäbig bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals aan lager wal; arm; armoedig; armzalig; banaal; berooid; dor; flodderig; grof; haveloos; hokkerig

Related Words for "vals":


Antonyms for "vals":


Related Definitions for "vals":

 1. boosaardig, niet te vertrouwen1
  • kom niet dicht bij die valse hond, hij bijt weleens1
 2. nagemaakt, onecht1
  • hij betaalde met vals geld1
 3. onwaar of onjuist1
  • het was weer eens vals alarm1

Wiktionary Translations for vals:

vals
adjective
 1. beim Spiel: betrügerisch
 2. nachmachen
 3. als Charakter: verlogen
 4. lügen, nicht den Tatsachen entsprechend

Cross Translation:
FromToVia
vals unwahr; falsch false — untrue, not factual, wrong
vals unecht; falsch false — spurious, artificial
vals falsch false — state in Boolean logic that indicates a negative result
vals unecht spurious — false

vals form of val:

val [de ~ (m)] noun

 1. de val (hinderlaag; valstrik)
  die Falle; der Hinterhalt
 2. de val (minder worden; afname; terugloop; daling)
  die Abnahme; Fallen; der Rückgang; die Senkung; die Schrumpfung; Sinken
 3. de val (teloorgang; ondergang; debacle; tenondergang)
  der Untergang; der Fall; der Zusammenbruch
 4. de val (terechtkomen; landing)

Translation Matrix for val:

NounRelated TranslationsOther Translations
Abnahme afname; daling; minder worden; terugloop; val aankoop; aanschaf; acquisitie; afname; daling; koop; kopen; minder worden; teruggang; terugloop; verkrijging; vermindering; verwerving
Fall debacle; ondergang; teloorgang; tenondergang; val casus; debacle; dreun; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; ineenstorting; ineenzakking; instorting; invalshoek; issue; klap; knal; kwak; kwestie; naamval; oogpunt; perspectief; probleemgeval; punt; smak; standpunt; verderf; zienswijs
Falle hinderlaag; val; valstrik klamp; mijt
Fallen afname; daling; landing; minder worden; terechtkomen; terugloop; val tuimelen; vallen
Hinterhalt hinderlaag; val; valstrik
Rückgang afname; daling; minder worden; terugloop; val achteruitgang; afname; afnames; atavisme; bederf; bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; daling; inkrimping; inzinking; kostenbesparing; teruggang; terugloop; verkorting; vermindering; verrotting; verval; vervallingen
Schrumpfung afname; daling; minder worden; terugloop; val emotionele uitval; ontering; salarisverlaging; slinking; uitbarsten; uitbarsting; uitval; verlaging; verschrompeling
Senkung afname; daling; minder worden; terugloop; val bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; flauwe helling; glooiing; inkrimping; kostenbesparing; laagte; laten zakken; neerlaten; ontering; salarisverlaging; uitzakking; verkorting; verlaging; verzakking
Sinken afname; daling; minder worden; terugloop; val inzakken; kelderen; sterk in waarde dalen; terugvallen
Stürzen landing; terechtkomen; val tuimelen; vallen
Untergang debacle; ondergang; teloorgang; tenondergang; val achteruitgang; decadentie; verval; verwording
Zusammenbruch debacle; ondergang; teloorgang; tenondergang; val achteruitgang; catastrofe; debacle; ineenstorting; ineenzakking; instorting; inzakking; inzinking; ramp
während der Landung aufsetzen landing; terechtkomen; val

Related Words for "val":


Related Definitions for "val":

 1. keer dat je op de grond terechtkomt1
  • hij maakte een lelijke val van de trap1
 2. toestel om dieren mee te vangen1
  • de muis werd gevangen met een val1

Wiktionary Translations for val:

val
noun
 1. apparaat met een vallende deur of klem met als doel dieren te vangen
val
noun
 1. heftiger Fall auf den Boden
 2. Seemannssprache: ein hängendes Tau
 3. die Art und Weise des Herabhängens von Stoffen o. Ä.
 4. Physik: eine schnelle Abwärtsbewegung

Cross Translation:
FromToVia
val Sturz; Fall drop — a fall
val Fall; Absturz fall — act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point
val Untergang; Fall fall — loss of greatness or status
val Netz net — figurative: trap
val Falle trap — device designed to catch or kill animals
val Falle trap — trick or arrangement designed to catch someone in a more general sense
val Degradierung; Degeneration; Rückbildung; Entartung; Erniedrigung abaissementaction d’abaisser, de s’abaisser, ou résultat de cette action.
val Fall; Abfall; Absturz; Sturz chute — Traductions à trier suivant le sens
val Falle piègeinstrument, machine dissimuler dont on se servir pour prendre des animal, comme les loups, les renards, etc.

Related Translations for vals