Summary


Dutch

Detailed Translations for vuil maken from Dutch to German

vuil maken:

vuil maken verb

 1. vuil maken (bevuilen; vies maken)
  flecken; beschmutzen; versauen; schmutzen; kleksen; verunreinigen; sudeln
  • flecken verb (flecke, fleckst, fleckt, fleckte, flecktet, gefleckt)
  • beschmutzen verb (beschmutze, beschmutzt, beschmutzte, beschmutztet, beschmutzt)
  • versauen verb (versaue, versaust, versaut, versaute, versautet, versaut)
  • schmutzen verb (schmutze, schmutzst, schmutzt, schmutzte, schmutztet, geschmutzt)
  • kleksen verb (klekse, klekst, klekste, klekstet, geklekst)
  • verunreinigen verb (verunreinige, verunreinigst, verunreinigt, verunreinigte, verunreinigtet, vereinigt)
  • sudeln verb (sudele, sudelst, sudelt, sudelte, sudeltet, gesudelt)

Translation Matrix for vuil maken:

VerbRelated TranslationsOther Translations
beschmutzen bevuilen; vies maken; vuil maken afgeven; bedoezelen; bevlekken; kladden; knoeien; morsen; smetten; verontreinigen; vervuilen; viesmaken; vlekken; vuilmaken
flecken bevuilen; vies maken; vuil maken gemakkelijk gaan; vlotten
kleksen bevuilen; vies maken; vuil maken
schmutzen bevuilen; vies maken; vuil maken viesmaken; vuilmaken
sudeln bevuilen; vies maken; vuil maken keutelen; modderen
versauen bevuilen; vies maken; vuil maken viesmaken; vuilmaken
verunreinigen bevuilen; vies maken; vuil maken kladden; knoeien; morsen; verontreinigen; vervuilen; viesmaken; vlekken; vuilmaken

Related Translations for vuil maken