Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. doorslaggevend:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for doorslaggevend from Dutch to English

doorslaggevend:

doorslaggevend adj

  1. doorslaggevend (beslissend)

Translation Matrix for doorslaggevend:

NounRelated TranslationsOther Translations
final einde; eindstrijd; finale
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
critical beslissend; doorslaggevend benard; benauwd; delicaat; erg; ernstig; hachelijk; kritiek; kritisch; kwalijk; lastig; moeilijk; netelig; penibel; precair; problematisch; van bedenkelijke aard; zorgelijk; zorgwekkend
crucial beslissend; doorslaggevend centraal; cruciaal; elementair; essentieel; heel belangrijk; in het centrum; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; van levensbelang; vereist; vitaal; wezenlijk
decisive beslissend; doorslaggevend beslist; besluitvaardig; daadkrachtig; dynamisch; energiek; ferm; gedecideerd; kordaat; resoluut; standvastig; vastberaden
final beslissend; doorslaggevend absoluut; achterste; definitief; definitieve; finaal; laatste; onverandelijk; onvoorwaardelijk; permanent; pertinent; ten enenmale; terminaal; uiteindelijk; vast en zeker; vastgesteld; vaststaand; volstrekt; voorgoed; zeker
paramount beslissend; doorslaggevend
vital beslissend; doorslaggevend broodnodig; cruciaal; door de behoefte vereist; elementair; essentieel; hoognodig; levenskrachtig; nodig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; van levensbelang; vereist; vitaal; wezenlijk

Related Words for "doorslaggevend":

  • doorslaggevende

Wiktionary Translations for doorslaggevend:

doorslaggevend
adjective
  1. having the power or quality of deciding a question or controversy
  2. decisive
  3. being of crucial importance; central, key