Dutch

Detailed Translations for afgifte from Dutch to English

afgifte:

afgifte [de ~ (v)] noun

  1. de afgifte (geleverde; levering; bezorging; leverantie)
    the delivery; the supply; the supplies
  2. de afgifte (uitgifte; verstrekking; uitreiking; uitgaaf; uitdeling)
    the granting; the issue; the distribution
  3. de afgifte (overhandiging)
    the extradition; the handing over; the delivery

Translation Matrix for afgifte:

NounRelated TranslationsOther Translations
delivery afgifte; bezorging; geleverde; leverantie; levering; overhandiging aanbieding; aflevering; afstaan; bestelling; bevalling; bezorging; declamatie; editie; geboorte; leverantie; levering; oplevering; overdracht; overhandiging; uitgave; uitlevering; verlossing; versvoordracht; voordracht; wijze van voordracht; zending
distribution afgifte; uitdeling; uitgaaf; uitgifte; uitreiking; verstrekking distributie; distributiekantoor; uitstrooiing; verspreiding
extradition afgifte; overhandiging uitlevering
granting afgifte; uitdeling; uitgaaf; uitgifte; uitreiking; verstrekking akkoord; fiat; gegevensverstrekking; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming; verstrekking
handing over afgifte; overhandiging inlevering
issue afgifte; uitdeling; uitgaaf; uitgifte; uitreiking; verstrekking actiepunt; aflevering; editie; emissie; geval; issue; kwestie; punt; uitgave; uitgifte; uitstoot; zaak
supplies afgifte; bezorging; geleverde; leverantie; levering aanvoer; toevoer
supply afgifte; bezorging; geleverde; leverantie; levering aanvoer; aflevering; leverantie; levering; maatregel; schikking; toevoer; uitlevering; voorziening; zending
VerbRelated TranslationsOther Translations
issue openbaren; publiceren; uitbrengen; uitgeven
supply aanleveren; afleveren; bestellen; bevoorraden; bezorgen; brengen; leveren; overhandigen; rondbrengen; thuisbezorgen; toedragen; toeleveren; toevoeren; verschaffen; verstrekken; versturen; zenden
OtherRelated TranslationsOther Translations
issue uitkomen; uitstromen

Related Words for "afgifte":

  • afgiftes