Dutch

Detailed Translations for afpalen from Dutch to English

afpalen:

afpalen verb (paal af, paalt af, paalde af, paalden af, afgepaald)

 1. afpalen (begrenzen; afbakenen; afzetten; omlijnen)
  to demarcate; to outline; to fence off; to mark out; to clearly define; to define; to map out; to fence in; to trace out; to fence
  • demarcate verb (demarcates, demarcated, demarcating)
  • outline verb (outlines, outlined, outlining)
  • fence off verb (fences off, fenced off, fencing off)
  • mark out verb (marks out, marked out, marking out)
  • clearly define verb (clearlys define, clearly defined, clearly defining)
  • define verb (defines, defined, defining)
  • map out verb (maps out, mapped out, mapping out)
  • fence in verb (fences in, fenced in, fencing in)
  • trace out verb (traces out, traced out, tracing out)
  • fence verb (fences, fenced, fencing)

Conjugations for afpalen:

o.t.t.
 1. paal af
 2. paalt af
 3. paalt af
 4. palen af
 5. palen af
 6. palen af
o.v.t.
 1. paalde af
 2. paalde af
 3. paalde af
 4. paalden af
 5. paalden af
 6. paalden af
v.t.t.
 1. heb afgepaald
 2. hebt afgepaald
 3. heeft afgepaald
 4. hebben afgepaald
 5. hebben afgepaald
 6. hebben afgepaald
v.v.t.
 1. had afgepaald
 2. had afgepaald
 3. had afgepaald
 4. hadden afgepaald
 5. hadden afgepaald
 6. hadden afgepaald
o.t.t.t.
 1. zal afpalen
 2. zult afpalen
 3. zal afpalen
 4. zullen afpalen
 5. zullen afpalen
 6. zullen afpalen
o.v.t.t.
 1. zou afpalen
 2. zou afpalen
 3. zou afpalen
 4. zouden afpalen
 5. zouden afpalen
 6. zouden afpalen
diversen
 1. paal af!
 2. paalt af!
 3. afgepaald
 4. afpalende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

afpalen [znw.] noun

 1. afpalen (afbakening; afbakenen)
  the fencing off

Translation Matrix for afpalen:

NounRelated TranslationsOther Translations
fence afrastering; afscheiding; afschutting; handelaar in gestolen goederen; hek; hekwerk; heler; omheining; omrastering; rasterwerk; schutting
fence in afrastering; omheining; omrastering
fence off afrastering; omheining; omrastering
fencing off afbakenen; afbakening; afpalen
outline afmeting van omlijning; aftekening; basislijn; contour; grondlijn; hoofdlijn; hoofdlijn in plan of verhaal; omlijning; omtrek; overzicht; tekening; vorm
VerbRelated TranslationsOther Translations
clearly define afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen uitstippelen; uitzetten
define afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen aanduiden; aangeven; bepalen; beschrijven; definiëren; iets aanwijzen; indiceren; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; mededelen; nader omschrijven; omschrijven; preciseren; typeren; uiteenzetten; verhalen; vertellen; wijzen; zeggen
demarcate afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen dichten; dichtmaken; dichtstoppen; stoppen
fence afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen schermen
fence in afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten; omheinen
fence off afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten; dichten; dichtmaken; dichtstoppen; omheinen; stoppen
map out afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen
mark out afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen
outline afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen afschilderen; bepalen; beschrijven; definiëren; kort weergeven; omschrijven; samenvatten; schetsen
trace out afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen krabbelen