Dutch

Detailed Translations for arbeidsmethodiek from Dutch to English

arbeidsmethodiek:

arbeidsmethodiek [znw.] noun

  1. arbeidsmethodiek (werkwijze; methode; aanpak; werkmethode)
    the method of working; the working method; the operation procedure; the procedure; the mode of operation; the method; the manufacturing process; the routine; the system

Translation Matrix for arbeidsmethodiek:

NounRelated TranslationsOther Translations
manufacturing process aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze productieproces
method aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze aanpak; handelwijze; manier; methode; procedure; procédé; trant; wijs; wijze
method of working aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze
mode of operation aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze
operation procedure aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze
procedure aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze aanpak; beleefdheidsbetuiging; gang van zaken; methode; plichtpleging; procedure; procesvoering; procédé; toedracht
routine aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze ervaring; praktijk; routine; sleur
system aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze constitutie; gestel; stelsel; systeem
working method aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze