Dutch

Detailed Translations for bepaling from Dutch to English

bepaling:

bepaling [de ~ (v)] noun

 1. de bepaling (determinatie)
  the determination; the establishment
 2. de bepaling (bijwoordelijke bepaling)
  the definition; the fixing
 3. de bepaling (bijvoeglijke bepaling)
  the definition
 4. de bepaling (woordgroep)
  the phrase; the group of words
 5. de bepaling (voorwaarde; conditie; criterium; )
  the criterion; the condition
 6. de bepaling (van palen voorzien)
  the piling

Translation Matrix for bepaling:

NounRelated TranslationsOther Translations
condition beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde beding; conditie; eis; gesteldheid; positie; staat; toestand; vereiste; voorwaarde; vorm
criterion beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde chemische verbinding; maatstaf; reagens; toetssteen
definition bepaling; bijvoeglijke bepaling; bijwoordelijke bepaling begripsbepaling; bepaaldheid; definitie; definiëring; omschrijving
determination bepaling; determinatie beslistheid; definiëring; discipline; dwang; gehoorzaamheid; omschrijving; onderwerping; orde; standvastigheid; tucht; vastberadenheid
establishment bepaling; determinatie autoriteiten; bestel; definiëring; gezag; gezaghebbers; grondlegging; het stichten; instelling; omschrijving; oprichting; orgaan; samenstel; stichting; vestiging; zintuig
fixing bepaling; bijwoordelijke bepaling bevestiging; discipline; dwang; gehoorzaamheid; het bevestigen; het vastmaken; onderwerping; orde; tucht; vastmaken; vastzetten
group of words bepaling; woordgroep
phrase bepaling; woordgroep frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin; zin taalkundig; zinsnede
piling bepaling; van palen voorzien gehei; heiwerk
VerbRelated TranslationsOther Translations
phrase formuleren; fraseren; in een formule brengen; inkleden; verbaliseren; verwoorden

Wiktionary Translations for bepaling:

bepaling
noun
 1. een voorwaarde
bepaling
noun
 1. appendage

Cross Translation:
FromToVia
bepaling condition; stipulation; provision; proviso; term; requirement conditionnature, état ou qualité d’une chose ou d’une personne.

Related Translations for bepaling