Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. bevrijden van belegeraars:


Dutch

Detailed Translations for bevrijden van belegeraars from Dutch to English

bevrijden van belegeraars:

bevrijden van belegeraars verb

 1. bevrijden van belegeraars (verlossen; ontzetten)
  to redeem; to release; to deliver; to rescue; to set free
  • redeem verb (redeems, redeemed, redeeming)
  • release verb (releases, released, releasing)
  • deliver verb (delivers, delivered, delivering)
  • rescue verb (rescues, rescued, rescuing)
  • set free verb (sets free, set free, setting free)

Translation Matrix for bevrijden van belegeraars:

NounRelated TranslationsOther Translations
redeem afbetalen; aflossen; goedmaken
release amnestie; bevrijding; invrijheidstelling; kwijtschelding; loslating; losraken; ontzetting; redding; uitlaat; uitlaatpijp; verlossing; versie; vlampijp; vrijlating; vrijmaking; zaligheid
rescue bevrijding; ontzet; ontzetting; redding; verlossing; vrijmaking; zaligheid
VerbRelated TranslationsOther Translations
deliver bevrijden van belegeraars; ontzetten; verlossen aanleveren; afgeven; afleveren; bestellen; bezorgen; bijgaand leveren; bijleveren; brengen; geven; inleveren; leveren; overhandigen; rondbrengen; schenken; ter wereld brengen; thuisbezorgen; toeleveren; verlenen; verstrekken
redeem bevrijden van belegeraars; ontzetten; verlossen aflossen; herstellen; in orde brengen; in orde maken; inlossen; losgeld betalen; loskopen; vrijkopen
release bevrijden van belegeraars; ontzetten; verlossen afhelpen; amnestie verlenen; bevrijden; bevrijden van; detacheren; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; lanceren; laten gaan; laten opstijgen; loskomen; loskrijgen; loslaten; losmaken; loswerken; ontheffen; ontslaan; ontsnappen; op de markt brengen; openen; openstellen; oplaten; scheiden; toegankelijk maken; uitgeven; uitsturen; van de boeien ontdoen; van last bevrijden; verlossen; verzenden; vrijgeven; vrijkomen; vrijlaten; wegsturen; wegzenden; zich bevrijden
rescue bevrijden van belegeraars; ontzetten; verlossen redden
set free bevrijden van belegeraars; ontzetten; verlossen bevrijden; detacheren; in vrijheid stellen; laten gaan; loskrijgen; loslaten; losmaken; loswerken; niet vasthouden; scheiden; van de boeien ontdoen; vrijlaten

Related Translations for bevrijden van belegeraars