Dutch

Detailed Translations for charter from Dutch to English

charter:

charter [het ~] noun

  1. het charter (oorkonde; diploma; certificaat)
    the diploma; the certificate; the certificate of qualification; the license; the brevet; the declaration; the charter; the licence
  2. het charter (bevrachtingsovereenkomst)
    the chartering
  3. het charter (chartervliegtuig)
    the charter plane

Translation Matrix for charter:

NounRelated TranslationsOther Translations
brevet certificaat; charter; diploma; oorkonde brevet; licentie
certificate certificaat; charter; diploma; oorkonde acte; akte; attest; beveiligingscertificaat; bewijs; bewijsstuk; brevet; briefje; bul; certificaat; digitaal certificaat; diploma; getuigschrift; licentie; referentie; universiteitsdiploma
certificate of qualification certificaat; charter; diploma; oorkonde bul; universiteitsdiploma
charter certificaat; charter; diploma; oorkonde aanwijzing; acte; akte; bewijsstuk; gildebrief; handvest; richtlijn; statuut
charter plane charter; chartervliegtuig huurvliegtuig
chartering bevrachtingsovereenkomst; charter bevrachting; charteren; huren van persoon; inhuren; vracht
declaration certificaat; charter; diploma; oorkonde aangeven; aangifte; aangifteformulier; aankondiging; afkondiging; bekendmaking; declaratie; definiëring; kennisgeving; mededeling; melding; meningsuiting; omissie; omschrijving; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uitlating; verklaring; verkondiging; weglating
diploma certificaat; charter; diploma; oorkonde bul; diploma; universiteitsdiploma
licence certificaat; charter; diploma; oorkonde autorisatie; brevet; fiat; licentie; machtiging; rijbewijs; toestemming; vergunning; vergunningsrecht; volmacht; vrijbrief; vrijgeleide
license certificaat; charter; diploma; oorkonde autorisatie; brevet; fiat; licentie; machtiging; rijbewijs; toestemming; vergunning; vergunningsrecht; volmacht; vrijbrief; vrijgeleide
VerbRelated TranslationsOther Translations
charter afhuren; charteren; huren

Related Words for "charter":