Summary


Dutch

Detailed Translations for decreteren from Dutch to English

decreteren:

decreteren verb (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)

 1. decreteren (verordonneren; opdragen; bevelen; )
  to dedicate; to commission; to decree; to devote; to order; to dictate; to charge; to rule; to exert power; to force; to command
  • dedicate verb (dedicates, dedicated, dedicating)
  • commission verb (commissions, commissioned, commissioning)
  • decree verb (decrees, decreed, dercreeing)
  • devote verb (devotes, devoted, devoting)
  • order verb (orders, ordered, ordering)
  • dictate verb (dictates, dictated, dictating)
  • charge verb (charges, charged, charging)
  • rule verb (rules, ruled, ruling)
  • exert power verb (exerts power, exerted power, exerting power)
  • force verb (forces, forced, forcing)
  • command verb (commands, commanded, commanding)
 2. decreteren (uitvaardigen; afkondigen)
  to decree; to ordain; to order
  • decree verb (decrees, decreed, dercreeing)
  • ordain verb (ordains, ordained, ordaining)
  • order verb (orders, ordered, ordering)
 3. decreteren (afkondigen; ordonneren; verordenen; verordineren)
  to proclaim; to give notice of; to call
  • proclaim verb (proclaims, proclaimed, proclaiming)
  • give notice of verb (gives notice of, gave notice of, giving notice of)
  • call verb (calls, called, calling)
 4. decreteren (afkondigen)
 5. decreteren (bevelen; gelasten; opdragen; )
  to order; to command; to charge
  • order verb (orders, ordered, ordering)
  • command verb (commands, commanded, commanding)
  • charge verb (charges, charged, charging)

Conjugations for decreteren:

o.t.t.
 1. decreteer
 2. decreteert
 3. decreteert
 4. decreteren
 5. decreteren
 6. decreteren
o.v.t.
 1. decreteerde
 2. decreteerde
 3. decreteerde
 4. decreteerden
 5. decreteerden
 6. decreteerden
v.t.t.
 1. heb gedecreteerd
 2. hebt gedecreteerd
 3. heeft gedecreteerd
 4. hebben gedecreteerd
 5. hebben gedecreteerd
 6. hebben gedecreteerd
v.v.t.
 1. had gedecreteerd
 2. had gedecreteerd
 3. had gedecreteerd
 4. hadden gedecreteerd
 5. hadden gedecreteerd
 6. hadden gedecreteerd
o.t.t.t.
 1. zal decreteren
 2. zult decreteren
 3. zal decreteren
 4. zullen decreteren
 5. zullen decreteren
 6. zullen decreteren
o.v.t.t.
 1. zou decreteren
 2. zou decreteren
 3. zou decreteren
 4. zouden decreteren
 5. zouden decreteren
 6. zouden decreteren
en verder
 1. ben gedecreteerd
 2. bent gedecreteerd
 3. is gedecreteerd
 4. zijn gedecreteerd
 5. zijn gedecreteerd
 6. zijn gedecreteerd
diversen
 1. decreteer!
 2. decreteert!
 3. gedecreteerd
 4. decreterend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for decreteren:

NounRelated TranslationsOther Translations
call aanroepen; bellen; belletje; convocatie; geluidssein; geluidssignaal; lokroep; loktoon; opbellen; oproep; oproeping; praaien; telefonisch bericht; telefoontje
charge aanklacht; beschuldiging; electrische lading; lading; proces verbaal; rapport; tenlastelegging; toeslag; verklaring
command aanvoeren; aanvoering; aanwijzing; autoriteit; beheersing; bevel; bevelschrift; commando; consigne; dienstorder; dwangbevel; gebod; gezag; heerschappij; instructie; leiding; macht; mate van bekwaamheid; opdracht; oppperbevel; order; taak; voorgaan; voorschrift
commission aanstelling; afsluitpremie; afsluitprovisie; benoeming; bevelschrift; commissie; installatie; lastbrief; makelaarsprovisie; mandaat; officiersaanstelling; provisie
decree afkondiging; arrest; beslissing; besluit; besluiten; decreet; maatregel; raadsbesluit; regeringsbesluit; schikking; uitvaardiging; voorziening
force aandrijfkracht; aandrijving; drijfkracht; forceren; geweld; heir; kracht; krijgsmacht; leger; legermacht; macht; mankracht; motor; opdringen; strijdmacht; stuwkracht; troepenmacht; vermogen
order aanwijzing; bestelling; bevel; bevelschrift; bezorging; commando; consigne; decoratie; dienstorder; dwangbevel; ereteken; gebod; instructie; lastbrief; lintje; mandaat; onderscheiding; onderscheidingsteken; opdracht; orde; order; overhandiging; regelmaat; ridderorde; taak; voorschrift; z-volgorde
rule bewind; dienstvoorschrift; filter; gezag; macht; overheersing; regel; regentschap; regeringsstelsel; regime; reglement; richtlijn; richtsnoer; staatsbestel; stelregel; voorschrift; wetmatigheid
VerbRelated TranslationsOther Translations
call afkondigen; decreteren; ordonneren; verordenen; verordineren aanbellen; aanroepen; bellen; benoemen; bestempelen; betitelen; bijeenroepen; bonzen; convoceren; een naam geven; erbij halen; erbij roepen; iemand opbellen; luiden; noemen; opbellen; praaien; roepen; samenroepen; telefoontje plegen; vernoemen
charge bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren aanklagen; beschuldigen; betichten; bevelen; casseren; chargeren; dicteren; factureren; gebieden; gelasten; in rekening brengen; incrimineren; overdrijven; ten laste leggen; tenlaste leggen; verdacht maken; verdenken; voorschrijven
command bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren aanvoeren; besturen; bevel voeren over; commanderen; leiden; leiding geven; leidinggeven; managen; voorzitten
commission bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren
decree afkondigen; bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; uitvaardigen; verordenen; verordonneren
dedicate bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren toewijden
devote bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren toewijden
dictate bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren dicteren; een brief dicteren; gebieden; gelasten; ingeven; voorschrijven
exert power bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren gezaghebben; heersen; macht uitoefenen; overheersen; regeren
force bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren doordrijven; dwingen; dwingen te doen; forceren; noodzaken tot; opdringen
give notice of afkondigen; decreteren; ordonneren; verordenen; verordineren aanschrijven; aanzeggen; kennis geven; konde doen
ordain afkondigen; decreteren; uitvaardigen bevelen; dicteren; gebieden; gelasten; voorschrijven
order afkondigen; bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; uitvaardigen; verordenen; verordonneren aanrukken; aanvoeren; bestellen; bevel voeren over; bevelen; catalogiseren; classificeren; commanderen; dicteren; een brief dicteren; gebieden; gelasten; gezaghebben; heersen; ingeven; leiden; leidinggeven; macht uitoefenen; ordenen; orderen; organiseren; overheersen; rangordenen; rangschikken; regelen; regeren; schikken; voorschrijven
proclaim afkondigen; decreteren; ordonneren; verordenen; verordineren aankondigen; afkondigen; afroepen; annonceren; bekendmaken; namen afroepen; omroepen; proclameren
rule bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren gezaghebben; heersen; heersen van griep; macht uitoefenen; overheersen; regeren; verspreiden van ziekte
to declare afkondigen; decreteren
to decree afkondigen; decreteren
to ordain afkondigen; decreteren
ModifierRelated TranslationsOther Translations
devote bemind; dierbaar; geliefd; lief; toegenegen

Wiktionary Translations for decreteren:

decreteren
verb
 1. bij decreet vaststellen