Dutch

Detailed Translations for fiat from Dutch to English

fiat:

fiat [het ~] noun

  1. het fiat (machtiging; autorisatie; volmacht; toestemming)
    the authorization; the power of attorney; the approval; the mandate; the fiat; the authority; the licence; the power; the license; the authorisation
  2. het fiat (permissie; goedkeuring; toestemming; akkoord; goedvinden)
    the permission; the acceptance; the allowance; the admission; the admittance; the granting; the access
  3. het fiat (autorisatie; toestemming; machtiging)
    the authorization; the authorisation

Translation Matrix for fiat:

NounRelated TranslationsOther Translations
acceptance akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming aanvaarden; aanvaarding; acceptatie; accepteren; innerlijke aanvaarding
access akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming entree; ingang; inlaat; toegang; toegangsweg; toelating
admission akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming bekennen; confessie; entree; erkenning; ingang; inlaat; toegang; toegeving; toelating
admittance akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming entree; ingang; inlaat; toegang; toelating
allowance akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming aftrek; aftrekking; arbeidsloon; bezoldiging; deductie; gage; gunning; honorarium; licentie; loon; salaris; soldij; subsidie; tegemoetkoming; toelage; traktement; verdienste; vergunning; vermindering; wedde
approval autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht accoord; afspraak; akkoord; bijval; goedkeuring; goedkeuringsactiviteit; homologatie; instemming; overeenkomst; regeling; schikking; toestemming
authorisation autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht bekrachtiging; bevestiging; ratificering
authority autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht autoriteit; bevoegd zijn; bevoegdheid; deskundige; expert; geven van volmacht; gezag; gezaghebber; gezagsdrager; gezagsorgaan; heerschappij; instantie; kracht; lastbrief; lastgeving; licentie; macht; mandaat; procuratie; specialist; vakkundige; vergunning; vermogen; volmacht
authorization autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht autorisatie; bekrachtiging; bevestiging; ratificering
fiat autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht
granting akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming afgifte; gegevensverstrekking; uitdeling; uitgaaf; uitgifte; uitreiking; verstrekking
licence autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht brevet; certificaat; charter; diploma; licentie; oorkonde; rijbewijs; vergunning; vergunningsrecht; vrijbrief; vrijgeleide
license autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht brevet; certificaat; charter; diploma; licentie; oorkonde; rijbewijs; vergunning; vergunningsrecht; vrijbrief; vrijgeleide
mandate autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht bevelschrift; geven van volmacht; lastbrief; lastgeving; licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht
permission akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming afspraak; akkoord; bekrachtiging; goedkeuring; instemming; licentie; machtiging; overeenkomst; ratificering; regeling; schikking; toestemming; vergunning
power autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht autoriteit; autoriteiten; bevoegd zijn; bevoegdheid; capaciteit; dynamiek; electrische stroom; energie; felheid; fiksheid; gezag; gezaghebbers; heerschappij; kracht; macht; mogendheden; mogendheid; sterkte; stroom; vermogen
power of attorney autorisatie; fiat; machtiging; toestemming; volmacht volmacht
VerbRelated TranslationsOther Translations
access toegang verkrijgen tot

Wiktionary Translations for fiat: