Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. hartgrondig:


Dutch

Detailed Translations for hartgrondig from Dutch to English

hartgrondig:

hartgrondig adj

  1. hartgrondig

Translation Matrix for hartgrondig:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
heartfelt hartgrondig diepgevoeld; goedbedoeld; innig; ongeveinsd; oprecht; welgemeend
hearty hartgrondig hartelijk; minnelijk; vriendelijk
sincere hartgrondig braaf; eerlijk; ernstig; gemeend; heel erg; onbewimpeld; ongeveinsd; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; ronduit; serieus; vol ernst; vrij; vrijelijk; vrijuit; werkelijk menend
ModifierRelated TranslationsOther Translations
whole-hearted hartgrondig

Related Words for "hartgrondig":

  • hartgrondigst, hartgrondigste, hartgrondige