Dutch

Detailed Translations for kleinste from Dutch to English

kleinste:


Translation Matrix for kleinste:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
fewest allerminste; geringste; kleinste; minste
ModifierRelated TranslationsOther Translations
least allerminste; geringste; kleinste; minste minst
littlest kleinste; miniemste jongst
lowest allerminste; geringste; kleinste; minste benedenste; laagst; laagste; onderste; slechtste
slightest allerminste; geringste; kleinste; minste
smallest allerminste; geringste; kleinste; miniemste; minste jongst; kleinst

Related Words for "kleinste":


kleinste form of klein:


Translation Matrix for klein:

NounRelated TranslationsOther Translations
diminutive verkleinwoord
inferior inferieur; mindere; ondergeschikte
little beetje
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
diminutive klein; ondermaats; van geringe afmeting
inadequate klein; ondermaats; van geringe afmeting betreurenswaardig; jammer; jammerlijk; onbevredigend; ontoereikend; onvoldoende; sneu; spijtig; teleurstellend
inferior klein; ondermaats; van geringe afmeting arm; bijkomstig; incapabel; incompetent; inferieur; minderwaardig; onbekwaam; ondergeschikt; onderhorig; ondermaats; onderworpen; ondeugdelijk; ongeschikt; slecht; tweederangs; zwak
little gering; luttel; miniem; minimaal; minste; weinig
low-grade klein; ondermaats; van geringe afmeting
middling klein; ondermaats; van geringe afmeting
minuscule klein; ondermaats; van geringe afmeting petieterig
short klein; ondermaats; van geringe afmeting
shortish klein; ondermaats; van geringe afmeting
small in geringe mate; klein; ondermaats; van geringe afmeting eng; gering; luttel; miniem; minimaal; minste; nauw; smal; smalletjes; van geringe breedte; weinig
tiny klein; ondermaats; van geringe afmeting petieterig
to a limited extent in geringe mate; klein
to a small extent in geringe mate; klein
undersized klein; ondermaats; van geringe afmeting
OtherRelated TranslationsOther Translations
little weinig
ModifierRelated TranslationsOther Translations
little klein; ondermaats; van geringe afmeting ongemeen; ongewoon; raar; schaars; uitzonderlijk; uniek; zelden; zeldzaam
middling matig; middelmatig
short bruusk; eindig; kortaf; nors; onzacht; vergankelijk; voorbijgaand

Related Words for "klein":


Antonyms for "klein":


Related Definitions for "klein":

 1. jong1
  • je bent nog te klein om zo lang op te blijven1
 2. wie of wat weinig ruimte inneemt1
  • ze is klein voor haar leeftijd1

Wiktionary Translations for klein:

klein
adjective
 1. van geringe grootte
klein
noun
 1. lower case letters, collectively
adjective
 1. very young
 2. (of a sibling) younger
 3. small in size
 4. very small
 5. of a person, of comparatively little height
 6. short, less than
 7. not large
 8. young
 9. small, little

Cross Translation:
FromToVia
klein little; small klein — von geringem Ausmaß
klein short bref — Petit de taille
klein small; little; young petit — De taille réduite.
klein little; young; kid petit — Jeune.

Related Translations for kleinste