Dutch

Detailed Translations for mate from Dutch to English

mate:

mate [de ~] noun

 1. de mate (kwantiteit)
  the extent; the intensity; the degree
 2. de mate (gradatie; graad)
  the degree; the level
 3. de mate (grootte; dimensie; omvang; )
  – hoe groot het is 1
  the dimension; the size; the extent; the measure; the circumference

Translation Matrix for mate:

NounRelated TranslationsOther Translations
circumference afmeting; dimensie; formaat; grootte; maat; mate; omvang cirkelomtrek; omtrek; vorm
degree graad; gradatie; kwantiteit; mate graad; militaire rang; thermometergraad; warmtegraad
dimension afmeting; dimensie; formaat; grootte; maat; mate; omvang dimensie
extent afmeting; dimensie; formaat; grootte; kwantiteit; maat; mate; omvang gebied; omvang
intensity kwantiteit; mate dynamiek; energie; felheid; fiksheid; gedrevenheid; heftigheid; hevigheid; intensiteit; kracht; sterkte; veldsterkte
level graad; gradatie; mate afgraven; afgraving; dimensieniveau; echelon; etage; gehalte; geleding; graad; laag; niveau; peil; plan; stand; verdieping; vlak; vlak maken; waterpas; woonlaag
measure afmeting; dimensie; formaat; grootte; maat; mate; omvang beslissing; gematigdheid; ingetogenheid; maatbeker; maateenheid; maatregel; maatstaf; matigheid; norm; raadsbesluit; schikking; standaard; stemmigheid; voorziening
size afmeting; dimensie; formaat; grootte; maat; mate; omvang aantal; figuur; gedaante; gestalte; grootte in de ruimte; hoeveelheid; inhoud; kwantiteit; lichaamspostuur; postuur; volume; vorm
- maat
VerbRelated TranslationsOther Translations
level afplatten; effenen; gelijk trekken; gelijkmaken; nivelleren; platmaken; vereffenen; verrekenen; vlak maken
measure diepte bepalen; meten; opmeten; peilen
size grootte wijzigen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
level effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit; waterpas

Related Words for "mate":


Synonyms for "mate":


Related Definitions for "mate":

 1. hoe groot het is1
  • in zekere mate heeft hij gelijk1

Wiktionary Translations for mate:

mate
noun
 1. range of values or locations
 2. amount, proportion, extent

Cross Translation:
FromToVia
mate extent Umfang — Ausmaß
mate degree; grade degréespace compris entre deux marches d’un escalier.
mate measure; measurement mesure — Dimension (sens général)
mate cut; height; stature; figure; waist; size; measure; measurement; bulk; dimension; breadth; scale; scope; extent; range taillecoupe ; manière dont on couper certaines choses, dont elles tailler.

mate form of mat:

mat adj

 1. mat (niet uitbundig)
  dull
  – lacking in liveliness or animation 2
  • dull adj
   • he was so dull at parties2
   • a dull political campaign2
   • a large dull impassive man2
   • dull days with nothing to do2
   • how dull and dreary the world is2
   • fell back into one of her dull moods2
  languid
  – lacking spirit or liveliness 2
  • languid adj
   • a languid mood2
   • a languid wave of the hand2
  tired
  – depleted of strength or energy 2
  • tired adj
   • tired mothers with crying babies2
   • too tired to eat2
  weary
  – physically and mentally fatigued 2
 2. mat (gematteerd)
 3. mat (flets)
  matt; dull
 4. mat (glansloos; dof; beslagen)
  mat; misty; dull; frosted
 5. mat (niet helder; dof; flets)
  dull
 6. mat (versuft; soezerig; suf; )
 7. mat (futloos; slap; lusteloos; lamlendig)

mat [de ~ (m)] noun

 1. de mat (onderzetter; matje; onderlegger; placemat; tafelmatje)
  the coaster; the mat; the table-mat; the stand
 2. de mat (grasmat; gras)
  the grass; the grassed surface; the rush-bottom
 3. de mat (vloermat)
  the door-mat

Translation Matrix for mat:

NounRelated TranslationsOther Translations
coaster mat; matje; onderlegger; onderzetter; placemat; tafelmatje bierviltje; kelkenbakje; kustvaarder; onderzetter
door-mat mat; vloermat
grass gras; grasmat; mat ganja; gazon; grasmat; grasperk; grastapijt; grasveld; hennep; marihuana; stuff; weed; wied; wiet
grassed surface gras; grasmat; mat
mat mat; matje; onderlegger; onderzetter; placemat; tafelmatje kelkenbakje; onderleggers; onderzetter; onderzetters; placemats; tafelmatjes
rush-bottom gras; grasmat; mat
soporific slaapdrank; slaapmiddel
stand mat; matje; onderlegger; onderzetter; placemat; tafelmatje bewering; denkbeeld; driepoot; getuigenbank; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; inzicht; kraam; kraampje; lezing; mening; onderstel; oordeel; opinie; opvatting; poot; positie; sokkel; staander; stalletje; stand; stand op jaarbeurs; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; visie; voet; voetstuk; zienswijze; zuilvoet
table-mat mat; matje; onderlegger; onderzetter; placemat; tafelmatje onderleggers; onderzetters; placemats; tafelmatjes
VerbRelated TranslationsOther Translations
mat knokken; matten; strijden; vechten
stand doorleven; doorstaan; dragen; dulden; harden; staan; uithouden; uitzingen; velen; verdragen; verduren; verteren; volhouden
weary moe worden; vermoeien
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
dopey daas; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft
dozy daas; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft doezelig; soezerig; suf
drained futloos; lamlendig; lusteloos; mat; slap
drowsy daas; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft doezelig; dommelig; lodderig; slaperig; soezerig; soezig; suf; suffig; versuft
dull beslagen; daas; dof; flets; geesteloos; glansloos; mat; niet helder; niet uitbundig; soezerig; suf; versuft achterlijk; afgestompt; afgezaagd; afstompend; bleekrood; bokkig; bot; breinloos; dom; duf; dwars; eentonig; ellendig; geestdodend; geesteloos; grauw; hersenloos; idioot; koppig; langdraadig; langdradig; langwijlig; lastig; melig; mistroostig; monotoon; onbenullig; ongeanimeerd; onnozel; onscherp; onverstandig; rot; saai; saaie; slaapverwekkend; smakeloos; somber; stijfhoofdig; stijlloos; stom; stompzinnig; stupide; suf; taai; triest; troosteloos; vaalrood; verstandeloos; vervelend; vreugdeloos; weerbarstig; weerspannig; zonder afleiding; zouteloos
frosted beslagen; dof; gematteerd; glansloos; mat; niet uitbundig geglaceerd; geglazuurd; ingevroren; vastgevroren
languid futloos; lamlendig; lusteloos; mat; niet uitbundig; slap langzaam; lijzig; log; loom; sloom; traag
listless futloos; lamlendig; lusteloos; mat; slap energieloos; futloos; hangerig; lamlendig; landerig; langzaam; lijzig; log; loom; lusteloos; slap; sloom; traag
mat beslagen; dof; glansloos; mat grauwkleurig; grijs
matt flets; mat
matted gematteerd; mat
mindless daas; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft bokkig; dom; dwars; koppig; langdradig; nutteloos; onverstandig; onzinnig; saai; stijfhoofdig; stom; suf; taai; weerbarstig; weerspannig; zinloos; zonder afleiding
misty beslagen; dof; glansloos; mat beneveld; dampachtig; dampig; flauw; mistig; nevelachtig; nevelig; onduidelijk; onhelder; troebel; vaag; vaag zichtbaar; vagelijk; wazig
muzzy daas; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft dwaas; eigenaardig; gek; maf; mal; typisch; vaag; vaag zichtbaar; vreemd; wazig
powdered gematteerd; mat
sleepy daas; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft doezelig; slaapdronken; soezerig; soezig; suf
soporific daas; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft doezelig; slaapverwekkend; slaapwekkend; soezerig; suf
stupefied daas; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft bokkig; dwars; koppig; met de mond vol tanden; met open mond; sprakeloos; stijfhoofdig; verbaasd; verbijsterd; verbluft; verdoofd; verstomd; verwonderd; weerbarstig; weerspannig
tired mat; niet uitbundig beu; gaar; moe; uitgeput; vermoeid
weary mat; niet uitbundig gaar; moe; vermoeid
- dof
ModifierRelated TranslationsOther Translations
dusted gematteerd; mat
staggered daas; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft beduusd; met de mond vol tanden; met open mond; ontdaan; onthutst; ontsteld; ontzet; overbluft; overdonderd; perplex; sprakeloos; stomverbaasd; verbaasd; verbijsterd; verbluft; verbouwereerd; verstomd; verwonderd
washed out futloos; lamlendig; lusteloos; mat; slap blank; bleek; flauw; flets; pips; verschoten; wit; wit van huidskleur

Related Words for "mat":


Synonyms for "mat":


Antonyms for "mat":


Related Definitions for "mat":

 1. zonder glans1
  • ik laat mijn foto's altijd mat afdrukken1
 2. rechthoekig vloerkleedje van biezen of touw1
  • er ligt een dikke mat voor de deur1
 3. stilletjes, niet levendig1
  • Bas is zo mat vandaag, hij is vast ziek1

Wiktionary Translations for mat:

mat
adjective
 1. not reflective of light
 2. spiritless, dispirited, disheartened, not lively
 3. not shiny
noun
 1. athletics: protective pad
 2. protector
 3. foot wiping device or floor covering
 4. conclusive victory in a game of chess
interjection
 1. said when making the conclusive move in chess

Cross Translation:
FromToVia
mat blunt terne — Qui n’a pas l’éclat qu’il doit avoir, ou qui en a peu en comparaison d’une autre chose.

Related Translations for mate