Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. menigte:
 2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for menigte from Dutch to English

menigte:

menigte [de ~ (m)] noun

 1. de menigte (bende; schare; massa; )
  the crowd; the herd; the clutter; the bunch; the troop; the wattle; the lot; the heap; the gang; the troupe; the load; the party; the pack
 2. de menigte (groep mensen; massa)
  the crowd
 3. de menigte (mensenmassa; massa; drom; troep)
  the crowd; the group

Translation Matrix for menigte:

NounRelated TranslationsOther Translations
bunch bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare accumulatie; bende; bepaalde hoeveelheid; berg; bosje; bundel; groep; hoop; kluit; partij; samenscholing; schoof; troep
clutter bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare accumulatie; bende; groep; hoop; massa; opeenhoping; ophoping; samenscholing; selectie; sortering; stel; troep; verzameling
crowd bende; drom; groep mensen; hoop; horde; massa; menigte; mensenmassa; schare; troep accumulatie; bende; berg; drom; drukte; groep; grote menigte; hoop; horde; kluit; kudde; massa; meute; oploopje; samenkomst; samenscholing; schaar; schare; toeloop; troep; veel mensen; volksmenigte
gang bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare accumulatie; bende; groep; groep jongeren; hoop; horde; legers; manschappen; meute; partij; ploeg; samenscholing; team; troep
group drom; massa; menigte; mensenmassa; troep aantal personen bijeen; categorie; classificatie; distributiegroep; distributielijst; gezelschap; groep; groep contactpersonen; groep mensen; klasse; oploopje; partij; ploeg; samenkomst; team; toeloop
heap bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare aardig wat; accumulatie; berg; grote hoeveelheid; heap; hoop; kluit; knoeiboel; massa; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; opstapeling; overvloed; rommel; stapel; troep; warboel; warhoop; warwinkel; zootje
herd bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare drom; horde; kudde; massa; schaar; schare; troep
load bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare accumulatie; belading; belasting; berg; grote hoeveelheid; hinder; hoop; lading; last; massa; moeite; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; overlast; overvloed; soesa; stapel; vracht; vrachtgoed; vrachtje
lot bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare aardig wat; berg; borg; bouwterrein; bouwwerk; cautie; garantie; gebied; gebouw; grote hoeveelheid; hoeveelheid; hoop; kavel; kluit; levenslot; lot; lotsbestemming; massa; noodlot; onderpand; ongelukkig lot; overvloed; pand; partij; perceel; terrein; waarborg; waarborging; waarborgsom
pack bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare accumulatie; bagage; bepakking; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling
party bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare aantal personen bijeen; accumulatie; bende; ceremonie; factie; feest; feestelijkheid; feestje; festijn; festiviteit; fuif; gezelschap; groep; hoop; partij; partijtje; party; ploeg; politieke partij; samenscholing; team; troep; viering
troop bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare
troupe bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare ensemble; gezelschap; groep; theaterensemble; theatergroep; toneelgezelschap
wattle bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare
VerbRelated TranslationsOther Translations
group arrangeren; classificeren; groep; groeperen; indelen; ordenen; rangeren; rangschikken; schiften; sorteren; systematiseren; uitzoeken
heap bestormen; overstelpen
herd beschermen; beschutten; hoeden; in bescherming nemen; verdedigen
load beladen; bevrachten; bezwaren; geweer laden; gewicht toevoegen; inladen; laden; opladen elektriciteit; opnieuw laden; verzwaren; zwaarder maken
lot kavelen; verdelen; verkavelen
pack comprimeren; emballeren; inpakken; inwikkelen; samendrukken; samenpersen; verpakken
party celebreren; feesten; feestvieren; vieren

Related Words for "menigte":


Wiktionary Translations for menigte:

menigte
noun
 1. een grote groep mensen dicht op elkaar
menigte
noun
 1. unruly group of people
 2. group of people
 3. A large gathering of people
 4. group having a common purpose or opinion
 5. any multitude
 6. -
 7. a mass of people or animals in turmoil

Cross Translation:
FromToVia
menigte crowd Menschenmenge — größere Ansammlung von Personen
menigte crowd; mass; bunch; tons of; multitude foule — multitude de gens
menigte mass; lot; lump; crowd; heap; multitude; pile; accumulation; body; swarm; ground masseamas de plusieurs parties qui faire corps ensemble.

Related Translations for menigte