Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. met de nagels krabbelen:


Dutch

Detailed Translations for met de nagels krabbelen from Dutch to English

met de nagels krabbelen:

met de nagels krabbelen [znw.] noun

  1. met de nagels krabbelen (krabbelen; gekrabbel)
    the scribbling; the scratch with the nails; the scrawl

Translation Matrix for met de nagels krabbelen:

NounRelated TranslationsOther Translations
scratch with the nails gekrabbel; krabbelen; met de nagels krabbelen
scrawl gekrabbel; krabbelen; met de nagels krabbelen aantekening; briefje; gekladder; gekrabbel; hanenpoot; hanenpoten; kattebelletje; kladbriefje; kladje; krabbel; krabbelbriefje; noot; notitie; opschrijving; prulgeschrift; schrijfsel; slecht handschrift
scribbling gekrabbel; krabbelen; met de nagels krabbelen aantekening; briefje; kattebelletje; kladbriefje; kladje; krabbel; krabbelbriefje; schrijfsel
VerbRelated TranslationsOther Translations
scrawl kalken; kladden; krabbelen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
scribbling krabbelig

Related Translations for met de nagels krabbelen