Dutch

Detailed Translations for methode from Dutch to English

methode:

methode [de ~ (v)] noun

 1. de methode (manier; handelwijze; wijze; )
  the method; the way; the methodology; the manner; the mode; the course
 2. de methode (werkwijze; aanpak; arbeidsmethodiek; werkmethode)
  the method of working; the working method; the operation procedure; the procedure; the mode of operation; the method; the manufacturing process; the routine; the system
 3. de methode (procédé; aanpak)
  the procedure; the method
 4. de methode
  the method
  – In object-oriented programming, a named code block that performs a task when called. 1

Translation Matrix for methode:

NounRelated TranslationsOther Translations
course handelwijze; manier; methode; procedure; trant; wijs; wijze baan; beloop; cursus; cursusprogramma; diner; eten; gerecht; koers; kursus; leergang; leerprogramma; les; lesprogramma; lesuur; maal; maaltijd; onderricht; onderrichting; onderwijs; onderwijsprogramma; parcours; richting; route; schotel; studie
manner handelwijze; manier; methode; procedure; trant; wijs; wijze
manufacturing process aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze productieproces
method aanpak; arbeidsmethodiek; handelwijze; manier; methode; procedure; procédé; trant; werkmethode; werkwijze; wijs; wijze
method of working aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze
methodology handelwijze; manier; methode; procedure; trant; wijs; wijze methodiek
mode handelwijze; manier; methode; procedure; trant; wijs; wijze modus; tonaliteit; toonaard; toonsoort
mode of operation aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze
operation procedure aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze
procedure aanpak; arbeidsmethodiek; methode; procédé; werkmethode; werkwijze beleefdheidsbetuiging; gang van zaken; plichtpleging; procedure; procesvoering; toedracht
routine aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze ervaring; praktijk; routine; sleur
system aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze constitutie; gestel; stelsel; systeem
way handelwijze; manier; methode; procedure; trant; wijs; wijze afstand; baan; baanvak; etappe; pad; ronde; route; straat; straatweg; tournee; traject; weg
working method aanpak; arbeidsmethodiek; methode; werkmethode; werkwijze
- manier; wijze
VerbRelated TranslationsOther Translations
course voortvloeien uit
AdverbRelated TranslationsOther Translations
course verloop

Related Words for "methode":

 • methoden, methodes

Synonyms for "methode":


Related Definitions for "methode":

 1. hoe het gebeurt of hoe je het moet doen2
  • dit is een methode om te leren lezen2

Wiktionary Translations for methode:

methode
noun
 1. een werkwijze
methode
noun
 1. process by which a task is completed
 2. course of conduct, thought, occupation, or policy

Cross Translation:
FromToVia
methode method Methode — Art und Weise, wie man etwas tut, um ein Ziel zu erreichen
methode method; approach; avenue; technique; way méthodemanière de conduire sa pensée, de penser, de dire ou de faire quelque chose suivant certains principes et avec un certain ordre.

Related Translations for methode