Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. op de markt brengen:
 2. Wiktionary:
  • op de markt brengen → market


Dutch

Detailed Translations for op de markt brengen from Dutch to English

op de markt brengen:

op de markt brengen verb

 1. op de markt brengen (uitgeven; lanceren)
  to release; to launch; to start
  • release verb (releases, released, releasing)
  • launch verb (launches, launched, launching)
  • start verb (starts, started, starting)

Translation Matrix for op de markt brengen:

NounRelated TranslationsOther Translations
launch start
release amnestie; bevrijding; invrijheidstelling; kwijtschelding; loslating; losraken; ontzetting; redding; uitlaat; uitlaatpijp; verlossing; versie; vlampijp; vrijlating; vrijmaking; zaligheid
start aanvang; aanzet; begin; initiatief; inzet; opening; start
VerbRelated TranslationsOther Translations
launch lanceren; op de markt brengen; uitgeven laten opstijgen; oplaten
release lanceren; op de markt brengen; uitgeven afhelpen; amnestie verlenen; bevrijden; bevrijden van; bevrijden van belegeraars; detacheren; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; laten gaan; laten opstijgen; loskomen; loskrijgen; loslaten; losmaken; loswerken; ontheffen; ontslaan; ontsnappen; ontzetten; openen; openstellen; oplaten; scheiden; toegankelijk maken; uitsturen; van de boeien ontdoen; van last bevrijden; verlossen; verzenden; vrijgeven; vrijkomen; vrijlaten; wegsturen; wegzenden; zich bevrijden
start lanceren; op de markt brengen; uitgeven aanbinden; aanbreken; aandoen; aangaan; aanknopen; aanmaken; aanvangen; aanzetten; afreizen; beginnen; een begin nemen; heengaan; inleiden; inluiden; inschakelen; intreden; inzetten; omhoogkomen; ondernemen; op gang komen; openen; opstarten; opstijgen; opvliegen; starten; van start gaan; van wal gaan; van wal steken; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken

Wiktionary Translations for op de markt brengen:

op de markt brengen
verb
 1. to make available and promote

Related Translations for op de markt brengen