Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. remplaçant:


Dutch

Detailed Translations for remplaçant from Dutch to English

remplaçant:

remplaçant [de ~ (m)] noun

  1. de remplaçant (substituut)
    the substitute; the stand-in; the deputy; the delegate
  2. de remplaçant (surrogaat; vervangend middel)
    the surrogate; the palliative; the substitute

Translation Matrix for remplaçant:

NounRelated TranslationsOther Translations
delegate remplaçant; substituut afgevaardigde; gecommitteerde; gedelegeerde; gedeputeerde; gemachtigde; lasthebber; plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger; zaakgelastigde
deputy remplaçant; substituut afgevaardigde; gecommitteerde; gedelegeerde; gedeputeerde; hulpkracht; invaller; noodhulp; plaatsvervanger; representant; vertegenwoordiger
palliative remplaçant; surrogaat; vervangend middel lapmiddel
stand-in remplaçant; substituut hulpkracht; invaller; noodhulp
substitute remplaçant; substituut; surrogaat; vervangend middel herstelling; hulpkracht; invaller; invalster; noodhulp; omwisseling; plaatsvervanger; representant; reservist; substitutie; substituut; surrogaat; verruiling; vertegenwoordiger; vervangend product; vervanger; vervanging; vervangingsmiddel; verwisseling; wissel; wisselspeler
surrogate remplaçant; surrogaat; vervangend middel
VerbRelated TranslationsOther Translations
delegate afvaardigen; delegeren; deputeren
substitute aflossen; invallen; invallen voor iemand; remplaceren; vernieuwen; vervangen; verwisselen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
substitute loco-; plaatsvervangend; waarnemend
ModifierRelated TranslationsOther Translations
deputy adjunct; loco-; plaatsvervangend; waarnemend

Related Words for "remplaçant":