Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. schare:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for schare from Dutch to English

schare:

schare [de ~] noun

  1. de schare (menigte; bende; massa; )
    the crowd; the herd; the clutter; the bunch; the troop; the wattle; the lot; the heap; the gang; the troupe; the load; the party; the pack
  2. de schare (kudde; massa; horde; )
    the flock; the herd; the common herd; the mob; the horde; the drove; the crowd; the multitude

Translation Matrix for schare:

NounRelated TranslationsOther Translations
bunch bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare accumulatie; bende; bepaalde hoeveelheid; berg; bosje; bundel; groep; hoop; kluit; partij; samenscholing; schoof; troep
clutter bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare accumulatie; bende; groep; hoop; massa; opeenhoping; ophoping; samenscholing; selectie; sortering; stel; troep; verzameling
common herd drom; horde; kudde; massa; schaar; schare; troep
crowd bende; drom; hoop; horde; kudde; massa; menigte; schaar; schare; troep accumulatie; bende; berg; drom; drukte; groep; groep mensen; grote menigte; hoop; horde; kluit; massa; menigte; mensenmassa; meute; oploopje; samenkomst; samenscholing; toeloop; troep; veel mensen; volksmenigte
drove drom; horde; kudde; massa; schaar; schare; troep
flock drom; horde; kudde; massa; schaar; schare; troep gemeente
gang bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare accumulatie; bende; groep; groep jongeren; hoop; horde; legers; manschappen; meute; partij; ploeg; samenscholing; team; troep
heap bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare aardig wat; accumulatie; berg; grote hoeveelheid; heap; hoop; kluit; knoeiboel; massa; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; opstapeling; overvloed; rommel; stapel; troep; warboel; warhoop; warwinkel; zootje
herd bende; drom; hoop; horde; kudde; massa; menigte; schaar; schare; troep
horde drom; horde; kudde; massa; schaar; schare; troep horde; meute; troep
load bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare accumulatie; belading; belasting; berg; grote hoeveelheid; hinder; hoop; lading; last; massa; moeite; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; overlast; overvloed; soesa; stapel; vracht; vrachtgoed; vrachtje
lot bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare aardig wat; berg; borg; bouwterrein; bouwwerk; cautie; garantie; gebied; gebouw; grote hoeveelheid; hoeveelheid; hoop; kavel; kluit; levenslot; lot; lotsbestemming; massa; noodlot; onderpand; ongelukkig lot; overvloed; pand; partij; perceel; terrein; waarborg; waarborging; waarborgsom
mob drom; horde; kudde; massa; schaar; schare; troep gepeupel; grauw; plebs; rapaille; volksmenigte
multitude drom; horde; kudde; massa; schaar; schare; troep berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed; overvloedigheid; rijkelijkheid; volksmenigte
pack bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare accumulatie; bagage; bepakking; massa; opeenhoping; ophoping; selectie; sortering; stel; verzameling
party bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare aantal personen bijeen; accumulatie; bende; ceremonie; factie; feest; feestelijkheid; feestje; festijn; festiviteit; fuif; gezelschap; groep; hoop; partij; partijtje; party; ploeg; politieke partij; samenscholing; team; troep; viering
troop bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare
troupe bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare ensemble; gezelschap; groep; theaterensemble; theatergroep; toneelgezelschap
wattle bende; drom; hoop; horde; massa; menigte; schare
VerbRelated TranslationsOther Translations
heap bestormen; overstelpen
herd beschermen; beschutten; hoeden; in bescherming nemen; verdedigen
horde bijeenzamelen; opeenhopen; oppotten; sparen; vergaren; verzamelen
load beladen; bevrachten; bezwaren; geweer laden; gewicht toevoegen; inladen; laden; opladen elektriciteit; opnieuw laden; verzwaren; zwaarder maken
lot kavelen; verdelen; verkavelen
pack comprimeren; emballeren; inpakken; inwikkelen; samendrukken; samenpersen; verpakken
party celebreren; feesten; feestvieren; vieren
ModifierRelated TranslationsOther Translations
multitude van alles

Wiktionary Translations for schare:

schare
noun
  1. group of people

Cross Translation:
FromToVia
schare mass; lot; lump; crowd; heap; multitude; pile; accumulation; body; swarm; ground masseamas de plusieurs parties qui faire corps ensemble.