Dutch

Detailed Translations for sikkeneurig from Dutch to English

sikkeneurig:


Translation Matrix for sikkeneurig:

NounRelated TranslationsOther Translations
complaining beklag; gekanker; geklaag; gemekker; klacht indienen
grumbling gebrom; gegrom; gemopper; gepruttel; gesputter
lamenting gehuil; gejank; geween
wailing gehuil; gejammer; gejank; geweeklaag; geween
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
cantankerous chagrijnig; gemelijk; humeurig; knorrig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd chagrijnig; knorrig; korzelig; nors; nurks
capricious chagrijnig; gemelijk; humeurig; knorrig; nukkig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd grillig; nukkig; onberekenbaar; onvoorspelbaar; willekeurig; wispelturig
complaining chagrijnig; gemelijk; humeurig; knorrig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd beklagend; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; klagerig; lamenterend; negatief; weeklagend; zeurderig
crabbed chagrijnig; gemelijk; humeurig; knorrig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd chagrijnig; knorrig; korzelig; nors; nurks
crusty chagrijnig; gemelijk; humeurig; knorrig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd chagrijnig; knorrig; korzelig; nors; nurks
grumbling chagrijnig; gemelijk; humeurig; knorrig; nukkig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd brommerig; brommmerig; mopperig
grumpy chagrijnig; gemelijk; humeurig; knorrig; nukkig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd aangebrand; bokkig; brommerig; brommmerig; chagrijnig; dwars; gemelijk; gevoelig; humeurig; knorrig; koppig; korzelig; lichtgeraakt; mopperig; nors; nurks; stijfhoofdig; stuurs; weerbarstig; weerspannig; wrevelig
lamenting chagrijnig; gemelijk; humeurig; knorrig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; klagerig; lamenterend; weeklagend
moody chagrijnig; gemelijk; humeurig; knorrig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd gemelijk; knorrig; naargeestig; nurks; somber; stuurs; triest; troosteloos; wrevelig; zwaarmoedig
wailing chagrijnig; gemelijk; humeurig; knorrig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bad tempered chagrijnig; gemelijk; humeurig; knorrig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd
peevish chagrijnig; gemelijk; humeurig; knorrig; nukkig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd chagrijnig; gemelijk; knorrig; kregelig; kribbig; narrig; nurks; stuurs; wrevelig

Related Words for "sikkeneurig":

  • sikkeneurige