Dutch

Detailed Translations for snood from Dutch to English

snood:


Translation Matrix for snood:

NounRelated TranslationsOther Translations
cunning arglist; arglistigheid; doortraptheid; geraffineerdheid; geslepenheid; gewiekstheid; gladheid; leepheid; linkheid; listigheid; raffinement; sluwheid; snoodheid
low depressie; dieptepunt; diepterecord; emotionele crisis; laagtepunt; laagterecord; lage luchtdruk
scurvy scheurbuik
VerbRelated TranslationsOther Translations
foul bevuilen; vies maken; vuil maken
low loeien
mean bedoelen; beduiden; beogen; betekenen; ergens iets mee willen zeggen; inhouden; neerkomen op; ten doel hebben
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
covert achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem
cunning achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt arglistig; berekenend; doortrapt; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gewiekst; leep; link; listig; obsceen; schuin; slinks; sluw; vies; vunzig; zedeloos
foul achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem duivelachtig; duivels; kwaadaardig
indecent achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem aanstootgevend; aanstotelijk; amoreel; boers; hufterig; immoreel; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; onbetamelijk; oneerbaar; onfatsoenlijk; ongehoord; ongemanierd; ongepast; onhoffelijk; onpassend; ontaard; onwelgevoegelijk; onwelvoegelijk; onwelvoeglijk; onzedelijk; onzedig; zedeloos
jarring achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem
malicious achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; kwalijk; listig; slinks; snood; stiekem boosaardig; duivelachtig; duivels; gemeen; giftig; hatelijk; kwaadaardig; kwaadwillig; malicieus; met slechte intentie; slecht; stekelig; vals; venijnig; verraderlijk; vijandig
mean achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt banaal; bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; min; nagemaakt; onecht; onedel; onwaar; ploertig; slecht; vals; verachtelijk; vuig
nasty achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; kwalijk; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt banaal; donker; dubieus; duister; glibberig; grof; laag-bij-de-grond; lomp; misselijk; naar; obscuur; onguur; onpasselijk; onwel; pesterig; plat; platvloers; ploertig; schunnig; triviaal; verdacht; vunzig
offensive achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem aanstootgevend; aanstotelijk; aanvallend; agressief; boers; gewelddadig; grievend; hufterig; krenkend; kwetsend; lomp; offensief; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; ongemanierd; onhoffelijk; stotend
ribald achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem
scurvy achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem
secretive achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem
shrewd achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt berekenend; bij de pinken; clever; gehaaid; geslepen; gewiekst; goochem; kien; leep; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; sluw; snugger; spitsvondig; uitgekiend; uitgeslapen
slippery achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt glad; glibberig; obsceen; schuin; slipgevaarlijk; vies; vunzig; zedeloos
sneaky achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem
vicious achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt boos; boosaardig; gebelgd; gemeen; giftig; kwaad; kwaadaardig; kwaadwillig; malicieus; met slechte intentie; nijdig; slecht; vals; venijnig; verbolgen; verraderlijk; vertoornd; vicieus
vile achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt gemeen; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; laaghartigste; laagste; onedel
wicked kwalijk; snood boos; gebelgd; giftig; goddeloos; heilloos; kwaad; liederlijk; nijdig; onzedelijk; verbolgen; verderfelijk; verdorven; verregaand zedenloos; vertoornd
AdverbRelated TranslationsOther Translations
falsely achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem ten onrechte; vals; valselijk
on the sly achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem geniepig; in 't geniep
secretly achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem bedekt; geheim; heimelijk; in het geheim; in het geniep; op steelse wijze; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; verbloemd; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen; verstolen
sneakily achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem geheim; heimelijk; in 't geniep; in het geheim; in het geniep; steels; stiekem; verstolen
OtherRelated TranslationsOther Translations
foul vals spelen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bad achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem ernaast; fout; foutief; gemeen; min; mis; onjuist; onwaar; slap; slapjes; slecht; ten onrechte; vals; verkeerd
behind one's back achterbaks; geniepig; gluiperig; in het geniep; snood; stiekem
behind someone's back achterbaks; doortrapt; geniepig; gluiperig; in het geniep; listig; slinks; snood; stiekem
false achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt bedriegelijk; ernaast; fout; foutief; gefingeerd; gemeen; kwaadwillig; laag; leugenachtig; met slechte intentie; mis; nagemaakt; niet echt; onecht; onjuist; onwaar; onwaarachtig; slecht; ten onrechte; vals; verachtelijk; verkeerd
low achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt gemeen; kwaadwillig; laag; laaghangend; laagstaand; met slechte intentie; niet hoog; slecht; vals
sharp achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt adrem; bijdehand; bitter; gehaaid; gevat; gewiekst; giftig; intelligent; kien; kwaad; messcherp; nijdig; op afgebeten toon; pienter; puntig; raak; scherp; scherp gepunt; scherpgerand; schrander; schril; slim; snedig; snijdend; snugger; spits; spitsig; spitsvormig; toegespitst; uitgekookt; uitgeslapen; vlijmend; vlijmscherp; woedend; zeer boos
sly achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt arglistig; berekenend; bij de pinken; clever; doortrapt; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gewiekst; goochem; kien; leep; link; listig; loos; pesterig; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; slinks; sluw; snugger; spitsvondig; uitgekiend; uitgeslapen; vrij; zonder taak
underhand achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt gevaarlijk; heimelijk; onderhands; stilletjes; vals; verraderlijk

Related Words for "snood":


Wiktionary Translations for snood:

snood
adjective
  1. sly, cunning