Dutch

Detailed Translations for typering from Dutch to English

typering:

typering [de ~ (v)] noun

  1. de typering (kenschets; karakterisering)
    the typification; the characterization; the profile; the characterisation
  2. de typering (karakterisering; kenmerk; eigenschap; karakteristiek)
    the characteristic; the feature; the characterization; the character profile; the character description; the quality; the characterisation
  3. de typering (classificatie; karakterisering)
    the characterization; the classification; the placing; the characterisation

Translation Matrix for typering:

NounRelated TranslationsOther Translations
character description eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakterbeschrijving; karakterisering; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening
character profile eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakteromschrijving
characterisation classificatie; eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; kenschets; typering karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; profielschets
characteristic eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; stigma; trekje
characterization classificatie; eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; kenschets; typering karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; profielschets
classification classificatie; karakterisering; typering arrangement; categorie; classificatie; indeling; klasse; klassement; klassenindeling; klassenverdeling; klassering; opstelling; ordening; rangschikken; rangschikking; schikking
feature eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering eigenschap; functie; gelaatstrek; karaktereigenschap; karakteristiek; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; rubriek; stigma; trekje
placing classificatie; karakterisering; typering klassement; klassering; zetsels; zetten; zetwerk
profile karakterisering; kenschets; typering Windows Live Profile; profiel
quality eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bekwaamheid; capaciteit; eigenschap; geldelijk vermogen; gesteldheid; hoedanigheid; karaktereigenschap; karaktertrek; kwaliteit; motorvermogen; ter zake kundigheid; vermogen
typification karakterisering; kenschets; typering begripsbepaling; definitie; profielschets
VerbRelated TranslationsOther Translations
placing deponeren; neerleggen
profile profileren
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
characteristic illustratief; karakteristiek; kenmerkend; kenschetsend; specifiek; tekenend; typerend; typisch
quality kwaliteits-

Related Words for "typering":

  • typeringen