Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. uitgeven:
 2. uitgegeven:
 3. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for uitgeven from Dutch to English

uitgeven:

uitgeven verb

 1. uitgeven (op de markt brengen; lanceren)
  to release; to launch; to start
  • release verb (releases, released, releasing)
  • launch verb (launches, launched, launching)
  • start verb (starts, started, starting)
 2. uitgeven (spenderen; besteden)
  to spend; to pay
  • spend verb (spends, spent, spending)
  • pay verb (pays, paid, paying)
 3. uitgeven (uitbrengen)
  to publish
  • publish verb (publishes, published, publishing)
 4. uitgeven
  to issue
  – To release an item, or items, from inventory. 1
  • issue verb (issues, issued, issuing)

uitgeven [znw.] noun

 1. uitgeven (publiceren)
  the publishing; the publication

Translation Matrix for uitgeven:

NounRelated TranslationsOther Translations
issue actiepunt; afgifte; aflevering; editie; emissie; geval; issue; kwestie; punt; uitdeling; uitgaaf; uitgave; uitgifte; uitreiking; uitstoot; verstrekking; zaak
launch start
pay arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; loonzakje; salaris; salariëring; soldij; traktement; verdienste; wedde
publication publiceren; uitgeven aankondiging; afkondiging; artikel; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; stuk; uitgave; uitgifte; verkondiging
publishing publiceren; uitgeven publicatie; uitgave
release amnestie; bevrijding; invrijheidstelling; kwijtschelding; loslating; losraken; ontzetting; redding; uitlaat; uitlaatpijp; verlossing; versie; vlampijp; vrijlating; vrijmaking; zaligheid
start aanvang; aanzet; begin; initiatief; inzet; opening; start
VerbRelated TranslationsOther Translations
issue uitgeven openbaren; publiceren; uitbrengen
launch lanceren; op de markt brengen; uitgeven laten opstijgen; oplaten
pay besteden; spenderen; uitgeven afrekenen; bekostigen; belonen; betalen; bezoldigen; bijleggen; dokken; honoreren; lonen; meebetalen; salariëren; uitbetalen; vereffenen; verrekenen; voldoen
publish uitbrengen; uitgeven aantrekken; adverteren; openbaren; openen; openstellen; publiceren; toegankelijk maken; uitbrengen; vrijgeven; werven
release lanceren; op de markt brengen; uitgeven afhelpen; amnestie verlenen; bevrijden; bevrijden van; bevrijden van belegeraars; detacheren; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; laten gaan; laten opstijgen; loskomen; loskrijgen; loslaten; losmaken; loswerken; ontheffen; ontslaan; ontsnappen; ontzetten; openen; openstellen; oplaten; scheiden; toegankelijk maken; uitsturen; van de boeien ontdoen; van last bevrijden; verlossen; verzenden; vrijgeven; vrijkomen; vrijlaten; wegsturen; wegzenden; zich bevrijden
spend besteden; spenderen; uitgeven besteden; doorbrengen; doorjagen; iets uitgeven; opmaken; potverteren; slijten; verbruiken
start lanceren; op de markt brengen; uitgeven aanbinden; aanbreken; aandoen; aangaan; aanknopen; aanmaken; aanvangen; aanzetten; afreizen; beginnen; een begin nemen; heengaan; inleiden; inluiden; inschakelen; intreden; inzetten; omhoogkomen; ondernemen; op gang komen; openen; opstarten; opstijgen; opvliegen; starten; van start gaan; van wal gaan; van wal steken; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken
- besteden
OtherRelated TranslationsOther Translations
issue uitkomen; uitstromen

Synonyms for "uitgeven":


Related Definitions for "uitgeven":

 1. het ervoor gebruiken2
  • ik heb altijd veel geld aan boeken uitgegeven2
 2. laten drukken en verkopen2
  • Wolters geeft veel schoolboeken uit2
 3. zeggen dat je iemand anders bent2
  • hij geeft zich uit voor arts, maar hij is slager2

Wiktionary Translations for uitgeven:

uitgeven
verb
 1. financiële middelen aanspreken
 2. een geschrift in drukvorm verspreiden
uitgeven
verb
 1. To issue, distribute, or put out
 2. to issue something (usually printed work) for sale and distribution
 3. -

Cross Translation:
FromToVia
uitgeven spend; expend dépenser — Employer telle ou telle somme à l’achat de telle ou telle chose.
uitgeven publish; issue; edit éditerpublier un ouvrage ou le mettre en vente ; s’emploie généralement au sujet d’un livre.

uitgeven form of uitgegeven:

uitgegeven adj

 1. uitgegeven (besteed; gespendeerd)
  spent

Translation Matrix for uitgegeven:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
spent besteed; gespendeerd; uitgegeven

Related Translations for uitgeven